Polityka Prywatności Aplitt sp. z o.o.

Polityka Prywatności  Aplitt sp. z o.o. przedstawia informacje, jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Wiedza na ten temat jest istotna, prosimy zatem o ich uważne przeczytanie.

Administrator danych

Administratorem danych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem informacji, w szczególności danych osobowych i korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Andrzejem Kurkowskim, Inspektorem Ochrony Danych w Aplitt sp. z o.o.:

 • pocztą – na adres: Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor Ochrony Danych”,
 • e-mailem – na adres: iod@aplitt.pl.

Jakie informacje gromadzimy?

 • Od użytkowników naszych usług komercyjnych („Klientów”) pozyskujemy za pomocą jawnych formularzy dane związane z dokumentacją i realizacją usługi, tj. dane identyfikujące stronę umowy oraz dane teleadresowe.
 • Od osób zainteresowanych informacją na temat naszej firmy i oferowanych usług („Korespondentów”) pozyskujemy podstawowe dane identyfikacyjne i telekomunikacyjne, umożliwiające kontakt, zbierane na przeznaczonych do tego formularzach wraz z treścią zapytań.
 • W przypadku odwiedzających nasze serwisy internetowe („Gości”), w tym Klientów i Korespondentów, informacje zbierane są automatycznie w postaci: a) logów aktywności i b) plików cookies. Więcej na temat obu tych narzędzi piszemy poniżej w dedykowanych rozdziałach.
 • W związku z prowadzoną działalnością pozyskujemy dane teleadresowe z ogólnodostępnych baz a także np. podczas spotkań biznesowych, eventów branżowych lub wymieniając wizytówki („Potencjalni klienci”).

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania zbieranych przez nas informacji i jak długo zamierzamy je przetwarzać?

 • W przypadku Klientów, dane przetwarzane są w celu nawiązania współpracy, a po zawarciu umowy, w celu jej realizacji przez okres trwania umowy oraz maksymalnie rok po jej zakończeniu. Przetwarzanie to odbywa się na podstawie zgody, jednak jest niezbędne do przygotowania i wykonania umowy.
 • Po tym terminie, dane są przetwarzane maksymalnie do czasu przedawnienia roszczeń, jakie mogą mieć związek z Klientem lub jeżeli przetwarzanie danych osobowych będzie niezbędne dla celowego dochodzenia roszczeń lub obrony przed roszczeniami strony przeciwnej, co stanowi prawnie usprawiedliwiony interes Aplitt sp. z o.o. jako administratora.
 • W przypadku Korespondentów, dane kontaktowe i zawartość korespondencji są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi, maksymalnie przez okres 1 roku od momentu jej udzielenia.
 • Dane teleadresowe Klientów i Korespondentów są przetwarzane do realizacji promocji usług własnych lub obcych, na podstawie udzielonych zgód do czasu ich odwołania.
 • Dane teleadresowe Potencjalnych Klientów są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (przez czas niezbędny w celu nawiązania i utrzymania relacji biznesowej lub do czasu wniesienia sprzeciwu) lub, w przypadku osób fizycznych, na podstawie uzyskanej zgody (do czasu odwołania zgody).
 • Dane Gości w postaci logów przetwarzane są przez okres maksymalnie 2 lat od daty odwiedzenia serwisu, na postawie prawnie usprawiedliwionego interesu Aplitt sp. z o.o. jako administratora. Więcej o plikach logów piszemy w dedykowanym rozdziale.
 • Dane zawarte w plikach cookie przetwarzane są przez czas korzystania ze strony lub zapisany w nich czas ważności, nie dłuższy niż 2 lata. Przetwarzanie plików cookie odbywa się jednocześnie na warunkach określonych i zaakceptowanych przez użytkownika za pomocą konfiguracji przeglądarki użytej do przeglądania naszego serwisu. Więcej o plikach cookie piszemy w dedykowanym rozdziale.

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich zakres jest ograniczony do danych niezbędnych do realizacji usługi lub komunikacji. Brak zgody uniemożliwia odpowiednio realizację usługi lub komunikację między  stronami. Informacje zbierane w logach i za pomocą plików cookie pozyskiwane są automatycznie, na podstawie konfiguracji przeglądarki.

Do jakich odbiorców przekazywane są gromadzone dane?

Udostępniamy opisane wyżej dane wyłącznie podmiotom współpracującym przy realizacji usług, z którymi przetwarzanie danych jest związane i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Udostępniamy opisane wyżej dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, w zakresie wynikającym z tego prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Aplitt sp. z o.o. przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania,
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo do przenoszenia danych,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Dodatkowo, w przypadku, gdy przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody – prawo do jej wycofania w zakresie, w jakim została udzielona. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych (dane powyżej).

Pliki dziennika (Logi)

Jak większość standardowych witryn Aplitt sp. z o.o. wykorzystuje pliki dziennika (logi). Logi mogą zawierać następujące informacje dot. użytkowników (Gości): adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, strony, z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryny, rodzaj platformy sprzętowej, znak daty i czasu, liczbę kliknięć oraz login, po każdorazowym zalogowaniu do serwisu. Logi przetwarzamy w celu: analizy trendów, zarządzania serwisem, zbiorczego śledzenia ruchu użytkowników. Żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika nie jest automatycznie łączona z innym danymi użytkowników.

Pliki cookies

Co to są Pliki cookies

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.

Cel i podział plików cookies

Twoje cookies będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej takich jak: nawigacja po niej i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony. Jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę.

Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji).

Pliki cookies używane przez naszą stronę internetową dzielą się ze względu na:

funkcję:

 1. Pliki cookies niezbędne – Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do prawidłowego wyświetlania treści strony internetowej na Twoim urządzeniu i dostępu do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek i są one wymagane do jej prawidłowego funkcjonowania.
 2. Pliki cookies funkcjonalne (dobrowolne) – Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
 3. Pliki cookies analityczne (dobrowolne) – Analityczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 4. Pliki cookies marketingowe (dobrowolne) – Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników.

okres przechowywania:

 1. Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności strony internetowej działały poprawnie.
 2. Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

Więcej bardzo pomocnych informacje na temat plików cookie jest dostępnych na stronach internetowych: http://www.allaboutcookies.org/ lub https://cookiepedia.co.uk.

Okres przechowywania plików cookies

Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Ciebie wcześniej zgody.

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies

Internetowe strony aplitt.pl korzystają z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowych serwisów informacyjnych może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu. Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach. Wyrażone zgody można zmienić również klikając czarną ikonę przedstawiającą „spinacz”, a umieszczoną w lewym dolnym rogu strony.

Cookies w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Cookies w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pl

Cookies w przeglądarce Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek

Cookies w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html

Cookies w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Wtyczki mediów społecznościowych i inne technologie

Wtyczki mediów społecznościowych są częścią naszej strony internetowej i istnieją dla dostawców mediów społecznościowych („Dostawca“); to znaczy Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+ i Youtube. Gdy odwiedzasz stronę, klikając taką wtyczkę, Twoja przeglądarka połączy się z odpowiednim serwerem mediów społecznościowych. Jednocześnie Dostawca będzie wiedział, że odwiedziłeś naszą stronę internetową przed odwiedzeniem strony mediów społecznościowych. Jeśli jesteś zarejestrowany i zalogowałeś się u odpowiedniego Dostawcy, Twoja wizyta może być również powiązana z Twoim kontem użytkownika. Dostawcy na ogół nie dostarczają konkretnych informacji o tym, jakie dane są przesyłane podczas korzystania z ich wtyczek społecznościowych.

W związku z tym nie mamy ostatecznej możliwości weryfikacji treści i zakresu przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez takich Dostawców. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych odpowiedniego Dostawcy. Jeśli nie chcesz, aby Dostawca zbierał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, dezaktywuj wtyczki w przeglądarce internetowej. Jeśli chcesz uniknąć linku do istniejącego konta użytkownika, musisz wylogować się ze strony internetowej mediów społecznościowych przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Nasza strona pozwala przetwarzać ciasteczka za pomocą platform takich jak:

 

Linki stron trzecich

Niniejsza zasady dotyczą wyłącznie korzystania z tej strony internetowej. Możemy udostępniać Ci linki do stron internetowych osób trzecich, które mogą Cię zainteresować. Należy jednak pamiętać, że firma  Aplitt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i dostępność takich stron internetowych i nie może zagwarantować praktyk w zakresie ochrony prywatności takich stron internetowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Na zmiany w Polityce Prywatności Aplitt sp. z o.o. może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój serwisów informatycznych. O tych zmianach będziemy każdorazowo informować odsyłając do zaktualizowanej wersji Polityki.

Pytania

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być kierowane bezpośrednio na adres: iod@aplitt.pl.