NOŚNIK TRWAŁY APLITT

ZAPEWNIAMY BEZPIECZEŃSTWO
DOKUMENTÓW
I GWARANTUJEMY
ICH NIEZMIENNOŚĆ

Oferujemy autorskie narzędzie Trwały Nośnik Aplitt, zgodne z regulacjami dot. trwałego nośnika UE i Ministra Finansów. Posiadamy wieloletnie doświadczenie w jego wdrażaniu. Tworzymy funkcjonalności dopasowane do oczekiwań klienta. Obsługujemy firmy z takich branż, jak finansowa, ubezpieczeniowa, medyczna czy turystyczna.

Porozmawiajmy o nośniku trwałym dla Twojej firmy
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator. Więcej informacji w Polityce Prywatności. * Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
  * pole wymagane
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator. Więcej informacji w Polityce Prywatności.* Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
  * pole wymagane

  DAWID MACH
  GŁÓWNY ARCHITEKT SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

  Zaufali nam m.in.:

  Czym jest
  trwały nośnik?

  Trwały nośnik jest pojęciem prawnym, wprowadzonym przez Unię Europejską w 2007 roku, wymagającym, aby instytucje finansowe (ale nie tylko!) przekazywały swoim klientom dokumenty z wykorzystaniem trwałego nośnika informacji, który gwarantuje niezmienność zapisów i dostęp do nich także po zakończeniu współpracy klienta z daną instytucją.

  Do tej pory wykorzystywano dokumenty w formie papierowej oraz nośniki komputerowe (płyty CD, pendrive’y). Powstało jednak dużo mniej skomplikowane a przede wszystkim TAŃSZE rozwiązanie!
  Nośnik trwały Aplitt!

  Czym jest
  trwały nośnik?

  Trwały nośnik jest pojęciem prawnym, wprowadzonym przez Unię Europejską w 2007 roku, wymagającym, aby instytucje finansowe (ale nie tylko!) przekazywały swoim klientom dokumenty z wykorzystaniem trwałego nośnika informacji, który gwarantuje niezmienność zapisów i dostęp do nich także po zakończeniu współpracy klienta z daną instytucją.

  Do tej pory wykorzystywano dokumenty w formie papierowej oraz nośniki komputerowe (płyty CD, pendrive’y). Powstało jednak dużo mniej skomplikowane a przede wszystkim TAŃSZE rozwiązanie!
  Nośnik trwały Aplitt!

  Kto powinien korzystać z nośnika?

  Trwały nośnik APLITT pomoże i ograniczy koszty w każdej firmie, zmuszonej dziś do wysyłania swoim klientom papierowych form dokumentów (np. umowy, cenniki, dokumenty ubezpieczeniowe, leasingowe) do swoich klientów. Teraz bez naruszenia prawa i przepisów RODO możesz zrobić to elektronicznie!

  Kto powinien korzystać z nośnika?

  Trwały nośnik APLITT pomoże i ograniczy koszty w każdej firmie, zmuszonej dziś do wysyłania swoim klientom papierowych form dokumentów (np. umowy, cenniki, dokumenty ubezpieczeniowe, leasingowe) do swoich klientów. Teraz bez naruszenia prawa i przepisów RODO możesz zrobić to elektronicznie!

  Do kogo kierujemy ofertę

  Do kogo kierujemy ofertę

  ubezpieczyciele-07

  UBEZPIECZYCIELE

  banki_instytucje-08

  BANKI I INSTYTUCJE FINANSOWE

  biura_podrozy-09

  BIURA PODRÓŻY

  komunalne-12

  DOSTAWCY USŁUG KOMUNALNYCH

  Deweloperzy

  DEWELOPERZY

  telekomunikacja-11

  BRANŻA TELEKOMUNIKACYJNA

  Jakie dokumenty na nośniku trwałym?

  Do jakich dokumentów nośnik trwały?

  Przykładowe dokumenty i dane, które będziesz mógł archiwizować i udostępniać klientom z gwarancją ich niezmienności:

  • formularze zleceń złożone przez klientów
  • zapisy i dyspozycje prawne
  • zawarte z klientami umowy o świadczenie usług
  • dokumenty udzielonych pełnomocnictw
  • dokumenty, zawierających wymagane przepisami rozporządzenia oraz informacje dla klienta lub potencjalnego klienta
  • potwierdzenia zawartych transakcji
  • rejestry sesji
  • logi transakcyjne
  • ogólne warunki ubezpieczeń
  • dowody księgowe i dokumenty inwentaryzacyjne
  • księgi rachunkowych w formie zbiorów informatycznych
  • zapisy rozmów telefonicznych (Contact Center)
  • materiały wideo
  • dokumenty leasingowe
  • prospekty informacyjne o zakupie mieszkania
  Ikonka żarówka
  Ikonka żarówka

  Czy wiesz, że…

  Czy wiesz, że…

  W marcu 2017 roku Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumenta wskazał, że banki, udostępniając treści zmian regulaminów usług tylko w swoich systemach, nie spełniają wymogów nośnika trwałego, a więc również wymogów prawnych! W efekcie, wiele banków wysłało treści zmian do klientów w formie wydruków na papierze, na płytach CD, czy pamięciach USB, dodatkowo potwierdzając ten fakt wysyłką SMS’ów do swoich klientów. Choć pozwala to spełnić wymogi prawne, to jest jednak bardzo kosztowne, czasochłonne i nieekologiczne. Przewiduje się, że w najbliższym czasie kolejne instytucje z branży telekomunikacji, ubezpieczeń, czy usług komunalnych, będą zobligowane do używania nośnika trwałego.

  Co przyniesie wdrożenie
  Trwałego Nośnika APLITT?

  Co przyniesie wdrożenie
  Trwałego Nośnika APLITT?

  tick_madzenta

  zmniejszysz koszty komunikacji z klientem dotyczącej najważniejszych dokumentów

  tick_madzenta

  zabezpieczysz dokumenty przed modyfikacjami/usunięciem

  tick_madzenta

  umożliwisz klientom bezpośredni dostęp do ważnych dla nich dokumentów

  tick_madzenta

  wdrożysz digitalizację dokumentów papierowych w swojej firmie

  tick_madzenta

  ułatwisz dostęp do uporządkowanych dokumentów przez dedykowane API

  tick_madzenta

  zyskasz wgląd w rejestr wykonanych na dokumentach działań

  tick_madzenta

  zapewnisz zgodność prawną rozwiązania z wymaganiami prawnymi UE, UOKiK i RODO
  (potwierdzono audytem niezależnej kancelarii prawnej w 2021 roku)

  Co zyskasz?

  Co zyskasz?

  DOSTĘPNOŚĆ

  Twoi klienci zyskają nieograniczony dostęp do istotnych dla nich dokumentów i informacji.

  TRWAŁOŚĆ

  Raz zapisane informacje na nośniku trwałym Aplitt są dostępne trwale przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą.

  INTEGRALNOŚĆ

  Pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci.

  OSZCZĘDNOŚCI

  Elektroniczny nośnik trwały to najtańsze spośród dostępnych rozwiązań.

  EKOLOGIĘ

  Wysyłka elektroniczna dokumentów w znacznej mierze ogranicza zużycie papieru i emisję CO2.

  Dawid Mach | Architekt rozwiązania

  Dawid Mach | Architekt rozwiązania

  Jak to działa?

  Jak to działa?

  Rozwiązanie nośnika trwałego oparte jest o SOFTWAREWORM – ekonomiczną obiektową pamięć masową. To rozwiązanie najlepiej nadaje się do przechowywania nieustrukturyzowanych danych, takich jak: zdjęcia, filmy, pliki dziennika, itp. Ma szeroki zakres zastosowań, bo może realizować archiwizację danych, można go użyć do analizy dużych zbiorów danych lub do tworzenia kopii zapasowych i odtwarzania awaryjnego.

  Pamięć ta implementuje architekturę mikroprzechowywania w celu utworzenia klastra (poprzez udostępnienie dużej liczby małych, połączonych ze sobą instancji pamięci masowej), dzięki czemu zapewnienia łatwą skalowalność oraz wysoką dostępność.

  Przygotowany dokument elektroniczny zostaje zaszyfrowany i zapisany z wykorzystaniem technologii Minio, a następnie przekazany do bazy danych, tam następują zlecone czynności na dokumencie – np. może zostać podpisany pieczęcią kwalifikowalną przez twórcę dokumentu. Podpisany dokument może zostać wysłany mailem do klienta. Następnie wykorzystując łańcuch Blokchain oraz Minio, plik jest finalnie umieszczony w bezpiecznym, zaszyfrowanym archiwum.

  ikonki_1501_przygotuj umowę

  1. Przygotuj umowę.

  ikonki_1501_strzalka szaro-fiolet
  ikonki_1501_strzalka wieksza szaey-fiolet-P
  ikonki_1501_strzalka wieksza szaey-fiolet-L
  ikonki_1501_dodaj do archiwum

  2. Dodaj ją do archiwum.

  ikonki_1501_strzalka szaro-fiolet
  ikonki_1501_umowa szyfrowana

  3. Umowa jest szyfrowana i zapisywana w bazie dokumentów.

  ikonki_1501_strzalka szaro-fiolet
  ikonki_1501_strzalka wieksza szaey-fiolet-P
  ikonki_1501_strzalka wieksza szaey-fiolet-L
  ikonki_1501_pieczec kwalifikowana

  4. Za pomocą pieczęci kwalifikowanej możemy podpisać dokument.

  ikonki_1501_dok emailem

  5. Prześlij dokument do klienta e-mailem.

  ikonki_1501_strzalka wieksza szaey-fiolet-P
  ikonki_1501_strzalka wieksza szaey-fiolet-L
  ikonki_1501_trwaly zapis

  6. Plik zostaje trwale zapisany bez możliwości zmian na nośniku trwałym APLITT.

  ikonki_1501_wglad do dokumentu

  7. Od teraz klient ma wgląd w podpisany dokument, a każda aktywność (podgląd, pobranie) będzie opisana w rejestrze czynności.

  ikonki_1501_wglad do dokumentu
  ikonki_1501_strzalka szaro-fiolet_2
  ikonki_1501_trwaly zapis
  ikonki_1501_strzalka szaro-fiolet_2
  ikonki_1501_dok emailem
  ikonki_1501_strzalka wieksza szaey-fiolet-sqr

  7. Od teraz klient ma wgląd w podpisany dokument, a każda aktywność (podgląd, pobranie) będzie opisana w rejestrze czynności.

  6. Plik zostaje trwale zapisany bez możliwości zmian na nośniku trwałym APLITT.

  5. Prześlij dokument do klienta e-mailem.

  Odpowiedz na wymagania prawne.
  Zautomatyzuj procesy związane z obsługą klientów.

  Dowiedz się więcej o Trwałym Nośniku Aplitt już teraz!

  Odpowiedz na wymagania prawne.
  Zautomatyzuj procesy związane z obsługą klientów.

  Dowiedz się więcej o Trwałym Nośniku Aplitt już teraz!

  ADAM KŁODNICKI
  OPIEKUN KLIENTA