Zabbix 6.0 Certified Professional (ZCP)
7 376 PLN netto

SRP: 8 010 PLN netto
Logo duże Zabbix Certified Professional Szkolenia Zabbix Polska

Wersja: Zabbix 6.0 Poziom: 3 Grupy: do 15 osób stacjonarnie i do 5 osób online
Warunek przystąpienia do egzaminu: zdany egzamin ZCS
Warunek otrzymania certyfikatu uczestnictwa: zdany egzamin ZCS/ certyfikat ZCS
Materiały szkoleniowe: tak Czas trwania: 3 dni
Przerwy kawowe: tak (szkolenia stacjonarne) Obiad: tak (szkolenia stacjonarne)

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie: Wymagania Zabbix, główne komponenty Zabbix, komunikacja pomiędzy komponentami Zabbix, zbieranie danych, wewnętrzny workflow Zabbix
 • Zabbix frontend: Konfiguracja NGINX, tuning NGINX, monitoring NGINX, konfiguracja HTTPS, praktyka
 • Zabbix Agent 2: Przegląd, bufory, główne komponenty, instalacja ,opcje wiersza poleceń, konfiguracja pluginu, nazywane sesje, określone klucze, praktyka
 • Zabbix Agent: Polecenia zdalne, wzorce kluczowych ograniczeń, kolejność reguł kluczowych ograniczeń, uwagi dotyczące kluczowych ograniczeń, praktyka
 • Szyfrowanie: Przegląd, opcje Zabbix, akceptacja/łączenie TLS, wykorzystywanie certyfikatów, wykorzystywanie kluczy pre-shared, uwagi, praktyka
 • Automatyczna rejestracja: Przegląd, HostMetadata, HostInterface, działania, sprawdzania pasywne, szyfrowanie, praktyka
 • Wykrywanie sieci: Przegląd, zdarzenia hosta/usługi, czas pracy/przestoju, działania, uwagi, praktyka
 • Monitoring baz danych: Przegląd ODBC, konfiguracja, DSN i ciąg połączenia, praktyka
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 2

 • Preprocessing: Przegląd, wewnętrzny workflow, ścieżka XML, ścieżka JSON, CSV do JSON
 • Wykrywanie niskopoziomowe: Prowadzenie, właściwości reguły LLD, makra LLD, prototypy pozycji, praktyka, prototypy wykresów, prototypy wyzwalacza, wsparcie kontekstowe w makrach użytkowników, praktyka, LLD usług systemowych, LLD w Windowsie, nadpisywanie LLD, praktyka, wewnętrzny workflow LLD, LLD korzystające z zależnych pozycji, LLD i throttling, praktyka, LLD systemów plików, praktyka, LLD wykorzystujące SQL, praktyka, LLD identyfikatorów SNMP OID
 • Monitoring SNMP: Dynamiczne indeksy
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 3

 • Monitoring VMware: Przegląd, wbudowane szablony
 • Wykrywanie niskopoziomowe: Prototypy hosta
 • Monitoring Vmware: Konfiguracja, uwagi
 • Monitoring JMX: Przegląd, bramka Zabbix Java, konfiguracja Zabbix Serwera, konfiguracja aplikacji Java, praktyka
 • Wykrywanie niskopoziomowe: LLD przez JMX
 • Zaawansowane funkcje wyzwalacza: Count, Percentyl
 • Korelacja zdarzeń: Przegląd, korelacja oparta na wyzwalaczu, korelacja globalna
 • Proxy Zabbixa: Przegląd, proxy aktywne i pasywne, konfiguracja, kondycja monitoringu, polecenia runtime, throttling, praktyka
 • Obrazy Docker: Przegląd, wdrażanie proxy Zabbixa
 • Eksport danych w czasie rzeczywistym: Przegląd, praktyka
 • Elementy wewnętrzne Zabbix: Caches, procesy wewnętrzne, moduły zbierające dane, praktyka
 • Wydajność Zabbix: Nowe wartości na sekundę, wąskie gardła, dostosowanie baz danych (MySQL) i partycjonowanie, rekomendacje
 • Wydania Zabbixa: Polityka wydań Zabbix, aktualizacja Zabbbix
 • Certyfikacja (Egzamin)

Wiedza i zdobyte umiejętności

 • Wdrożysz frontend Zabbix z NGINX i zabezpieczysz go protokołem HTTPS
 • Nauczysz się szyfrować komunikację pomiędzy komponentami Zabbix za pomocą PSK i certyfikatów
 • Nauczysz się skalować i rozpowszechniać swoje środowisko Zabbix poprzez wdrażanie serwerów proxy Zabbix
 • W pełni wykorzystasz korzyści, jakie daje wdrożenie agenta Zabbix 2
 • Nauczysz się monitorować różne silniki baz danych za pomocą kontroli łączności z otwartą bazą danych (ODBC)
 • Wyodrębnisz metryki ze struktur danych strukturalnych JSON/XML
 • Nauczysz się monitorować punkty końcowe eksportera Prometheus
 • Zmniejszysz obciążenie związane z wydajnością gromadzenia danych, korzystając z funkcji zbiorczego gromadzenia metryk
 • Nauczysz się automatycznie wykrywać nieprawidłowości w monitoringu bazy danych, zasobów na poziomie systemu operacyjnego i SNMP dzięki funkcjom wykrywania niskiego poziomu Zabbix
 • Automatycznie włączysz i wyłączysz punkty końcowe monitorowania
 • Wdrożysz i skonfigurujesz monitorowanie aplikacji Java
 • Automatycznie wykryjesz zasoby VMWare, takie jak maszyny wirtualne gości, magazyny danych i inne
 • Dynamicznie wykryjesz i zareagujesz na nietypowe metryki i odchylenia od wartości bazowych metryki
 • Przeanalizujesz trendy metryk i prognozowane wartości
 • Wykryjesz główne przyczyny problemów, wykorzystując funkcje korelacji Zabbix
 • Zoptymalizujesz bazę danych Zabbix, aby uzyskać optymalną wydajność
 • Zautomatyzujesz wykonywanie zadań związanych z rozwiązywaniem problemów i monitorowaniem stanu Zabbix

Uzyskane certyfikaty

Po zdanym egzaminie kończącym kurs uczestnik otrzymuje certyfikat:

 • Zabbix 6.0 Certified Professional Certificate

Za obecność na kursie bez zdawania egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat:

 • Certificate of Attendance of ZCP 6.0 course

  ×

  Wypełnij formularz a nasz doradca

  skontaktuje się z Tobą w sprawie autoryzowanego szkolenia Zabbix

  Wybór szkolenia

  Dane Uczestnika  Uwagi

  * Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych i handlowych oraz celach związanych z rejestracją i uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Polityka Prywatności) wraz z Partnerem Zabbix SIA z siedzibą w Rydze (Polityka Prywatności).

  * Oświadczam, że akceptuję Regulamin Szkoleń Autoryzowanych.