Zabbix Certified Specialist (ZCS)
4 900 PLN netto
SRP: 7095 PLN netto
logo, Prowadzimy szkolenie Zabbix Certified Specialist

Wersja Zabbix 4.0     Poziom 2     Grupy Do 15 osób     Forma szkolenia Publiczne, zamknięte, otwarte
Wymagania     Zaawansowana znajomość komputera, systemów operacyjnych i klient SSH
Materiały szkoleniowe Tak     Czas trwania 3 dni     Przerwy kawowe Tak     Obiad Tak

Program szkolenia

Dzień 1

Instalacja: Architektura Zabbix
Instalacja: Serwer Zabbix, DB,
front-end i agent
Instalacja: Wstępna konfiguracja Zabbixa
Konfiguracja: Hosty i grupy hostów
Konfiguracja: Formularz
konfiguracji pozycji
Gromadzenie danych: Typ Zabbix agent
Konfiguracja: Wyzwalacze, mniej
wrażliwe wyzwalacze, zależności
Konfiguracja: Znaczniki zdarzeń
Konfiguracja: Wykrywanie anomalii,
eliminacja wahań
Pytania i odpowiedzi

Dzień 2

Konfiguracja: Korzystanie
z szablonów
Gromadzenie danych:
Monitoring bezagentowy
Gromadzenie danych:
Typ SSH/Telnet
Gromadzenie danych:
Typ agregat Zabbixa
Gromadzenie danych:
Typ obliczone
Gromadzenie danych:
Monitoring SNMP
Gromadzenie danych:
Monitoring logów
Gromadzenie danych:
Monitoring WWW
Gromadzenie danych:
Parametry użytkownika
Narzędzia wiersza poleceń:
zabbix_get, zabbix_sender
Automatyczny inwentarz
Pytania i odpowiedzi

Dzień 3

Wizualizacja danych: Wykresy
niestandardowe
Wizualizacja danych: Mapy
Powiadomienia: Typy mediów,
akcje, operacje, wykorzystanie makr
Powiadomienia: Utrzymanie na
poziomie hosta i grupy hostów
Automatyka: Przegląd LLD
Monitoring poziomu business:
Usługi, SLA, raporty
Administracja: import/eksport XML
Administracja: Zarządzanie użytkownikami
i uprawnieniami grup użytkowników,
audyt
Administracja: Czas pracy, zarządca,
uwierzytelnianie, skrypty front-end
Administracja: Procedury backupowe
Przyszłe wydania Zabbix
Certyfikacja (egzamin)

Po zdanym egzaminie kończącym kurs, uczestnik otrzymuje certyfikat
Zabbix 4.0 Certified Specialist Certificate

Za obecność na kursie bez zdawania egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat
Certificate of Attendance of ZCS 4.0 course

Skontaktuj się z nami

* Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie przez Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku moich danych osobowych podanych w formularzu w celu otrzymania odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Więcej informacji na stronie Polityka Prywatności.

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informacji handlowych i marketingowych o jej produktach i usługach za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i wiadomości SMS, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

   Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku informacji handlowych i marketingowych o produktach i usługach jej partnerów biznesowych za pośrednictwem poczty elektronicznej, telefonu i wiadomości SMS, zgodnie z ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (t.j. z 2013 r., poz. 1422 ze zm.) oraz ustawą z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 243 ze zm.).

×

Formularz zgłoszeniowy

na autoryzowane szkolenie Zabbix

Wybór szkolenia

Rozmiar koszulki

Dane uczestnikaDodaj kolejnego uczestnika
Dane do faktury
Twoje uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach związanych z rejestracją i uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Polityka Prywatności) wraz z Partnerem Zabbix SIA z siedzibą w Rydze (Polityka Prywatności).

* Oświadczam, że akceptuję Regulamin Szkoleń Autoryzowanych.