Elektroniczny Obieg Dokumentów w Firmach: skuteczna archiwizacja i przechowywanie dokumentów

W dzisiejszym dynamicznym świecie biznesu, gdzie tempo pracy jest szybkie, a wymagania klientów ewoluują, skuteczny obieg dokumentów w firmach stał się kluczowym elementem efektywnej organizacji pracy. Tradycyjne, papierowe metody archiwizacji i przechowywania dokumentów stają się coraz mniej praktyczne i skuteczne, dlatego firmy coraz częściej sięgają po Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD), aby zwiększyć efektywność, oszczędzić czas i zminimalizować ryzyko utraty ważnych informacji.

Czym jest Elektroniczny Obieg Dokumentów?

Elektroniczny Obieg Dokumentów to kompleksowy system umożliwiający cyfrowe przetwarzanie dokumentów w całym ich życiu, począwszy od ich tworzenia, aż po archiwizację. System ten integruje różne etapy pracy z dokumentami, umożliwiając ich elektroniczny obieg między pracownikami i działami organizacji. Dzięki temu procesy, które wcześniej wymagały ręcznej manipulacji papierowymi dokumentami, mogą być teraz realizowane w sposób znacznie bardziej efektywny i zgodny z zasadami zrównoważonego rozwoju.

Elektroniczny Obieg Dokumentów skupia się na automatyzacji procesów, takich jak podpisywanie, zatwierdzanie, przesyłanie i archiwizowanie dokumentów. W praktyce oznacza to, że dokumenty są przekształcane z formy papierowej do formy elektronicznej, co pozwala na łatwiejsze zarządzanie nimi oraz oszczędność czasu i zasobów. Każdy dokument jest cyfrowo śledzony na swojej drodze od jednego pracownika do drugiego lub od jednego etapu procesu do kolejnego, zapewniając przejrzystość i kontrolę nad obiegiem dokumentacji.

Elektroniczny Obieg Dokumentów pełni nie tylko rolę cyfrowego obiegu dokumentów w firmie, ale także stanowi wszechstronne e-archiwum dokumentacji, umożliwiając przechowywanie, wyszukiwanie i dostęp do dokumentów w sposób uporządkowany i bezpieczny.

Zalety Elektronicznego Obiegu Dokumentów:

 • Oszczędność czasu i efektywność: EOD eliminuje konieczność fizycznej obecności dokumentów i ręcznego przesyłania ich między pracownikami. Dokumenty elektroniczne są dostępne z dowolnego miejsca i czasu, co przyspiesza procesy decyzyjne i umożliwia efektywną współpracę nawet w sytuacjach zdalnej pracy.
 • Redukcja błędów: Automatyzacja procesów EOD ogranicza ryzyko błędów ludzkich, które mogą wystąpić podczas ręcznego przetwarzania i przesyłania dokumentów. Systemy EOD mogą zawierać wbudowane kontrole, które pomagają w wykrywaniu i korygowaniu ewentualnych nieprawidłowości.
 • Zwiększona dostępność i udostępnianie: Dzięki EOD, dokumenty są dostępne dla uprawnionych osób w czasie rzeczywistym. To ułatwia pracę zespołową i umożliwia szybkie udostępnianie informacji pomiędzy różnymi działami i pracownikami.
 • Bezpieczeństwo i ochrona danych: Systemy EOD zazwyczaj oferują funkcje kontroli dostępu i autoryzacji, co zabezpiecza poufność dokumentów. Dodatkowo, kopie zapasowe i zabezpieczenia przeciwwirusowe pomagają w ochronie przed utratą danych.

Archiwizacja dokumentów

Elektroniczny Obieg Dokumentów to nie tylko narzędzie do bieżącej pracy z dokumentami, ale także zaawansowane e-archiwum dokumentacji. Tradycyjne archiwizowanie dokumentów papierowych wiązało się z koniecznością utrzymania fizycznych przestrzeni do przechowywania, co z czasem mogło prowadzić do problemów z organizacją i dostępem do dokumentów. W przypadku EOD, archiwizacja odbywa się w formie cyfrowej, co przynosi wiele korzyści:

 • Łatwość wyszukiwania: System EOD umożliwia szybkie i precyzyjne wyszukiwanie dokumentów na podstawie słów kluczowych, dat, kategorii czy innych parametrów, co znacznie przyspiesza dostęp do potrzebnych informacji.
 • Bezpieczeństwo i ochrona: E-archiwum zapewnia bezpieczeństwo dokumentów poprzez mechanizmy kontroli dostępu. Tylko uprawnione osoby mają możliwość przeglądania lub edycji dokumentów, co minimalizuje ryzyko utraty lub nieuprawnionego dostępu.
 • Oszczędność przestrzeni: Cyfrowe przechowywanie dokumentów eliminuje konieczność zajmowania fizycznej przestrzeni magazynowej, co jest szczególnie ważne w przypadku firm, które generują dużą ilość dokumentów.
 • Długoletnia dostępność: E-archiwum umożliwia długotrwałe przechowywanie dokumentów, eliminując problemy związane z degradacją papieru czy zagubieniem dokumentów w tradycyjnych archiwach.

Elektroniczny Obieg Dokumentów jest potężnym narzędziem umożliwiającym firmom skuteczne zarządzanie dokumentacją. Pełni on podwójną rolę – umożliwia automatyzację obiegu dokumentów w firmie oraz działa jako zaawansowane e-archiwum dokumentacji. Dzięki EOD, dokumenty są przekształcane w formę cyfrową, co przyczynia się do oszczędności czasu, poprawy efektywności pracy oraz bezpiecznego przechowywania i dostępu do dokumentacji przez wiele lat. Wprowadzenie Elektronicznego Obiegu Dokumentów stanowi istotny krok w kierunku cyfrowej transformacji firm, ułatwiającą codzienną pracę oraz długofalowe zarządzanie dokumentacją w zgodzie z wymogami współczesnego świata biznesu.

Dowiedz się więcej!

 • ile może trwać wdrożenie w mojej firmie?
 • ile to kosztuje?
 • jakie są możliwości integracji?
 • czy zapewniamy wsparcie powdrożeniowe?
Skontaktuj się!

Koszty prowadzenia archiwum dokumentacji

Tradycyjne archiwizowanie dokumentów, czyli przechowywanie papierowych dokumentów w fizycznych przestrzeniach, wiąże się z różnymi kosztami. Te koszty mogą być zarówno bezpośrednie, jak i pośrednie, i obejmują aspekty związane z przestrzenią, zarządzaniem, ochroną oraz dostępem do dokumentów. Oto kilka głównych kosztów związanych z tradycyjnym archiwizowaniem dokumentów:

 • Przestrzeń fizyczna: Papierowe dokumenty wymagają odpowiedniej ilości przestrzeni do przechowywania. Firmy muszą wynajmować lub utrzymywać magazyny, pomieszczenia archiwalne lub regały, co niesie ze sobą koszty związane z wynajmem lub zakupem nieruchomości, ich utrzymaniem oraz opłatami za prąd i inne usługi.
 • Zarządzanie dokumentacją: Tradycyjne archiwizowanie wymaga systematycznego zarządzania dokumentacją. To oznacza przypisywanie numerów indeksowych, klasyfikowanie dokumentów, tworzenie katalogów, nadzorowanie procesów przechowywania i upewnia się, że dokumentacja jest dostępna w razie potrzeby. To wszystko wymaga czasu i zasobów ludzkich, co przekłada się na koszty pracy.
 • Dostępność i wyszukiwanie: Znalezienie konkretnego dokumentu w tradycyjnym archiwum może być czasochłonne. Przeszukiwanie fizycznych dokumentów wymaga ręcznego przeszukiwania regałów i segregatorów, co prowadzi do straty czasu pracowników i wpływa na wydajność.
 • Bezpieczeństwo i ochrona: Papierowe dokumenty są podatne na zniszczenie przez ogień, wodę, wilgoć, szkodniki czy nawet kradzież. Dlatego konieczne jest zainwestowanie w systemy bezpieczeństwa, takie jak systemy alarmowe, zabezpieczone pomieszczenia i monitoring.
 • Przechowywanie i przenoszenie: Dokumenty muszą być odpowiednio przechowywane, aby nie uległy zniszczeniu. Procesy przenoszenia dokumentów do i z archiwum, zwłaszcza tych, które są aktualnie wykorzystywane, generują koszty związane z pracą i czasem.
 • Ograniczona dostępność: Fizyczne dokumenty przechowywane w archiwum są dostępne tylko wtedy, gdy pracownik fizycznie jest w stanie dotrzeć do archiwum. To ogranicza elastyczność i dostępność do dokumentów, szczególnie w przypadku pracy zdalnej lub potrzeby dostępu do dokumentów poza standardowymi godzinami pracy.
 • Przechowywanie długoterminowe: Jeśli dokumenty muszą być przechowywane przez dłuższy okres, koszty mogą się kumulować. Papier ulega degradacji wraz z upływem czasu, co może wymagać dodatkowych działań, takich jak konserwacja, aby zachować integralność dokumentów.

Podsumowując, tradycyjne archiwizowanie dokumentów może generować znaczne koszty związane z wynajmem przestrzeni, zarządzaniem dokumentacją, bezpieczeństwem oraz ograniczoną dostępnością. W obliczu tych kosztów wiele firm przechodzi na Elektroniczny Obieg Dokumentów (EOD), który może być bardziej efektywny, bezpieczny i ekonomiczny sposób zarządzania i przechowywania dokumentów.

Archiwizowanie dokumentów. Jak to wygląda w praktyce?

Dosyć już teorii, czas na praktykę! Wyobraź sobie Kasię, która jest sekretarką w średniej wielkości firmie. Jak wygląda jej praca bez elektronicznego archiwum dokumentacji? Jak mogłoby wyglądać jej życie, gdyby mogła skorzystać z Elektronicznego Obiegu Dokumentów?

 1. Archiwizacja dokumentów bez Elektronicznego obiegu Dokumentów

Kasia była sekretarką w średniej wielkości firmie, gdzie dokumentacja papierowa była wciąż dominującym sposobem przechowywania informacji. Codziennie Kasia spędzała wiele godzin w pracy, starając się zapanować nad tą falą dokumentów. Jej biurko zapełniało się fakturami, umowami, korespondencją i innymi dokumentami, które musiała ręcznie przeglądać, klasyfikować i archiwizować. Całe jej biuro zamieniło się w labirynt segregatorów, regałów i stosów papierów.

Proces obiegu dokumentów był wyjątkowo skomplikowany. Kasia musiała przekazywać dokumenty między pracownikami, często zatrzymując się przy biurkach, aby umożliwić innym osobom podpisanie, zatwierdzenie lub sprawdzenie dokumentów. Czasami dokumenty gubiły się lub były przekazywane do nieodpowiednich osób, co powodowało zamieszanie i opóźnienia w procesach firmowych.

Archiwizacja dokumentów była jeszcze bardziej uciążliwa. Kasia musiała ręcznie przenosić dokumenty do pomieszczenia archiwalnego, oznaczać je, umieszczać w regałach i kontrolować ich stan. Przy starzejącej się dokumentacji musiała również dbać o jej kondycję, aby zapewnić długoterminowe przechowywanie.

Wszystko to prowadziło do ogromnego obciążenia pracą, opóźnień w procesach i frustracji. Kasia musiała poświęcać nadgodziny, aby nadążyć za ilościami dokumentów, a nadmiar pracy wpływał negatywnie na jej zdrowie i życie osobiste.

 1. E-Archiwum

Kasia została awansowana na stanowisko sekretarki w nowoczesnej firmie, która wdrożyła system Elektronicznego Obiegu Dokumentów. Jej praca diametralnie się zmieniła. Od samego początku zauważyła różnicę – biurko było czyste, a zamiast stert papierów, na jej ekranie komputera pojawił się intuicyjny interfejs EOD.

Dokumenty już nie krążyły między biurami. Wszystkie procesy obiegu dokumentów odbywały się elektronicznie. Kasia mogła przesyłać dokumenty do odpowiednich osób w systemie, gdzie każdy miał określone uprawnienia do ich edycji, zatwierdzenia czy odczytu. To pozwoliło na szybkie i skuteczne podejmowanie decyzji.

Archiwizacja stała się znacznie łatwiejsza. Kasia mogła teraz cyfrowo zarchiwizować dokumenty, co wymagało jedynie kilku kliknięć. System automatycznie nadawał dokumentom odpowiednie kategorie i tagi, ułatwiając ich późniejsze wyszukiwanie. Nie było już potrzeby ręcznego przenoszenia i oznaczania dokumentów – wszystko działo się automatycznie.

Kasia była teraz bardziej efektywna i miała więcej czasu na inne zadania. Współpraca między pracownikami była bardziej płynna, a cała firma działała sprawniej. W rezultacie Kasia mogła skupić się na rozwijaniu swoich umiejętności i realizacji bardziej kreatywnych zadań.

Co z tego wynika?

Historia Kasi ukazuje, jak ogromną różnicę może wprowadzić Elektroniczny Obieg Dokumentów w miejscu pracy. System ten pozwolił jej na uniknięcie frustracji, nadmiernego stresu i nadgodzin. Wprowadzenie EOD usprawniło procesy, zwiększyło efektywność oraz umożliwiło bardziej płynną i efektywną pracę. To wyraźny przykład, jak nowoczesne technologie mogą znacząco poprawić jakość pracy i życia zawodowego.

Podsumowanie

Elektroniczny Obieg Dokumentów to nie tylko nowoczesne podejście do zarządzania dokumentami, ale również efektywna odpowiedź na wyzwania współczesnego biznesu. Dzięki zastosowaniu EOD, firmy mogą zwiększyć efektywność, skrócić czas przetwarzania dokumentów, poprawić dostępność informacji i zachować bezpieczeństwo danych. Wdrożenie odpowiednich zasad archiwizacji i przechowywania dokumentów elektronicznych jest kluczowe dla skutecznego wykorzystania tej technologii i osiągnięcia optymalnych rezultatów w zarządzaniu dokumentacją firmy. Jednocześnie, firmy muszą skonfrontować się z wyzwaniami związanymi z adopcją technologii, zgodnością z przepisami, bezpieczeństwem cyfrowym i kontrolą dostępu, aby zapewnić skuteczne i bezpieczne wykorzystanie Elektronicznego Obiegu Dokumentów we współczesnym środowisku biznesowym.

×

Mamy nadzieję, że lektura tego tekstu sprawi Ci przyjemność.

Jeśli chcesz, byśmy pokazali Ci jak to narzędzie sprawdzi się w Twojej firmie, po prostu zarezerwuj rozmowę.

SKONTAKTUJ SIĘ
Summary
Elektroniczny Obieg Dokumentów: archiwizacja i przechowywanie dokumentów
Article Name
Elektroniczny Obieg Dokumentów: archiwizacja i przechowywanie dokumentów
Description
Archiwizacja dokumentów w firmie? Poznaj sposób by robić to prościej, a przy okazji zaoszczędzić czas i pieniadze. Czas na e-Archiwum!
Author
Publisher Name
APLITT. Human Face of IT
Publisher Logo

Podziel się treścią:

Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się więcej!

  Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się więcej!

  Imię i nazwisko*:
  Firma*:
  Telefon*:
  E-mail*:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator.*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator.

  * pole wymagane

  Więcej informacji w Polityce Prywatności.

  Tomasz Piotrowski | Specjalista ds. marketingu w Aplitt
  Tomasz Piotrowski | Specjalista ds. marketingu w Aplitt
  W Aplitt zajmuje się głównie rozwojem komunikacji wewnętrznej poprzez firmowy serwis informacyjny i cykliczne spotkania pracowników. Współtworzył produkty innowacyjne, gdzie odpowiadał za przygotowania interfejsów użytkownika. Prywatnie dziennikarz ogólnopolskiego medium, konferansjer i organizator imprez kulturalnych.

  Zobacz także:

  thumb image

  2 marca 2022

  Zarządzanie telefonami służbowymi. Elektroniczny Obieg Dokumentów.


  Czytaj
  thumb image

  14 kwietnia 2021

  Elektroniczny Obieg Dokumentów w dziale HR


  Czytaj
  thumb image

  2 marca 2022

  Elektroniczny Obieg Dokumentów. Fakty i mity o wdrożeniu systemu


  Czytaj

  Obejrzyj nasze filmy:

  Summary
  Elektroniczny Obieg Dokumentów: archiwizacja i przechowywanie dokumentów
  Article Name
  Elektroniczny Obieg Dokumentów: archiwizacja i przechowywanie dokumentów
  Description
  Archiwizacja dokumentów w firmie? Poznaj sposób by robić to prościej, a przy okazji zaoszczędzić czas i pieniadze. Czas na e-Archiwum!
  Author
  Publisher Name
  APLITT. Human Face of IT
  Publisher Logo