Zabbix 6.0 Certified Specialist (ZCS)
7 775 PLN netto

SRP: 8 443 PLN netto
zabbix_certified_specialist

Wersja: Zabbix 6.0 Poziom: 2 Grupy: do 15 osób stacjonarnie i do 5 osób online
Wymagania: zaawansowana znajomość komputera, systemów operacyjnych i klient SSH
Materiały szkoleniowe: tak Czas trwania: 5 dni
Przerwy kawowe: tak (szkolenia stacjonarne) Obiad: tak (szkolenia stacjonarne)

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie: Funkcjonalności, kluczowe założenia, istotne informacje, Zabbix LLC
 • Architektura: Komponenty Zabbix, przegląd Zabbix proxy
 • Przygotowanie: Network Time Protocol, strefy czasowe, Firewall, SELinux
 • Instalacja: Zabbix: pobieranie Zabbixa, wymagania, DB: instalacja, tworzenie bazy danych Zabbix, Serwer: instalacja z pakietów; narzędzia wiersza poleceń , GUI: instalowanie nakładki Zabbix z pakietów, praktyka, demonstracja
 • Interfejs Zabbixa: Przegląd interfejsu, uprawnienia użytkownika, wyszukiwanie globalne
 • Profil użytkownika: Ustawienia, motywy, media i powiadamianie, demonstracja
 • Administracja: Tworzenie nowego użytkownika, praktyka, demonstracja
 • Definicje: Lista pojęć wykorzystywanych w pracy z Zabbixem
 • Monitoring: Urządzenia, przegląd, hosty, ostatnie dane: proste wykresy, wykresy dla wielu urządzeń, aplikacje
 • Konfiguracja: Grupy urządzeń, urządzenia, nazywanie urządzeń, praktyka, demonstracja
 • Zbieranie danych: Pozycje, klucze pozycji, jednostki pozycji, standardowe, elastyczne i zaplanowane interwały aktualizacji pozycji, mapowanie wartości, historia i trendy, testowanie elementów frontendu, filtrowanie pozycji/edycja masowa, „Sprawdź teraz” i czyszczenie historii, przetwarzanie wstępne, throttling , pozycje nieobsługiwane, monitorowanie bezagentowe, proste sprawdzenia, testy ICMP, praktyka, demonstracja
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 2

 • Instalacja agenta: Wprowadzenie, Linuxa, instalacja przy użyciu pakietów, agent dla Windowsa i MacOS, Zabbix Agent 2, praktyka, demonstracja
 • Zbieranie danych: Pasywne sprawdzenia przy pomocy Agenta, aktywne sprawdzanie przy pomocy Agenta, narzędzia wiersza poleceń: zabbix_get, praktyka, demonstracja, pytania i odpowiedzi
 • Monitoring Windows: Zabbix Agent w systemie Windows, logi zdarzeń, liczniki wydajności, zapytania WMI
 • Makra: Wbudowane makra, makra użytkownika,
 • Wykrywanie problemów: Wyzwalacze, wyrażenia i funkcje wyzwalaczy, konstruktor wyrażenia wyzwalacza, testowanie wyrażenia wyzwalaczy, zamykanie i potwierdzanie problemów, zależności wyzwalające, zaawansowane wykrywanie problemów, praktyka, demonstracja
 • Znaczniki zdarzeń: Definiowanie znaczników niestandardowych, wiele poziomów znaczników, przypadki zastosowania
 • Szablony: Właściwości szablonu, łączenie szablonów, wiele poziomów szablonów, praktyka, demonstracja
 • Zbieranie danych: Parametry użytkownika dla Agenta, praktyka, demonstracja
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 3

 • Zbieranie danych: Zabbix sender, praktyka, sprawdzenia SSH, sprawdzenia Telnet, praktyka, sprawdzenia HTTP, praktyka, demonstracja
 • Pozycje zależne: Definicja, konfiguracja pozycji nadrzędnych, konfiguracja pozycji zależnych, praktyka, demonstracja
 • Zbieranie danych: Sprawdzenia obliczane, praktyka, demonstracja, sprawdzenia agregowane, praktyka, monitoring SNMP, interfejsy SNMP, SNMP OID i MIB, narzędzia wiersza poleceń SNMP, rozwiązywanie problemów SNMP, pułapki SNMP, praktyka, demonstracja, monitoring plików logów, typy pozycji monitoringu plików logów, wyzwalacze monitoringu plików logów, zaawansowany monitoring plików logów, notatki monitoringu logów, praktyka, demonstracja, scenariusze web, kroki scenariusza web, raporty ze scenariusza web, wyzwalacze scenariusza web, praktyka, demonstracja
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 4

 • Raporty: Informacje o systemie, raporty dostępności, najczęściej uruchamiające się wyzwalacze, demonstracja
 • Inwentarz: Tryby inwentarza, automatyczne uzupełnianie danych, przegląd, szczegóły, praktyka, demonstracja
 • Powiadomienia: Typy mediów, szablony wiadomości, konfiguracja mediów użytkownika
 • Akcje/Działania: Funkcjonalność, warunki, operacje i kroki, operacje odzyskiwania i aktualizacji, eskalacje, stosowanie makr, rozwiązywanie problemów, praktyka, demonstracja, działania wewnętrzne, wykrywanie błędnej konfiguracji, praktyka, demonstracja
 • Powiadomienia: Niestandardowe typy mediów, praktyka
 • Utrzymanie: Funkcjonalność, okresy konserwacji, konserwacja oparta na hostach i wyzwalaczach, wstrzymywanie eskalacji, praktyka, demonstracja
 • Monitoring na poziomie biznesowym: Usługi, relacja rodzic – dziecko, kalkulacja SLA, raporty, czas pracy i przestój, praktyka, demonstracja
 • Wykrywanie niskopoziomowe: Przegląd, workflow, przykład, praktyka, demonstracja
 • Eksport konfiguracji: Import/eksport XML
 • Automatyzacja: Przegląd wykrywania sieci, przegląd automatycznej rejestracji, omówienie Zabbix API, praktyka
 • Backupy: Najlepsze praktyki
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 5

 • Kondycja serwera Zabbix: Korzystanie z szablonów, główne komponenty wewnętrzne, wbudowany dashboard, demonstracja
 • Pliki konfiguracyjne: Przegląd
 • Administracja: Ustawienia ogólne, ustawienia housekeepera, globalne wyrażenia regularne, makra, poziomy i opcje wyzwalaczy, proxy, grupy użytkowników, specjalne grupy użytkowników, uprawnienia, skrypty frontend, audyt, logi działań, kolejka, praktyka, demonstracja
 • Wizualizacja danych: Niestandardowe grafy, praktyka, demonstracja, konstruktor map, mapowanie ikon na mapach, hierarchia map, uprawnienia, opcje wyświetlania problemów, demonstracja, praktyka, ekrany, prezentacje, dashboardy, demonstracja, praktyka
 • Certyfikacja (Egzamin)

Wiedza i zdobyte umiejętności

 • Zainstalujesz i skonfigurujesz instancję Zabbix od podstaw
 • Monitorujesz zasoby systemu operacyjnego, urządzenia sieciowe, pliki dziennika, aplikacje internetowe i strony internetowe
 • Rozszerzasz natywne możliwości monitorowania Zabbix i zbierasz niestandardowe metryki
 • Wdrażasz, konfigurujesz i rozszerzasz agenta Zabbix
 • Zbierasz dane, wykorzystując techniki monitorowania, takie jak SNMP, IPMI, agent Zabbix, kontrole SSH i Telnet i inne
 • Wykrywasz problemy z oprogramowaniem i komponentami sprzętowymi
 • Pozwalasz Zabbixowi automatycznie naprawić wykryte problemy
 • Zapobiegasz awariom
 • Zoptymalizujesz gromadzenie danych, aby uzyskać najlepszą możliwą wydajność dzięki metodom zbiorczego gromadzenia danych
 • Przekształcasz i prezentujesz zebrane dane w sposób czytelny dla użytkownika
 • Tworzysz mapy stanu komponentów infrastruktury, sieci, czujników i innych punktów końcowych monitorowania
 • Tworzysz dashboardy, korzystając z różnych widżetów Zabbix, aby stworzyć unikalny widok całej infrastruktury lub poszczególnych komponentów oprogramowania lub sprzętu
 • Konfigurujesz zaplanowane raporty dzienne, tygodniowe, miesięczne i roczne

Uzyskane certyfikaty

Po zdanym egzaminie kończącym kurs uczestnik otrzymuje certyfikat:

 • Zabbix 6.0 Certified Specialist Certificate

Za obecność na kursie bez zdawania egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat:

 • Certificate of Attendance of ZCS 6.0 course

  ×

  Wypełnij formularz a nasz doradca

  skontaktuje się z Tobą w sprawie autoryzowanego szkolenia Zabbix

  Wybór szkolenia

  Dane Uczestnika  Uwagi

  * Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych i handlowych oraz celach związanych z rejestracją i uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Polityka Prywatności) wraz z Partnerem Zabbix SIA z siedzibą w Rydze (Polityka Prywatności).

  * Oświadczam, że akceptuję Regulamin Szkoleń Autoryzowanych.