Polityka Prywatności
Aplitt sp. z o.o.

Polityka Prywatności Aplitt sp. z o.o. stanowi klauzulę informacyjną, tj. wskazuje jakie dane zbieramy i w jakim celu oraz do czego je wykorzystujemy. Wiedza na ten temat jest istotna, prosimy zatem o uważne zapoznanie się z jej treścią.

Klauzula Informacyjna

Zgodnie z art. 13 i 14 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej: RODO, informujemy, że:
Administratorem danych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, VII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego Gdańsk-Północ, pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014.

Inspektor ochrony danych

W sprawach związanych z przetwarzaniem informacji, w szczególności danych osobowych i korzystania z praw związanych z ich przetwarzaniem można kontaktować się z Barbarą Paciulewicz, Inspektorem Ochrony Danych w Aplitt sp. z o.o.:

 • pocztą – na adres: Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor Ochrony Danych”,
 • e-mailem – na adres: iod@aplitt.pl.

Jakie są cele oraz podstawy prawne przetwarzania zbieranych przez nas informacji?

 • Od użytkowników naszych usług komercyjnych („Klientów”) pozyskujemy za pomocą jawnych formularzy (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO) lub umów (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, lit. f RODO) dane związane z dokumentacją, realizacją usługi, dane identyfikujące stronę umowy w tym dane kontaktowe i teleadresowe.
 • Od użytkowników naszych usług komercyjnych („Klientów”) pozyskujemy za pomocą umów, referencje lub opinie związane z realizacją usług, tj. dane identyfikujące stronę umowy (imię nazwisko, stanowisko ew. wizerunek) oraz dane teleadresowe (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO).
 • Od osób zainteresowanych informacją na temat naszej firmy i oferowanych usług („Potencjalnych Klientów”) pozyskujemy podstawowe dane identyfikacyjne i telekomunikacyjne, umożliwiające kontakt, dane zbierane są na przeznaczonych do tego formularzach wraz z treścią zapytań i zgody na przetwarzanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 • W przypadku odwiedzających nasze serwisy internetowe („Gości”), w tym Klientów i Korespondentów, informacje zbierane są automatycznie w postaci: a) logów aktywności i b) plików cookies. Więcej na temat obu tych narzędzi piszemy poniżej w dedykowanych rozdziałach (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 • W związku z prowadzoną działalnością pozyskujemy dane teleadresowe z ogólnodostępnych baz i firmowych stron internetowych a także podczas spotkań biznesowych, eventów branżowych lub wymieniając wizytówki („Potencjalni Klienci”) (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, lit. c , lit. f RODO).
 • W związku z prowadzoną działalnością i wywiązywaniem się z obowiązków prawnych, w tym związanych z prowadzeniem dokumentacji księgowo-rachunkowej, np. gdy dane są niezbędne do wystawienia faktury (podstawa prawna art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

Jak długo zamierzamy przetwarzać zbierane przez nas informacje?

 • Dane teleadresowe Klientów są przetwarzane do realizacji usługi, promocji usług własnych lub obcych, na podstawie udzielonych zgód do czasu ich odwołania.
 • Dane teleadresowe Potencjalnych Klientów są przetwarzane na podstawie uzasadnionego interesu administratora (przez czas niezbędny w celu nawiązania i utrzymania relacji biznesowej lub do czasu wniesienia sprzeciwu) lub, w przypadku osób fizycznych, na podstawie uzyskanej zgody do czasu odwołania zgody.
 • Dane Gości w postaci logów przetwarzane są przez okres maksymalnie 2 lat od daty odwiedzenia serwisu, na postawie prawnie usprawiedliwionego interesu Aplitt sp. z o.o. jako administratora. Więcej o plikach logów piszemy w dedykowanym rozdziale.
 • Dane zawarte w plikach cookie przetwarzane są przez czas korzystania ze strony lub zapisany w nich czas ważności, nie dłuższy niż 2 lata. Przetwarzanie plików cookie odbywa się jednocześnie na warunkach określonych i zaakceptowanych przez użytkownika za pomocą konfiguracji przeglądarki użytej do przeglądania naszego serwisu. Więcej o plikach cookie piszemy w dedykowanym rozdziale.
 • W przypadku udzielonych referencji lub opinii przez klientów, w formie pisemnej lub elektronicznej w celach: marketingowych, reklamowych i ilustracyjnych, w szczególności w celu publikacji na stronie internetowej Aplitt, w social mediach, oraz w publikacjach wydanych w imieniu Aplitt sp. z o.o., dane przetwarzane są do czasu odwołania zgody.

Przetwarzamy dane osobowe na portalach społecznościowych

Dobrowolność podania danych

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Ich zakres jest ograniczony do danych niezbędnych do realizacji usługi lub komunikacji. Brak zgody uniemożliwia odpowiednio realizację usługi lub komunikację między stronami. Informacje zbierane w logach i za pomocą plików cookie pozyskiwane są automatycznie, na podstawie konfiguracji przeglądarki i wyrażonej zgody na pliki cookie.

Do jakich odbiorców przekazywane są gromadzone dane?

Udostępniamy opisane wyżej dane wyłącznie podmiotom współpracującym przy realizacji usług, z którymi przetwarzanie danych jest związane i jedynie w zakresie niezbędnym do realizacji tych usług. Udostępniamy opisane wyżej dane podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa, w zakresie wynikającym z tego prawa.

Prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych

Wszystkim osobom, których dane osobowe przetwarza Aplitt sp. z o.o. przysługują następujące prawa:

 • prawo dostępu do danych osobowych (art. 15 RODO),
 • prawo do ich sprostowania (art. 16 RODO), usunięcia (art. 17 RODO) lub ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
 • prawo do przenoszenia danych (art. 20 RODO),
 • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO),
 • prawo do wycofania udzielonej wcześniej zgody na przetwarzanie danych lub formę kontaktu – w zakresie, w jakim została udzielona,
 • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub z Inspektorem Ochrony Danych Aplitt sp. z o.o.

 • pocztą – na adres: Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk, z dopiskiem „IOD” lub „Inspektor Ochrony Danych”,
 • e-mailem – na adres: iod@aplitt.pl.

Pliki dziennika (Logi)

Jak większość standardowych witryn Aplitt sp. z o.o. wykorzystuje pliki dziennika (logi). Logi mogą zawierać następujące informacje dot. użytkowników (Gości): adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, strony, z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryny, rodzaj platformy sprzętowej, znak daty i czasu, liczbę kliknięć oraz login, po każdorazowym zalogowaniu do serwisu. Logi przetwarzamy w celu: analizy trendów, zarządzania serwisem, zbiorczego śledzenia ruchu użytkowników. Żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika nie jest automatycznie łączona z innym danymi użytkowników.

Pliki dziennika (Logi) 

Jak większość standardowych witryn Aplitt sp. z o.o. wykorzystuje pliki dziennika (logi). Logi mogą zawierać następujące informacje dot. użytkowników (Gości): adres IP, typ przeglądarki, dostawcę Internetu, strony, z których nastąpiło wejście i na które nastąpiło wyjście z witryny, rodzaj platformy sprzętowej, znak daty i czasu, liczbę kliknięć oraz login, po każdorazowym zalogowaniu do serwisu. Logi przetwarzamy w celu: analizy trendów, zarządzania serwisem, zbiorczego śledzenia ruchu użytkowników. Żadna informacja zgromadzona w plikach dziennika nie jest automatycznie łączona z innym danymi użytkowników.

Logi przetwarzane są za pomocą platform takich jak:
NASK Cert (cert.pl) – analiza logów powstających w Aplitt przy okazji realizacji usług outsourcingowych: https://cert.pl/cvd/  (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b, art. 6 ust. 1 lit. f RODO).  

Amazon Web Services (AWS Europe) – repozytorium przechowywania logów w długim okresie: https://aws.amazon.com/legal/aws-emea/  

Pliki cookies

Co to są Pliki cookies

Pliki cookie (ciasteczka) to małe pliki tekstowe, które mogą być stosowane przez strony internetowe, aby użytkownicy mogli z nich korzystać w możliwie płynny sposób. Prawo stanowi, że możemy przechowywać pliki cookie na urządzeniu użytkownika, jeśli jest to niezbędne do funkcjonowania naszej strony (art. 173 ust. 3 ustawy prawo telekomunikacyjne). Do wszystkich innych rodzajów plików cookie potrzebujemy Twojej zgody.

Cel i podział plików cookies

Twoje cookies będą przetwarzane w celu zapewnienia podstawowych funkcji naszej strony internetowej takich jak: nawigacja po niej i dostęp do bezpiecznych obszarów naszej strony. Jeżeli wyraziłeś stosowną (dobrowolną) zgodę.

Twoje dane będą przetwarzane również w celu dostarczenia Ci usług, ofert i komunikatów dopasowanych do Twoich preferencji oraz w celu analizowania ruchu na stronie i zapewnienia funkcji społecznościowych (w zależności od zaznaczonych przez Ciebie preferencji).

Pliki cookies używane przez naszą stronę internetową dzielą się ze względu na:

funkcję:

 1. Pliki cookies niezbędne – Niezbędne pliki cookie przyczyniają się do prawidłowego wyświetlania treści strony internetowej na Twoim urządzeniu i dostępu do bezpiecznych obszarów strony internetowej. Strona nie może funkcjonować poprawnie bez tych ciasteczek i są one wymagane do jej prawidłowego funkcjonowania.
 2. Pliki cookies funkcjonalne (dobrowolne) – Pliki cookie dotyczące preferencji umożliwiają stronie zapamiętanie informacji, które zmieniają wygląd lub funkcjonowanie strony, np. preferowany język lub region, w którym znajduje się użytkownik.
 3. Pliki cookies analityczne (dobrowolne) – Analityczne pliki cookie pomagają właścicielem stron internetowych zrozumieć, w jaki sposób różni użytkownicy zachowują się na stronie, gromadząc i zgłaszając anonimowe informacje.
 4. Pliki cookies marketingowe (dobrowolne) – Marketingowe pliki cookie stosowane są w celu śledzenia użytkowników na stronach internetowych. Celem jest wyświetlanie reklam, które są istotne i interesujące dla poszczególnych użytkowników.

okres przechowywania:

 1. Sesyjne pliki cookies – są to informacje przechowywane w pamięci przeglądarki do momentu zakończenia sesji przeglądarki, czyli do momentu jej zamknięcia. Te pliki cookies są konieczne, aby niektóre funkcjonalności strony internetowej działały poprawnie.
 2. Stałe pliki cookies – dzięki nim korzystanie ze strony internetowej jest łatwiejsze (np. zapamiętują wybraną rozdzielczość, układ treści). Mogą być wykorzystywane do różnych celów, w tym do zapamiętywania Twoich preferencji i wyborów podczas korzystania ze strony internetowej. Te pliki cookies pozostają w pamięci przeglądarki przez dłuższy okres.

Więcej informacji na temat plików cookie: http://www.allaboutcookies.org/ lub https://cookiepedia.co.uk.

Okres przechowywania plików cookies

Sesyjne pliki cookies pozostają na Twoim urządzeniu do momentu opuszczenia przez Ciebie strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). Stałe pliki cookies będą przechowywane na Twoim urządzeniu maksymalnie przez okres 12 miesięcy lub do czasu wycofania przez Ciebie wcześniej zgody.

Włączanie/usuwanie/blokowanie plików cookies

Internetowe strony aplitt.pl korzystają z plików cookies stosownie do dokonanych indywidualnie przez użytkownika ustawień. W wielu przeglądarkach obsługa plików cookies jest domyślnie włączona. Użytkownik Internetowych serwisów informacyjnych może w dowolnym momencie w swojej przeglądarce zmienić ustawienia lub wyłączyć obsługę plików cookies, może to jednak spowodować niepoprawne funkcjonowanie serwisu. Korzystanie z Internetowych serwisów informacyjnych z włączoną obsługą plików cookies w przeglądarce oznacza, że pliki te zapisane będą w pamięci urządzenia użytkownika. Więcej informacji na temat plików cookies dostępnych jest w sekcji „Pomoc” w menu przeglądarki internetowej użytkownika lub na poniższych stronach. Wyrażone zgody można zmienić również klikając czarną ikonę przedstawiającą „spinacz”, a umieszczoną w lewym dolnym rogu strony.

Cookies w przeglądarce Internet Explorer: https://support.microsoft.com/pl-pl/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
Cookies w przeglądarce Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?co=GENIE.Platform=Desktop&hl=pl
Cookies w przeglądarce Firefox: https://support.mozilla.org/pl/kb/Włączanie i wyłączanie obsługi ciasteczek
Cookies w przeglądarce Opera: http://help.opera.com/Linux/9.22/pl/cookies.html
Cookies w przeglądarce Safari: https://support.apple.com/pl-pl/HT201265

Jeśli Użytkownik nie chce otrzymywać plików Cookies, może zmienić ustawienia swojej przeglądarki. Jednak wyłączenie obsługi plików Cookies niezbędnych dla procesów uwierzytelniania, bezpieczeństwa lub utrzymania preferencji Użytkownika może utrudnić, a w skrajnych przypadkach także uniemożliwić korzystanie z Serwisu.

Wtyczki mediów społecznościowych i inne technologie

Wtyczki mediów społecznościowych są częścią naszej strony internetowej i istnieją dla dostawców mediów społecznościowych („Dostawca“); to znaczy Facebook, Instagram, LinkedIn, Google+ i Youtube. Gdy odwiedzasz stronę, klikając taką wtyczkę, Twoja przeglądarka połączy się z odpowiednim serwerem mediów społecznościowych. Jednocześnie Dostawca będzie wiedział, że odwiedziłeś naszą stronę internetową przed odwiedzeniem strony mediów społecznościowych. Jeśli jesteś zarejestrowany i zalogowałeś się u odpowiedniego Dostawcy, Twoja wizyta może być również powiązana z Twoim kontem użytkownika. Dostawcy na ogół nie dostarczają konkretnych informacji o tym, jakie dane są przesyłane podczas korzystania z ich wtyczek społecznościowych.

W związku z tym nie mamy ostatecznej możliwości weryfikacji treści i zakresu przesyłanych danych lub ich wykorzystania przez takich Dostawców. Aby uzyskać więcej informacji na ten temat, zapoznaj się z postanowieniami dotyczącymi ochrony danych odpowiedniego Dostawcy. Jeśli nie chcesz, aby Dostawca zbierał dane o Tobie za pośrednictwem naszej strony internetowej, dezaktywuj wtyczki w przeglądarce internetowej. Jeśli chcesz uniknąć linku do istniejącego konta użytkownika, musisz wylogować się ze strony internetowej mediów społecznościowych przed wizytą na naszej stronie internetowej.

Nasza strona pozwala przetwarzać ciasteczka za pomocą platform takich jak:

 

Linki stron trzecich

Niniejsza zasady dotyczą wyłącznie korzystania z tej strony internetowej. Możemy udostępniać Ci linki do stron internetowych osób trzecich, które mogą Cię zainteresować. Należy jednak pamiętać, że firma  Aplitt sp. z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość i dostępność takich stron internetowych i nie może zagwarantować praktyk w zakresie ochrony prywatności takich stron internetowych.

Zmiany w Polityce Prywatności

Na zmiany w Polityce Prywatności Aplitt sp. z o.o. może wpłynąć rozwój technologii internetowej, zmiany powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym w zakresie ochrony danych osobowych, oraz rozwój serwisów informatycznych. O tych zmianach będziemy każdorazowo informować odsyłając do zaktualizowanej wersji Polityki.

Pytania

Jakiekolwiek pytania dotyczące niniejszej Polityki Prywatności mogą być kierowane bezpośrednio do Inspektora Danych Osobowych w Aplitt, Barbary Paciulewicz, email: iod@aplitt.pl

Data aktualizacji: 12.01.2024 r