kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 61

Aktualne ogłoszenia


STARSZY SPECJALISTA DS. ANALIZ I KONTROLINGU


STARSZY SPECJALISTA DS. ANALIZ I KONTROLINGU

Miejsce pracy: Sopot
Nr referencyjny: SAK/37/10/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera pracy
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowego doświadczenia
 • liczne dofinansowania z zakresu ZFŚS, Multisport, LuxMed
 • pyszna kawa, owocowe wtorki oraz język angielski w godzinach pracy

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • tworzyć plany finansowe, budżety i prognozy
 • kontrolować realizację i analizować odchylenia, aktualizować budżety
 • sporządzać miesięczne rachunki wyników dla potrzeb zarządzania
 • monitorować wydatki inwestycyjne
 • kontrolować zgodności księgowań
 • współpracować z innymi działami

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz minimum dwuletnie doświadczenie na podobnym stanowisku w analizie i tworzeniu planów finansowych
 • posiadasz podstawową umiejętność sporządzania Cash Flow
 • potrafisz myśleć zarówno strategicznie, jak i analitycznie
 • chętnie współpracujesz z innymi pracownikami
 • doskonale poruszasz się w pakiecie MS Office, a w szczególności Excelu
 • znasz SQL i MYSQL
 • samodzielnie i sprawie organizujesz sobie pracę, której wyniki są dokładne i rzetelne

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Starszego specjalisty ds. analiz i kontrolingu, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Starszy specjalista ds. analiz i kontrolingu w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA SPRZEDAŻY I MARKETINGU


Młodszy specjalista ds. wsparcia sprzedaży i marketingu

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: MSM/36/10/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera pracy wśród kreatywnego i otwartego zespołu
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 • świetna możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowego doświadczenia
 • liczne dofinansowania z zakresu ZFŚS, Multisport, LuxMed
 • pyszna kawa, owocowe wtorki oraz język angielski w godzinach pracy

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • uczestniczyć w tworzeniu i realizacji strategii marketingowej naszej firmy
 • prowadzić działania marketingowe w zakresie organizacji eventów, wydarzeń branżowych

i sprzedażowych

 
 • dbać o aspekty wizualne oferowanych przez nas usług
 • wspierać dział sprzedaży w przygotowywaniu materiałów reklamowych i promocyjnych
 • przygotowywać raporty z działań zespołu marketingu oraz sprzedaży
 • wpierać wprowadzenie nowych produktów na rynek, od strony działań marketingowych

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz podstawową znajomość mechanizmów marketingowych
 • orientujesz się jak należy tworzyć teksty marketingowe oraz oferty sprzedażowe
 • jesteś osobą kreatywną oraz zwracasz uwagę na aspekty wizualne oraz detale
 • charakteryzujesz się nieszablonowym myśleniem, otwartością na nowe rozwiązania i inicjatywą w działaniu
 • świetnie odnajdujesz się w pracy zespołowej i jesteś osobą komunikatywną
 • znasz pakiet Office w stopniu bardzo dobrym

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Młodszego specjalisty ds. wsparcia sprzedaży i marketingu, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. wsparcia sprzedaży i marketingu w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. USŁUG (ADMINISTROWANIE USŁUGAMI)


MŁODSZY SPECJALISTA DS. USŁUG (ADMINISTROWANIE USŁUGAMI)

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: MSU/34/09/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera,
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę,
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia,
 • świetna możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych oraz zdobycia nowego doświadczenia
 • dostęp do nowoczesnych technologii,
 • liczne dofinansowania z zakresu ZFŚS, Multisport, LuxMed
 • pyszna kawa, owocowe wtorki oraz język angielski w godzinach pracy

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • współpracować z naszymi Klientami w zakresie usług IT – utrzymanie stałej relacji z klientem, dbałość o kwestie administracyjne umów oraz spójność budżetów,
 • brać udział w tworzeniu nowych i modyfikowaniu obecnych usług IT,
 • tworzyć nowe i koordynować istniejące umowy outsorcingu usług,
 • projektować i wdrażać raportowanie nowych usług IT pod kątem rozliczeń,
 • uczestniczyć w procesie rozliczania usług
 • współpracować z działem IT.

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • miałeś/miałaś okazję wykonywać obowiązki administracyjne oraz związane z obsługą klienta,
 • interesujesz się dziedziną IT i chętnie zapoznasz się z tematyką usług IT,
 • posiadasz doświadczenie w tworzeniu umów/wniosków/dokumentacji? – jeśli tak to świetnie! To będzie duży atut,
 • nie obawiasz się kontaktu z klientem,
 • jesteś otwarty na nawiązanie współpracy z działem IT – nie boisz się zadawać pytań oraz zasięgać pomocy u specjalistów,
 • cechujesz się dobrą organizacją pracy własnej,
 • jesteś skrupulatny/na w wykonywaniu zadań,
 • cechuje Cię analityczne myślenie i umiejętność współpracy.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Młodszego specjalisty ds. usług, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. usług w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ


MŁODSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: MSWBE/33/09/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Bardzo przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalny oraz życzliwy zespół ludzi, od którego z pewnością zdobędziesz nowe doświadczenie
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • liczne dofinansowania z zakresu ZFŚS, Multisport, LuxMed
 • pyszna kawa, owocowe wtorki oraz język angielski w godzinach pracy

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • współpracować z kontrahentami w zakresie świadczonych usług
 • tworzyć oraz aktualizować dokumentację (w tym materiały dla użytkowników bankowości elektronicznej)
 • przygotowywać raporty, zestawienia i analizy
 • rozpatrywać zgłoszenia reklamacyjne użytkowników bankowości elektronicznej
 • monitorować jakość świadczonych usług

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • masz średnie bądź wyższe wykształcenie
 • sprawnie poruszasz się po pakiecie MS Office
 • potrafisz budować długotrwałe, pozytywne relacje z klientami
 • dobrze organizujesz sobie pracę i myślisz analitycznie
 • jesteś samodzielny/samodzielna i angażujesz się w swoje zadania
 • komunikatywność oraz zaangażowanie to atuty, którymi możesz się pochwalić
 • mile widziane: znajomość zagadnień związanych z bankowością elektroniczną/branżą finansową lub gotowość do zapoznania się z nimi

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Młodszego specjalisty ds. wsparcia bankowości elektronicznej, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Młodszy specjalista ds. wsparcia bankowości elektronicznej w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

MŁODSZY OPERATOR DS. MONITORINGU INFRASTRUKTURY IT


MŁODSZY OPERATOR DS. MONITORINGU INFRASTRUKTURY IT

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdynia
Nr referencyjny: Nr referencyjny: MOM/2018

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Współpraca w formie umowy zlecenia
 • Praca w zmianach 12-godzinnych w systemie 24h/7d
 • Możliwość elastycznego dopasowania grafiku; około 140 godzin pracy w miesiącu
 • Bardzo ciekawe projekty, wykraczające poza sam monitoring
 • Możliwość awansu wewnętrznego
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych, poprzez udział w ciekawych projektach
 • Pyszna kawa, w doborowym towarzystwie!

TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Analizować i rozwiązywać problemy z systemami operacyjnymi oraz sieciami
 • Uruchamiać akcje naprawcze na bazie incydentów i problemów wykrytych narzędziami monitoringu
 • Utrzymywać i rozwijać system monitoringu (system OpenSource)
 • Administrować aplikacjami oraz systemami monitoringu
 • Pracować w Data Center i w monitoringu infrastruktury IT oraz z aplikacjami biznesowymi, w obszarach dotępności i wydajności

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Jesteś studentem min. I stopnia kierunków technicznych (Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Automatyka, Elektrotechnika)
 • Pasjonują Cię administracje systemami operacyjnymi (Linux, Windows), znasz się na rzeczy i chcesz dalej w tym kierunku się rozwijać
 • Potrafisz czytać ze zrozumieniem dokumentację w języku polskim i angielskim
 • Potrafisz samodzielnie podejmować trafne i szybkie decyzje, jesteś odporny na stres
 • Lubisz pracować w zespole, jesteś osobą kreatywną i pomysłową
 • Jesteś studentem min. I stopnia kierunków technicznych (Informatyka, Elektronika, Telekomunikacja, Automatyka, Elektrotechnika)
 • Pasjonują Cię administracje systemami operacyjnymi (Linux, Windows), znasz się na rzeczy
 • i chcesz dalej w tym kierunku się rozwijać
 • Potrafisz czytać ze zrozumieniem dokumentację w języku polskim i angielskim
 • Potrafisz samodzielnie podejmować trafne i szybkie decyzje, jesteś odporny na stres
 • Lubisz pracować w zespole, jesteś osobą kreatywną i pomysłową

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Młodszy operator ds. monitoringu infrastruktury IT, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko i w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY


MŁODSZY SPECJALISTA DS. SPRZEDAŻY

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: MSKK/29/08/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalne szkolenia z zakresu produktów IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • elastyczny czas pracy
 • duża mobilność na stanowisku
 • możliwość wdrożenia własnych metod pracy jak i pozyskania nowej wiedzy oraz doświadczenia
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS m.in. do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, Pracowniczego Programu Emerytalnego

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • aktywnie pozyskiwać Klientów
 • tworzyć i realizować plany sprzedażowe
 • budować relacje z Klientami
 • rozpoznawać wymagania biznesowe Klienta
 • współpracować z działami wykonawczymi w procesie przygotowania produktu na potrzeby klienta
 • projektować rozwiązania we współpracy z działami wykonawczymi
 • przygotowywać oferty, prezentacje i wizyty referencyjne
 • bieżąco raportować prowadzone działania do przełożonego

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • jesteś osobą, która nie obawia się nowych wyzwań i chce rozwinąć własne kompetencje sprzedażowe
 • wykazujesz się wysokim zaangażowaniem i motywacją do pracy
 • potrafisz planować własną pracę, a następnie dążyć do osiągnięcia wyznaczonych celów
 • nie obawiasz się wyzwania jakim jest budowanie nowego portfolio klientów
 • jesteś osobą, która łatwo nawiązuje nowe kontakty
 • cechujesz się rzetelnością, oraz orientacją na jakość
 • posiadasz prawo jazdy kat. B
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych poniżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Młodszego specjalisty ds. sprzedaży przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Młodszego specjalisty ds. sprzedaży W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
4. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
5. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
6. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
7. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
8. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
9. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
10. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
11. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
12. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
13. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

ADMINISTRATOR DS. UTRZYMANIA SYSTEMÓW


Administrator ds. utrzymania systemów

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: AUS/25/05/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami, od których z pewnością pozyskasz nową wiedzę
 • Możliwość wdrażania własnych rozwiązań
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych – udział w szkoleniach, konferencjach oraz wewnątrzfirmowa wymiana wiedzy
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, prywatna opieka medyczna
 • Język angielski w godzinach pracy, możliwość dołączenia do drużyny biegowej
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Rozwijać oraz utrzymywać podległe systemy i technologie
 • Prowadzić cykliczne szkolenia technologiczne, stanowić wsparcie dla współpracowników w rozwoju i przejmowaniu nowych obowiązków
 • Brać udział w procesie zarządzania awarią
 • Rozwiązywać i diagnozować incydenty
 • Poszukiwać przyczyn źródłowych incydentów a także implementować zmiany w celu ich usunięcia
 • Tworzyć i utrzymywać dokumentację techniczną
 • Współpracować ze specjalistami po stronie klienta przy przeprowadzaniu prac instalacyjnych, naprawczych oraz konfiguracyjnych
 • Dbać o bezpieczeństwo danych
 • Dbać o aktualizację systemów informatycznych
 • Wykonywać czynności związane z utrzymaniem i modernizacją sprzętu serwerowego
 • Dzielić się własną wiedzą; dostarczać wiedzę ekspercką w zakresie przyszłego utrzymywania rozwiązań

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz minimum 3-letnie doświadczenie na podobnym stanowisku
 • Posiadasz ekspercką wiedzę z zakresu VMwara
 • Dobrze znasz systemy Linux (CentOS 6.c, 7.x Debian) – troubleshooting, zarządzanie klastrami, wirtualizacja: promox, Xen oraz potrafisz zarządzać sieciami
 • Potrafisz skryptować przy użyciu Bash’a, Python’a lub innych
 • Znasz technologie: MySQL, PostreSQL, Varnish, Ngnix, Apache, Postfix, Zabbix
 • Posiadasz doświadczenie w mentoringu i szkoleniu współpracowników
 • Jesteś osobą nastawioną na współpracę, dzielenie się wiedzą oraz pozyskiwanie nowych umiejętności
 • Cechujesz się nastawieniem na cel, świetną organizacją pracy i konsekwencją w działaniu
 • Wykazujesz się zaangażowaniem w realizowaniu zadań

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Administrator ds. Utrzymania Systemów przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Administrator ds. Utrzymania Systemów w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI


SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: SD/28/07/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalny oraz życzliwy zespół ludzi
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • rozwój kompetencji technicznych i umiejętności językowych
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS, Multisport, LuxMed, Pracowniczy Program Emerytalny
 • pyszna kawa!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • tworzyć i aktualizować dokumentację dla użytkownika końcowego systemów informatycznych, taką jak pomoc aplikacji czy opisy zmian biznesowych i funkcjonalnych
 • pracować z dokumentacją analityczną (techniczną), taką jak algorytmy, GUI
 • przedstawić graficzne procesy biznesowe, np. schemat przebiegu informacji
 • tworzyć szablony wydruków (np. MS Report Builder)
 • ściśle współpracować z szerokim gronem developerów i serwisantów

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • możesz pochwalić się wykształceniem wyższym
 • sprawnie poruszasz się po pakiecie MS Office
 • doskonale posługujesz się językiem polskim, znasz zasady gramatyki, interpunkcji i pisania tekstów o przeznaczeniu informacyjnym
 • potrafisz w prosty sposób przedstawiać informacje w ujęciu graficznym
 • cechuje Cię: zdolność analitycznego myślenia, dociekliwość, podzielność uwagi i skrupulatność
 • mile widziane jeśli posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości, bankowości i ubezpieczeń
 • potrafisz zarówno słuchać jak i czytać ze zrozumieniem
 • mile widziane jeśli posiadasz doświadczenie w obsłudze MS Report Builder lub Help&Manual

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. dokumentacji, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. dokumentacji w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA KLIENTÓW KLUCZOWYCH


SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA KLIENTÓW KLUCZOWYCH

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: SKK/24/05/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalne szkolenia z zakresu produktów IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • elastyczny czas pracy
 • duża mobilność na stanowisku
 • możliwość wdrożenia własnych metod pracy
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS m.in. do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, Pracowniczego Programu Emerytalnego

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • aktywnie pozyskiwać Klientów
 • tworzyć i realizować plany sprzedażowe
 • budować relacje z Klientami
 • analizować wymagania biznesowe Klienta
 • współpracować z działami wykonawczymi w procesie przygotowania wymagań funkcjonalnych
 • projektować rozwiązania we współpracy z działami wykonawczymi
 • przygotowywać oferty, prezentacje i wizyty referencyjne
 • bieżąco raportować prowadzone działania do przełożonego

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz doświadczenie w branży handlowej i potrafisz samodzielnie realizować plany sprzedażowe
 • posiadasz wiele sposobów i pomysłów na zdobywanie nowych klientów
 • jesteś osobą pewną swoich kompetencji i przekonaną co do swojej skuteczności
 • potrafisz komunikować się językiem korzyści
 • nie obawiasz się wyzwania jakim jest budowanie nowego portfolio klientów
 • cechujesz się komunikatywnością, otwartością, rzetelnością, oraz orientacją na jakość
 • posiadasz prawo jazdy kat. B

ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH


ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: A/41/11/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Dostęp do nowoczesnych technologii oraz przyjazna i twórcza atmosfera w zespole
 • Udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Identyfikować, analizować i specyfikować wymagania w  oparciu o nowe lub istniejące procesy biznesowe
 • Proponować rozwiązania do projektowanych funkcjonalności dużego systemu informatycznego
 • Przygotowywać prezentację rozwiązania dla klientów
 • Stale współpracować ze specjalistami z zespołów deweloperskich oraz zespołu utrzymania
 • Ciągle podnosić swoje umiejętności i wiedzę korzystając z platformy szkoleniowej, a także dzięki współpracy z doświadczonymi koleżankami i kolegami z zespołu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz wykształcenie lub doświadczenie predysponujące do pracy na podobnym stanowisku
 • Znasz zagadnienia związane z projektowaniem systemów informatycznych
 • Posiadasz umiejętność prowadzenia rozmów z klientem w ramach pozyskiwania wymagań
 • Posiadasz wiedzę z zakresu bankowości, rachunkowości, ubezpieczeń
 • Jesteś osobą zaangażowaną oraz masz chęci do działania i kształcenia
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi typu CASE, np. Enterprise Architect
 • Miło nam będzie jeśli znasz notację UML i BPMNZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH w Aplitt sp. z o.o.
 4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
 6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
 7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
 10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
 11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
 12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
 14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

ASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA


ASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: Biała Podlaska/Sopot
Nr referencyjny: AOK/20/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub umowę zlecenia
 • praca w dynamicznym zespole, w zmianowym systemie czasu pracy (godziny pracy: pon.-pt. 8.00-16.00; 10.00-18.00; 12.00-20.00; 14.00-22.00 i sobota 8.00-16.00; 12.00-20.00)
 • możliwość pracy w elastycznych godzinach
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.MultiSport, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy kulturalne oraz wczasów urlopowych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • dbać o najwyższą jakość obsługi Klienta drogą telefoniczną i elektroniczną, w tym m.in.:         
 • przedstawiać ofertę produktową instytucji finansowych
 • wspierać realizację usługi bankowości elektronicznej
 • realizować usługę przyjmowania wniosków pożyczkowych przez telefon 

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz wykształcenie minimum średnie
 • masz miły głos, nienaganną dykcję
 • jesteś osobą komunikatywną
 • wykazujesz gotowość do pracy zmianowej

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:                                                                                                                        

 • znajomość obsługi pakietu MS Office

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko ASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA w Aplitt sp. z o.o.
 4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
 6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
 7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
 10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
 11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
 12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
 14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.Ikony-poczta 72ZAINTERESOWAŁA CIĘ KTÓRAŚ OFERTA?

Prześlij nam swoje CV za pomocą poniższego formularza.


Imię i Nazwisko
Dołącz CV:
Email:
Dołącz LM:


Jakie stanowisko Cię interesuje?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014, kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@aplitt.pl lub na adres firmowy z dopiskiem „IOD”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wskazane przez Panią/Pana stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko (a) lub do momentu wycofania zgody (b).

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@aplitt.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.

Poniższe formuły zgody należy umieścić w przekazywanym CV. Zgoda (a) jest wymagana, bez niej dokumenty i dane zgłoszeniowe zostaną przez Aplitt sp. z o.o. zniszczone, bez analizy kandydata.

Zgoda (b) spowoduje zachowanie dokumentów w bazie kandydatów do pracy prowadzonej w Aplitt sp. z o.o.

(a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Aplitt sp. z o.o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ______________. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

(b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aplitt sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl