Microsoft Partner
SZKOLENIA MICROSOFT | DOFINANSOWANIE Z KFS 2024

SZKOLENIA W ZAKRESIE MICROSOFT SHAREPOINT, ONEDRIVE, TEAMS I OUTLOOK

Nasze szkolenia MICROSOFT spełniają pierwszy priorytet wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2024 roku, czyli szkolenie w zakresie obsługi nowych technologii i narzędzi pracy.

Twoja firma może otrzymać dofinansowanie w wysokości 80%, a w przypadku mikroprzedsiębiorstw nawet 100% ich wartości. 

Porozmawiajmy o pozyskaniu
dofinansowania szkoleń
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator. Więcej informacji w Polityce Prywatności. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
  * pole wymagane
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator. Więcej informacji w Polityce Prywatności.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
  * pole wymagane

  OLIWIA STĘPIEŃ
  OPIEKUN KONTRAKTU

  Szkolenie 1:

  „Microsoft SharePoint i OneDrive – Intranet, witryny zespołowe, udostępnianie i zarządzanie zawartością, obieg dokumentów”

  Adresaci szkolenia:

  Szkolenie kierowane jest do osób korzystających z pakietu Microsoft 365 w stopniu podstawowym oraz średnio zaawansowanym, które chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności w zakresie posługiwania się platformą SharePoint, budowania witryn i ich konfigurowania.

  Nabyte umiejętności:

  Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: tworzyć i konfigurować witryny zespołowe i komunikacyjne, dodawać oraz wspólnie korzystać z zawartości witryn oraz nimi zarządzać, udostępniać dokumenty, tworzyć podstawowe obiegi w ramach dokumentacji na SharePoint.

  Informacje organizacyjne:

  Tryb szkolenia: szkolenie stacjonarne / online (zgodnie z preferencjami klienta)

  Termin: zgodnie z preferencjami klienta

  Godziny szkolenia: 8:00 – 15:00 albo 9:00 – 16:00, w zależności od dyspozycyjności trenera

  Liczba uczestników: min. 5, max 15

  Typ szkolenia: szkolenie autorskie

  Forma szkolenia: szkolenie zamknięte

  Poziom szkolenia: 6/10

  Dyplom uczestnictwa: na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w szkoleniu

  Metoda szkolenia: szkolenie oparte jest o metodę dostosowaną do nauki osób dorosłych, która składa się z elementów warsztatowych i teoretycznych; wykorzystuje komponenty cyklu Kolba, podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne scenariusze zastosowania omawianych funkcjonalności

  Miejsce szkolenia:

  Szkolenie u klienta: klient zobowiązuje się do zapewnienia sali szkoleniowej oraz komputerów z pakietem Microsoft 365 dla wszystkich uczestników. Jeżeli szkolenie będzie odbywać się w odległości większej niż 80 km od Gdańska, do kosztów szkolenia doliczony zostanie koszt dojazdu oraz 1 noclegu dla prowadzącego.

  Szkolenie w siedzibie Aplitt: Aplit zapewnia salę szkoleniową, miejsca parkingowe dla uczestników, lunch oraz kawę i herbatę. Siedziba Aplitt zlokalizowana jest przy ul. Arkońskiej 11 z dogodnym dojazdem PKP, SKM oraz ZTM. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania komputera z pakietem Microsoft 365. Sala szkoleniowa wyposażona jest w klimatyzację, dostęp do Internetu, flipchart oraz telewizor.

  Szkolenie online: Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania komputera z pakietem Microsoft 365.

  Cena szkolenia:

  Cena: 1 200 pln netto / osoba / online
  Cena: 1 350 pln netto / osoba / stacjonarnie

  Program szkolenia:

  Wprowadzenie do usługi Microsoft 365 i chmury:

  Prezentacja SharePoint i OneDrive oraz różnic między nimi,
  Korzyści z wykorzystania SharePoint i OneDrive do pracy.

  Tworzenie witryn w Sharepoint:

  Zastosowanie App Bar,
  Tworzenie witryn zespołowych i komunikacyjnych – podstawy wiedzy, w tym wykorzystanie SharePoint jako platformy intranetowej,
  Integracja z Microsoft Teams,
  Konfigurowanie witryn zespołowych i komunikacyjnych (Dostępy, Uprawnienia),
  Personalizacja wyglądu i funkcjonalności witryn (Webparty),
  Praktyczne zastosowanie tworzenia i konfiguracji witryn zespołowych i komunikacyjnych,
  Dodawanie zawartości do bloków/sekcji witryn,
  Wspólne korzystanie z zawartości witryn.

  Biblioteki i listy:

  Udostępnianie i zarządzanie zawartością:
  Omówienie sposobów udostępniania plików i folderów (Dostępy, Uprawnienia),
  Wspólna praca nad dokumentami,
  Praktyczne zastosowanie udostępniania plików,
  Organizacja i zarządzanie plikami.

  Podstawowe automatyzacje za pomocą PowerAutomate:

  Konfiguracja i tworzenie prostych obiegów pracy w SharePoint,
  Automatyzacja procesów w ramach witryn zespołowych,
  Analiza i korekcja działania utworzonych obiegów dokumentów.

  Pytania i odpowiedzi – forum pytań dla uczestników szkolenia.

   

   

   

  Szkolenie 2:

  „Komunikacja i współpraca w chmurze – Microsoft Teams, Outlook i Sharepoint”

  Adresaci szkolenia:

  Szkolenie kierowane jest do osób korzystających z pakietu Microsoft 365 w stopniu podstawowym oraz średnio zaawansowanym, które chcą rozwijać swoje kompetencje i umiejętności posługiwania się Microsoft Teams, Outlook i SharePoint.

  Nabyte umiejętności:

  Po szkoleniu uczestnicy będą potrafili: korzystać z różnych funkcjonalności i dodatków Teams i Outlook, tworzyć kanały, zespoły i czaty na Teams, organizować spotkania, zarządzać plikami, folderami i witrynami Sharepoint, nadawać dostępy i uprawnienia do plików, folderów i witryn.

  Informacje organizacyjne:

  Tryb szkolenia: szkolenie stacjonarne / online (zgodnie z preferencjami klienta)

  Termin: zgodnie z preferencjami klienta

  Godziny szkolenia: 8:00 – 15:00 albo 9:00 – 16:00, w zależności od dyspozycyjności trenera

  Liczba uczestników: min. 5, max 15

  Typ szkolenia: szkolenie autorskie

  Forma szkolenia: szkolenie zamknięte

  Poziom szkolenia: 6/10

  Dyplom uczestnictwa: na zakończenie szkolenia każdy uczestnik otrzyma dyplom potwierdzający udział w szkoleniu

  Metoda szkolenia: szkolenie oparte jest o metodę dostosowaną do nauki osób dorosłych, która składa się z elementów warsztatowych i teoretycznych; wykorzystuje komponenty cyklu Kolba, podczas szkolenia omówione zostaną praktyczne scenariusze zastosowania omawianych funkcjonalności

  Miejsce szkolenia:

  Szkolenie u klienta: klient zobowiązuje się do zapewnienia sali szkoleniowej oraz komputerów z pakietem Microsoft 365 dla wszystkich uczestników. Jeżeli szkolenie będzie odbywać się w odległości większej niż 80 km od Gdańska, do kosztów szkolenia doliczony zostanie koszt dojazdu oraz 1 noclegu dla prowadzącego.

  Szkolenie w siedzibie Aplitt: Aplit zapewnia salę szkoleniową, miejsca parkingowe dla uczestników, lunch oraz kawę i herbatę. Siedziba Aplitt zlokalizowana jest przy ul. Arkońskiej 11 z dogodnym dojazdem PKP, SKM oraz ZTM. Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania komputera z pakietem Microsoft 365. Sala szkoleniowa wyposażona jest w klimatyzację, dostęp do Internetu, flipchart oraz telewizor.

  Szkolenie online: Każdy uczestnik zobowiązany jest do posiadania komputera z pakietem Microsoft 365.

  Cena szkolenia:

  Cena: 1 200 pln netto / osoba / online
  Cena: 1 350 pln netto / osoba / stacjonarnie

  Program szkolenia:

  Wprowadzenie do koncepcji usług chmurowych:

  Definicja chmury,
  Zalety i wady korzystania z technologii chmurowej.

  Podstawy współpracy w chmurze M365:

  Przegląd platformy chmurowej Microsoft 365,
  Tworzenie i organizacja folderów,
  Kontrola dostępu i zabezpieczenia plików,
  Synchronizacja danych między urządzeniami.

  Podstawy komunikacji w chmurze:

  Główne narzędzia do komunikacji i współpracy w chmurze (Microsoft Teams, Outlook, Yammer, Sharepoint),
  Zalety, wyzwania i możliwości komunikacji w chmurze.

  Microsoft Teams:

  Komunikacja 1:1,
  Tworzenie zespołów i kanałów,
  Organizacja przestrzeni pracy w zespołach,
  Wykorzystanie narzędzi do wideokonferencji,
  Organizacja efektywnych spotkań online,
  Omówienie najlepszych praktyk w komunikacji,
  Integracja z innymi narzędziami chmurowymi (Word, Excel, Outlook).

  Udostępnianie i współdzielenie plików w chmurze.

  Udostępnienia indywidualne (Narzędzia do współdzielenia plików, Ustawienia dostępu i uprawnień).
  Udostępnianie plików zespołowo: (Praca zespołowa w chmurze, Współpraca nad dokumentami online, Śledzenie zmian i wersji plików).
  Integracja komunikacji z zarządzaniem dokumentacją.

  Monitorowanie i usuwanie dostępów do plików.

  Pytania i odpowiedzi – forum pytań dla uczestników szkolenia.

  CO WARTO WIEDZIEĆ O KFS 2024

  w 2024 roku budżet KFS wynosi aż 294 383 tys. zł.

  pracodawca może otrzymać środki KFS w wysokości: 80% kosztów kształcenia albo 100% kosztów kształcenia w przypadku mikroprzedsiębiorcy

  forma realizacji szkoleń może być dowolna, zatem możliwe są np. szkolenia stacjonarne, szkolenia online, szkolenia wyjazdowe ale też szkolenie zamknięte, dedykowane

  ważne, żeby szkolenie umożliwiało realizację przynajmniej jednego z priorytetów dystrybucji środków KFS na rok 2024

  KTO MOŻE UBIEGAĆ SIĘ O DOFINANSOWANIE

  każdy publiczny lub prywatny podmiot, który zatrudnia pracowników na podstawie umowy o pracę

  rodzaj umowy o pracę zatrudnionych pracowników, ani wymiar etatu nie mają znaczenia

  z dofinansowania mogą skorzystać zarówno pracownicy jak i pracodawca

  JAKIE WARUNKI MUSZĘ SPEŁNIĆ (MIN. JEDEN)

  kształcenie w związku z zastosowaniem w firmach nowych procesów, technologii i narzędzi pracy

  podnoszenie kwalifikacji reprezentantów zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodów deficytowych

  kształcenie osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem oraz osób będących członkami rodzin wielodzietnych

  kształcenie w zakresie umiejętności cyfrowych

  kształcenie osób pracujących w branży motoryzacyjnej

  podnoszenie kwalifikacji osób po 45 roku życia

  szkolenia skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców

  kształcenie w zakresie zarządzania finansami i zapobiegania sytuacjom kryzysowym w przedsiębiorstwach

  GDZIE I DO KIEDY MUSZĘ ZŁOŻYĆ WNIOSEK

  wniosek należy złożyć w lokalnym Urzędzie Pracy

  nabory wniosków o dofinansowanie z KFS startują na początku roku i trwają zazwyczaj tylko kilka dni

  nawet jeśli nabór w twoim urzędzie jeszcze nie ruszył, już teraz możesz skontaktować się z nami

  pomożemy Ci złożyć kompletną aplikację o dofinansowanie

  JAK UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

  7
  Sprawdź termin naboru wniosków w swoim Urzędzie Pracy, pobierz wniosek i zapoznaj się z regulaminem.
  8
  Wybierz szkolenie z naszej oferty i skontaktuj się z nami.
  9
  Wypełnij i złóż wniosek w terminie naboru. Poczekaj na decyzję PUP, zazwyczaj trwa to około 2 miesięcy.
  10
  Zrealizuj szkolenie – opłacisz je ze środków otrzymanych w ramach KFS po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku!
  11
  Dostarcz do Urzędu Pracy dokumenty potwierdzające twój udział w autoryzowanym MICROSOFT.

  *Pamiętaj, że każdy Powiatowy Urząd Pracy stosuje własne wnioski i wzory dokumentów, które pracodawca powinien uzupełnić przy staraniu się o dofinansowanie. Diagram ma charakter poglądowy.

  SPRAWDŹ TERMIN

  Województwo dolnośląskie
  Województwo lubelskie
  Województwo łódzkie
  Województwo mazowieckie
  Województwo podkarpackie
  Województwo pomorskie
  Województwo świętokrzyskie
  Województwo wielkopolskie
  Województwo kujawsko-pomorskie
  Województwo lubuskie
  Województwo małopolskie
  Województwo opolskie
  Województwo podlaskie
  Województwo śląskie
  Województwo warmińsko-mazurskie
  Województwo zachodniopomorskie

  CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

  CHCESZ DOWIEDZIEĆ SIĘ WIĘCEJ?

  OLIWIA STĘPIEŃ
  OPIEKUN KONTRAKTU

  Summary
  Publisher Name
  Aplitt Sp. z o.o.
  Publisher Logo