Zabbix 6.0 Certified Professional (ZCP)
7 376 PLN netto

SRP: 8196 PLN netto
Logo duże Zabbix Certified Professional Szkolenia Zabbix Polska

Wersja: Zabbix 6.0 Poziom: 3 Grupy: do 15 osób stacjonarnie i do 5 osób online
Warunek przystąpienia do egzaminu: zdany egzamin ZCS
Warunek otrzymania certyfikatu uczestnictwa: zdany egzamin ZCS/ certyfikat ZCS
Materiały szkoleniowe: tak Czas trwania: 3 dni
Przerwy kawowe: tak (szkolenia stacjonarne) Obiad: tak (szkolenia stacjonarne)

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie: Wymagania Zabbix, główne komponenty Zabbix, komunikacja pomiędzy komponentami Zabbix, zbieranie danych, wewnętrzny workflow Zabbix
 • Zabbix frontend: Konfiguracja NGINX, tuning NGINX, monitoring NGINX, konfiguracja HTTPS, praktyka
 • Zabbix Agent 2: Przegląd, bufory, główne komponenty, instalacja ,opcje wiersza poleceń, konfiguracja pluginu, nazywane sesje, określone klucze, praktyka
 • Zabbix Agent: Polecenia zdalne, wzorce kluczowych ograniczeń, kolejność reguł kluczowych ograniczeń, uwagi dotyczące kluczowych ograniczeń, praktyka
 • Szyfrowanie: Przegląd, opcje Zabbix, akceptacja/łączenie TLS, wykorzystywanie certyfikatów, wykorzystywanie kluczy pre-shared, uwagi, praktyka
 • Automatyczna rejestracja: Przegląd, HostMetadata, HostInterface, działania, sprawdzania pasywne, szyfrowanie, praktyka
 • Wykrywanie sieci: Przegląd, zdarzenia hosta/usługi, czas pracy/przestoju, działania, uwagi, praktyka
 • Monitoring baz danych: Przegląd ODBC, konfiguracja, DSN i ciąg połączenia, praktyka
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 2

 • Preprocessing: Przegląd, wewnętrzny workflow, ścieżka XML, ścieżka JSON, CSV do JSON
 • Wykrywanie niskopoziomowe: Prowadzenie, właściwości reguły LLD, makra LLD, prototypy pozycji, praktyka, prototypy wykresów, prototypy wyzwalacza, wsparcie kontekstowe w makrach użytkowników, praktyka, LLD usług systemowych, LLD w Windowsie, nadpisywanie LLD, praktyka, wewnętrzny workflow LLD, LLD korzystające z zależnych pozycji, LLD i throttling, praktyka, LLD systemów plików, praktyka, LLD wykorzystujące SQL, praktyka, LLD identyfikatorów SNMP OID
 • Monitoring SNMP: Dynamiczne indeksy
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 3

 • Monitoring VMware: Przegląd, wbudowane szablony
 • Wykrywanie niskopoziomowe: Prototypy hosta
 • Monitoring Vmware: Konfiguracja, uwagi
 • Monitoring JMX: Przegląd, bramka Zabbix Java, konfiguracja Zabbix Serwera, konfiguracja aplikacji Java, praktyka
 • Wykrywanie niskopoziomowe: LLD przez JMX
 • Zaawansowane funkcje wyzwalacza: Count, Percentyl
 • Korelacja zdarzeń: Przegląd, korelacja oparta na wyzwalaczu, korelacja globalna
 • Proxy Zabbixa: Przegląd, proxy aktywne i pasywne, konfiguracja, kondycja monitoringu, polecenia runtime, throttling, praktyka
 • Obrazy Docker: Przegląd, wdrażanie proxy Zabbixa
 • Eksport danych w czasie rzeczywistym: Przegląd, praktyka
 • Elementy wewnętrzne Zabbix: Caches, procesy wewnętrzne, moduły zbierające dane, praktyka
 • Wydajność Zabbix: Nowe wartości na sekundę, wąskie gardła, dostosowanie baz danych (MySQL) i partycjonowanie, rekomendacje
 • Wydania Zabbixa: Polityka wydań Zabbix, aktualizacja Zabbbix
 • Certyfikacja (Egzamin)

Po zdanym egzaminie kończącym kurs, uczestnik otrzymuje certyfikat
Zabbix 6.0 Certified Professional Certificate

Za obecność na kursie bez zdawania egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat
Certificate of Attendance of ZCP 6.0 course

  ×

  Wypełnij formularz a nasz doradca

  skontaktuje się z Tobą w sprawie autoryzowanego szkolenia Zabbix

  Wybór szkolenia

  Dane Uczestnika  Uwagi

  * Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych i handlowych oraz celach związanych z rejestracją i uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Polityka Prywatności) wraz z Partnerem Zabbix SIA z siedzibą w Rydze (Polityka Prywatności).

  * Oświadczam, że akceptuję Regulamin Szkoleń Autoryzowanych.