kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 61

Aktualne ogłoszenia


Recepcjonista/Recepcjonistka


RECEPCJONISTA / RECEPCJONISTKA

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: R/07/02/19

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • profesjonalny oraz życzliwy zespół ludzi
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • rozwój kompetencji technicznych i umiejętności językowych
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę na zastępstwo
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • atrakcyjny pakiet socjalny (MultiSport, PPE, LuxMed, ZFŚS)
 • pyszna kawa!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • zarządzać recepcją i obsługiwać gości oraz organizować spotkania
 • dbać o ład i porządek w biurze i salach konferencyjnych
 • przyjmować, rejestrować i wysyłać pocztę
 • zapewniać właściwy przepływ informacji i dokumentacji
 • obsługiwać centralę telefoniczną i urządzenia biurowe
 • rezerwować hotele i organizować podróże służbowe
 • zaopatrywać firmy w materiały potrzebne do funkcjonowania biura
 • wspierać i aktywnie współpracować z różnymi działami w firmie

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz wykształcenie minimum średnie
 • znana jest Ci obsługa komputera (zwłaszcza pakietu MS Office) oraz urządzeń biurowych
 • posiadasz wysoko rozwinięte zdolności komunikowania się oraz cechujesz się kulturą osobistą
 • jesteś zaangażowany/a w wykonywaną pracę, wykonujesz ją dokładnie i sumiennie
 • jesteś osobą zorganizowaną, systematyczną i cechujesz się zamiłowaniem do porządku
 • znasz język angielski w stopniu pozwalającym na swobodną komunikację
 • dodatkowo zdobyłeś/aś doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku
 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.  
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:
 
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Recepcjonista/Recepcjonistka przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Recepcjonista/Recepcjonistka w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku
z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych
z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Specjalista ds. dokumentacji


SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: SD/28/07/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalny oraz życzliwy zespół ludzi
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • rozwój kompetencji technicznych i umiejętności językowych
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (umowa na zastępstwo)
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS, Multisport, LuxMed, Pracowniczy Program Emerytalny
 • pyszna kawa!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • tworzyć i aktualizować dokumentację dla użytkownika końcowego systemów informatycznych, taką jak pomoc aplikacji czy opisy zmian biznesowych i funkcjonalnych
 • pracować z dokumentacją analityczną (techniczną), taką jak algorytmy, GUI
 • przedstawić graficzne procesy biznesowe, np. schemat przebiegu informacji
 • tworzyć szablony wydruków (np. MS Report Builder)
 • ściśle współpracować z szerokim gronem developerów i serwisantów

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • możesz pochwalić się wykształceniem wyższym
 • sprawnie poruszasz się po pakiecie MS Office
 • doskonale posługujesz się językiem polskim, znasz zasady gramatyki, interpunkcji i pisania tekstów o przeznaczeniu informacyjnym
 • potrafisz w prosty sposób przedstawiać informacje w ujęciu graficznym
 • cechuje Cię: zdolność analitycznego myślenia, dociekliwość, podzielność uwagi i skrupulatność
 • mile widziane jeśli posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości, bankowości i ubezpieczeń
 • potrafisz zarówno słuchać jak i czytać ze zrozumieniem
 • mile widziane jeśli posiadasz doświadczenie w obsłudze MS Report Builder lub Help&Manual

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. dokumentacji, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. dokumentacji w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Asystent ds. obsługi klienta


ASYSTENT DS. OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: Sopot lub Biała Podlaska
Nr referencyjny: AOK/05/01/19

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • kompleksowe szkolenie wstępne w ramach umowy o pracę
 • praca w zmianowym systemie czasu pracy (godziny pracy: pon.- pt. 8.00-16.00; 10.00-18.00; 12.00-20.00; 14.00-22.00 i sobota 8.00-16.00; 12.00-20.00)
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • atrakcyjny pakiet socjalny (karta MultiSport, prywatna opieka medyczna, preferencyjne oferty telefonii komórkowej)
 • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. biletów wstępu na imprezy kulturalne oraz wczasów

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 

dbać o najwyższą jakość obsługi klienta drogą telefoniczną i elektroniczną, w tym m.in.:

 
 • przedstawiać ofertę produktową instytucji finansowych
 • wspierać realizację usługi bankowości elektronicznej
 • realizować usługę przyjmowania wniosków pożyczkowych przez telefon

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz wykształcenie minimum średnie
 • jesteś osobą komunikatywną
 • masz miły głos i nienaganną dykcję
 • jesteś gotowa/gotowy do pracy zmianowej
 • dodatkowym atutem będzie znajomość pakietu MS Office

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Asystent ds. obsługi klienta przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Asystent ds. obsługi klienta w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. (Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Programista .Net/Full Stack Developer


Programista .Net/Full Stack Developer

Miejsce pracy: Gdańsk/Sopot
Nr referencyjny: P/02/01/19

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość wdrażania własnych rozwiązań i praca w zespole o charakterystyce R&D
 • Praca nad projektami tworzonymi od podstaw
 • Dynamiczna praca z wykorzystaniem najnowszych technologii
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz liczne dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prywatna opieka medyczna,
 • Język angielski w godzinach pracy, możliwość dołączenia do drużyny biegowej, dni tematyczne, owocowe wtorki
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Pracować nad innowacyjnymi projektami tworzonymi od podstaw wedle metodyki zwinnej
 • Wykonywać aplikacje webowe przy użyciu najnowszych technologii
 • Wdrażać własne rozwiązania i propozycje rozbudowy projektu
 • Mieć realny wpływ na formę wytwarzanego oprogramowania oraz kształt finalnego produktu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz minimum 2-letnie doświadczenie komercyjne przy wykonywaniu aplikacji webowych z wykorzystaniem technologii Microsoft
 • Posiadasz praktyczną znajomość środowiska .Net Core
 • Znasz technologie: ASP.Net MVC, JavaScript, HTML, CSS
 • Posiadasz praktyczną znajomość SQL (preferowany w wykorzystaniu z MSSQL lub MySQL)
 • Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Jesteś osobą otwartą na zdobywanie nowej wiedzy, dynamiczną i komunikatywną

Mile widziane:

 
 • Umiejętność konfigurowania serwera www w środowisku NGINX/Linux
 • Znajomość zagadnień z tematyki UX Design
 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.  
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Programisty .Net/Full Stack Developer przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Programisty .Net/Full Stack Developer w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Analityk biznesowy/Dokumentalista


Analityk biznesowy/Dokumentalista

Miejsce pracy: Gdańsk/Sopot
Nr referencyjny: DOK/04/01/19

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość wdrażania własnych rozwiązań i praca w zespole o charakterystyce R&D
 • Praca nad projektami tworzonymi od podstaw
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz liczne dofinansowania z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prywatna opieka medyczna,
 • Język angielski w godzinach pracy, możliwość dołączenia do drużyny biegowej, dni tematyczne, owocowe wtorki
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Pracować nad innowacyjnymi projektami tworzonymi od podstaw wedle metodyki zwinnej
 • Współpracować z klientem, a następnie spisywać i analizować jego wymagania względem projektu
 • Tworzyć dokumentację techniczną
 • Współpracować z zespołem programistycznym
 • Wdrażać własne rozwiązania i propozycje rozbudowy projektu
 • Mieć realny wpływ na formę wytwarzanego oprogramowania oraz kształt finalnego produktu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Jesteś osobą cechującą się skrupulatnością oraz analitycznym myśleniem
 • Posiadasz praktyczną znajomość pakietu MS Office
 • Posiadasz podstawową znajomość SQL
 • Znasz język angielski na poziomie umożliwiającym czytanie dokumentacji technicznej
 • Jesteś osobą otwartą na zdobywanie nowej wiedzy, dynamiczną i komunikatywną

Mile widziane:

 
 • Znajomość zagadnień z tematyki UX Design
 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.  
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Analityk biznesowy/Dokumentalista przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Analityk biznesowy/Dokumentalista w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku
z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania,
a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych
z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Administrator ds. baz danych


Administrator ds. Baz Danych

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: ADBD/46/11/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami, od których z pewnością pozyskasz nową wiedzę
 • Możliwość wdrażania własnych rozwiązań
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – udział w szkoleniach, konferencjach oraz wewnątrzfirmowa wymiana wiedzy
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prywatna opieka medyczna
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę
 • Możliwość skorzystania z preferencyjnych warunków zakupu abonamentu oraz telefonu w sieci PLUS GSM

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Administrować bazami danych w większości MS SQL oraz MySQL
 • Kontrolować środowiska bazodanowe celem zapobiegania awariom oraz na bieżąco aktualizować dokumentację techniczną
 • Analizować bazy danych oraz tworzyć nowe rozwiązania, zmierzające w kierunku efektywnego i prawidłowego ich działania
 • Rozwiązywać problemy z zakresu MS SQL, SSRS, SSIS
 • Organizować prace konserwacyjne środowisk bazodanowych, mających na celu utrzymanie środowisk produkcyjnych
 • Monitorować systemy bazodanowe i podejmować czynności zapobiegające awariom w momencie wystąpienia zdarzeń
 • Tworzyć raporty na platformie SSRS oraz zajmować się bieżącą obsługą zgłoszeń

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie studiów (preferowane studia informatyczne)
 • Możesz pochwalić się minimum rocznym doświadczeniem z bazami danych MS SQL
 • Znasz systemy MS Windows Server (rozwiązywanie problemów wydajnościowych i administracyjnych, monitoring)
 • Linux nie jest Ci obcy (w obsłudze i zarządzaniu) oraz język angielski, umożliwiający czytanie dokumentacji technicznej i swobodną komunikację
 • Posiadasz znajomość TSQL (programowanie) oraz dobrą znajomość baz danych MS SQL
 • Znajomość MySQL oraz oprogramowania wirtualizującego VMWARE, HYPERV będzie dodatkowym atutem
 • Jesteś osobą komunikatywną, z wysoką kultura osobistą oraz lubisz pracować w zespołowo

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Analityka systemów informatycznych – obszar bankowości elektronicznej przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Analityka systemów informatycznych – obszar bankowości elektronicznej w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

PROGRAMISTA JAVA/Front End – obszar bankowości elektronicznej


Programista Java/Front End – obszar bankowości elektronicznej

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: PJ/44/11/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami, od których z pewnością pozyskasz nową wiedzę
 • Możliwość wdrażania własnych rozwiązań
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – udział w szkoleniach, konferencjach oraz wewnątrzfirmowa wymiana wiedzy
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prywatna opieka medyczna
 • Język angielski w godzinach pracy, możliwość dołączenia do drużyny biegowej
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Brać udział w projektach rozwoju aplikacji bankowości elektronicznej i aplikacji mobilnych
 • Brać udział w pracach zespołu SCRUMowego, wytwarzającego system w technologiach JEE
 • Kodować w warstwie front-end
 • Projektować interfejsy oraz komunikację między modułami
 • Współpracować ze specjalistami odpowiedzialnymi za wymagania, zarządzanie produktem oraz jakością

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Jesteś zainteresowany rozwiązaniami z zakresu bankowości elektronicznej i aktualnych trendów rozwoju
 • Posiadasz doświadczenie komercyjne w programowaniu obiektowym w Java/JEE
 • Znasz HTML, CSS i framework KnockoutJS lub pokrewny
 • Znasz JavaScript (jQuery), Hibernate i Spring
 • Masz praktyczną wiedzę z SQL
 • Mile widziane: znajomość MS SQL Server, platformy JBoss, SOAP, REST
 Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.  
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Programisty Java/Front-End obszar bankowości elektronicznej przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Programisty Java/Front-end - obszar bankowości elektronicznej w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Programisty .Net przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.
Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.
Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Programisty .Net w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

Specjalista ds. pozyskiwania klientów kluczowych


SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA KLIENTÓW KLUCZOWYCH

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: SKK/24/05/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalne szkolenia z zakresu produktów IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • elastyczny czas pracy
 • duża mobilność na stanowisku
 • możliwość wdrożenia własnych metod pracy
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS m.in. do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, Pracowniczego Programu Emerytalnego

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • aktywnie pozyskiwać Klientów
 • tworzyć i realizować plany sprzedażowe
 • budować relacje z Klientami
 • analizować wymagania biznesowe Klienta
 • współpracować z działami wykonawczymi w procesie przygotowania wymagań funkcjonalnych
 • projektować rozwiązania we współpracy z działami wykonawczymi
 • przygotowywać oferty, prezentacje i wizyty referencyjne
 • bieżąco raportować prowadzone działania do przełożonego

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz doświadczenie w branży handlowej i potrafisz samodzielnie realizować plany sprzedażowe
 • posiadasz wiele sposobów i pomysłów na zdobywanie nowych klientów
 • jesteś osobą pewną swoich kompetencji i przekonaną co do swojej skuteczności
 • potrafisz komunikować się językiem korzyści
 • nie obawiasz się wyzwania jakim jest budowanie nowego portfolio klientów
 • cechujesz się komunikatywnością, otwartością, rzetelnością, oraz orientacją na jakość
 • posiadasz prawo jazdy kat. BIkony-poczta 72ZAINTERESOWAŁA CIĘ KTÓRAŚ OFERTA?

Prześlij nam swoje CV za pomocą poniższego formularza.


Imię i Nazwisko
Dołącz CV:
Email:
Dołącz LM:


Jakie stanowisko Cię interesuje?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014, kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@aplitt.pl lub na adres firmowy z dopiskiem „IOD”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wskazane przez Panią/Pana stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko (a) lub do momentu wycofania zgody (b).

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@aplitt.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.

Poniższe formuły zgody należy umieścić w przekazywanym CV. Zgoda (a) jest wymagana, bez niej dokumenty i dane zgłoszeniowe zostaną przez Aplitt sp. z o.o. zniszczone, bez analizy kandydata.

Zgoda (b) spowoduje zachowanie dokumentów w bazie kandydatów do pracy prowadzonej w Aplitt sp. z o.o.

(a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Aplitt sp. z o.o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ______________. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

(b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aplitt sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl