kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 61

Aktualne ogłoszenia


KOSNSULTANT SERVICE DESK


KOSNSULTANT SERVICE DESK

Miejsce pracy: miejsce pracy: Sopot
Nr referencyjny: nr referencyjny: KSD/43/12/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna twórcza atmosfera oraz dostęp do najnowszych technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia wew. i zew.)
 • atrakcyjny pakiet socjalny (MultiSport, LuxMed, ZFŚS)

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • zapewniać użytkownikom wsparcie w zakresie IT drogą telefoniczną oraz zdalnie
 • realizować przydzielone zgłoszenia oraz udzielać informacji użytkownikom
 • samodzielnie diagnozować i rozwiązywać problemy techniczne użytkowników
 • rejestrować i klasyfikować incydenty od użytkowników
 • samodzielnie rozwiązywać incydenty zgodnie z kompetencjami pierwszej linii wsparcia
 • monitorować i nadzorować terminową realizację zgłoszeń

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz wykształcenie wyższe lub jesteś w trakcie studiów (preferowane informatyczne)
 • zdobyłeś/aś doświadczenie w pracy na podobnym stanowisku (Helpdesk, Sdesk)
 • znane Ci są zagadnienia związane z administracją sieciami komputerowymi w zakresie instalacji, konfiguracji i rozwiązywania problemów użytkowników
 • znasz systemy Windows (7, 8,10) oraz zagadnienia sieciowe (LAN, WAN, TCP/IP, VPN)
 • potrafisz obsługiwać aplikacje Microsoft Office
 • potrafisz rozwiązywać problemy ze sprzętem komputerowym
 • cechujesz się wysoką kulturą osobistą oraz zdolnością komunikowania się
 • posiadasz umiejętność prowadzenia rozmów telefonicznych, masz dobrą dykcję
 • jesteś zaangażowany/a w wykonywaną pracę, wykonujesz ją dokładnie i sumiennie
 • posiadasz wysokorozwinięte zdolności efektywnej pracy, umiesz współpracować w zespole
 • jesteś gotowy/a do podjęcia pracy w systemie zmianowym
 • znasz język angielski w stopniu pozwalającym na czytanie dokumentacji

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Sopot
Nr referencyjny: Nr referencyjny: IDO/15/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Współpraca z doświadczonymi Specjalistami, od których z pewnością pozyskasz nową wiedzę
 • Szeroki zakres obowiązków oraz realną możliwość wdrożenia własnych rozwiązań
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 

Pełnić funkcję IOD/DPO na rzecz firmy Aplitt a także klientów usług firmy, to znaczy:

 
 • Wdrażać i nadzorować zmiany wynikające z RODO
 • Audytować funkcjonowanie zasad ODO w spółce
 • Nadzorować nad upoważnieniami z zakresu przetwarzania danych osobowych
 • Monitorować skuteczność zabezpieczeń systemów informatycznych
 • Wdrażać własne ulepszenia systemów zabezpieczeń

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz doświadczenie i wiedzę z zakresu tematyki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Zajmowałeś/zajmowałaś stanowisko Administratora Bezpieczeństwa lub związane ze współpracą z ABI
 • Znasz tematykę RODO, wytyczne GR (art.29), polskie przepisy wykonawcze i ustawy o ochronie danych osobowych
 • Posiadasz doświadczenie w pracy w organizacji posługującej się systemami IT służącymi do przetwarzania danych osobowych
 • Rozumiesz technologiczne aspekty zarzadzania bezpieczeństwem informacji
 • Jesteś osobą skrupulatną oraz konsekwentnie dążącą do ustalonego celu a także otwartą na nową wiedzę

MŁODSZY ADMINISTRATOR DS. UTRZYMANIA SKOKCOM


MŁODSZY ADMINISTRATOR DS. UTRZYMANIA SKOKCOM

Miejsce pracy: miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: nr referencyjny: MAUS/18/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna twórcza atmosfera oraz dostęp do najnowszych technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w systemie zmianowym, także w porze nocnej (7:00-17:00,15:00-1:00, 21:00-7:00)
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia wew. i zew.)
 • atrakcyjny pakiet socjalny (MultiSport, Pracowniczy Program Emerytalny, LuxMed,)
 • pyszna kawa w doborowym towarzystwie!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • wykonywać zmianę daty w systemie zgodnie z formularzem elektronicznym
 • przeprowadzać aktualizacje systemu, zgodnie z procedurami
 • wykonywać kopie zapasowe i nadzorować przebieg procesu
 • prowadzić monitoring systemu
 • obsługiwać zgłoszenia

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • znasz systemy Windows 7,8,10 serwer 2012 r2 oraz PowerShell
 • znasz SQL Database Backup and Restore
 • charakteryzuje Cię sumienność, dokładność, rzetelność i punktualność
 • posługujesz się sprawnie dokumentacją techniczną w języku angielskim

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI/ZASTĘPCA ADMINISTRATORA LICENCJI


MŁODSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI/ZASTĘPCA ADMINISTRATORA LICENCJI

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Sopot
Nr referencyjny: Nr referencyjny: MSB/16/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami, od których z pewnością pozyskasz nową wiedzę
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Zajmować się inwentaryzacją licencji na oprogramowanie
 • Audytować zasoby pod kątem zainstalowanego oprogramowania
 • Automatyzować procesy zbierania i weryfikacji danych o wykorzystanym oprogramowaniu
 • Wysyłać do dostawców cykliczne raporty (zgodnie z warunkami umów licencyjnych)
 • Optymalizować dobór rodzajów licencji do potrzeb i wymagań biznesowych
 • Śledzić zmiany dot. warunków licencjonowania produktów
 • Pilnować terminów zakończenia/odnowienia okresowych umów licencyjnych
 • Rozwijać kompetencje związane z oceną zgodności licencyjnej produktów używanych w Spółce

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz doświadczenie/wykształcenie związane z obsługą użytkowników komputerów w zakresie oprogramowania
 • Posiadasz informacje na temat licencji – rodzaje licencji oraz wiążące się z nimi konsekwencje dla użytkowania programów
 • Znasz budowę systemu operacyjnego Windows w zakresie użytkowym, lokalizacji programów, konfiguracji, sposobów wykonywania instalacji i dezinstalacji programów
 • Znasz dobrze język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oraz zapisów licencyjnych
 • Atutem dodatkowym będzie znajomość PowerShell w zakresie administracji stacją roboczą
 • Jesteś osobą skrupulatną, komunikatywną, dociekliwą oraz otwartą na nową wiedzę.

LEAD .NET DEVELOPER


LEAD .NET DEVELOPER

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: LND/13/03/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT, a także współpraca z doświadczonymi specjalistami
 • szeroki zakres obowiązków, gwarantujący ciekawą i twórczą pracę
 • możliwość zapoznania się ze specyfiką systemów bankowych
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B (wybór należy do Ciebie )
 • elastyczny czas pracy oraz lokalizacja firmy w dobrze skomunikowanym miejscu
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych – zaprezentuj nam swoje pomysły!
 • dofinansowanie z ZFŚS do karty Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny oraz wiele innych bonusów pozapłacowych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • udzielać wsparcia zespołom deweloperów w realizacji prac rozwojowych i w dzieleniu się dobrymi praktykami
 • mieć aktywną rolę w wyborze stosu technologii i podejmowaniu decyzji dotyczących architektury
 • projektować rozwiązania programistyczne odpowiadające osiągnięciu celów biznesowych
 • rozwiązywać złożone problemy optymalizacyjne, wydajnościowe i techniczne w projektach
 • wspierać i promować praktyki DevOps wśród zespołów developerskich
 • przeprowadzać przeglądy kodu i formułować zalecenia
 • pełnić rolę mentora oraz osoby udzielającej wskazówki członkom zespołu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • masz kilka lat doświadczenia (preferowane powyżej 7lat) w tworzeniu oprogramowania w technologiach Microsoft
 • posiadasz doświadczenie w liderowaniu zespołowi programistów
 • posiadasz doświadczenie w rozwoju aplikacji z wykorzystywaniem platformy .NET C# oraz MS SQL Server
 • posiadasz wiedzę w zakresie: promowania dobrych praktyk, jakości oprogramowania, pracy zespołowej
 • posiadasz praktyczną znajomość wzorców projektowych oraz zasad projektowania relacyjnych baz danych
 • doskonale znasz zasady architektoniczne aplikacji klient-serwer, aplikacji internetowych, SOA, mikroserwisów
 • wykazujesz pozytywną postawę i jesteś osobą nastawioną na rozwiązywanie problemów

ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH


ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: A/41/11/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Dostęp do nowoczesnych technologii oraz przyjazna i twórcza atmosfera w zespole
 • Udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Identyfikować, analizować i specyfikować wymagania w  oparciu o nowe lub istniejące procesy biznesowe
 • Proponować rozwiązania do projektowanych funkcjonalności dużego systemu informatycznego
 • Przygotowywać prezentację rozwiązania dla klientów
 • Stale współpracować ze specjalistami z zespołów deweloperskich oraz zespołu utrzymania
 • Ciągle podnosić swoje umiejętności i wiedzę korzystając z platformy szkoleniowej, a także dzięki współpracy z doświadczonymi koleżankami i kolegami z zespołu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz wykształcenie lub doświadczenie predysponujące do pracy na podobnym stanowisku
 • Znasz zagadnienia związane z projektowaniem systemów informatycznych
 • Posiadasz umiejętność prowadzenia rozmów z klientem w ramach pozyskiwania wymagań
 • Posiadasz wiedzę z zakresu bankowości, rachunkowości, ubezpieczeń
 • Jesteś osobą zaangażowaną oraz masz chęci do działania i kształcenia
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi typu CASE, np. Enterprise Architect
 • Miło nam będzie jeśli znasz notację UML i BPMNASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA


ASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: Biała Podlaska/Sopot
Nr referencyjny: AOK/20/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w dynamicznym zespole, w zmianowym systemie czasu pracy (godziny pracy: pon.-pt. 8.00-16.00; 10.00-18.00; 12.00-20.00; 14.00-22.00 i sobota 8.00-16.00; 12.00-20.00)
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.MultiSport, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy kulturalne oraz wczasów urlopowych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • dbać o najwyższą jakość obsługi Klienta drogą telefoniczną i elektroniczną, w tym m.in.:         
 • przedstawiać ofertę produktową instytucji finansowych
 • wspierać realizację usługi bankowości elektronicznej
 • realizować usługę przyjmowania wniosków pożyczkowych przez telefon 

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz wykształcenie minimum średnie
 • masz miły głos, nienaganną dykcję
 • jesteś osobą komunikatywną
 • wykazujesz gotowość do pracy zmianowej

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:                                                                                                                        

 • znajomość obsługi pakietu MS Office

 Ikony-poczta 72ZAINTERESOWAŁA CIĘ KTÓRAŚ OFERTA?

Prześlij nam swoje CV za pomocą poniższego formularza.Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl