kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 61

Aktualne ogłoszenia


SPECJALISTA DS. WSPARCIA PRODUKCJI OPROGRAMOWANIA


SPECJALISTA DS. WSPARCIA PRODUKCJI OPROGRAMOWANIA

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: SWPO/27/07/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalny oraz życzliwy zespół ludzi
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • rozwój kompetencji technicznych i umiejętności językowych
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS, Multisport, LuxMed, Pracowniczy Program Emerytalny
 • pyszna kawa!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • utrzymywać informacje o wydawanych produktach softwarowych w postaci bazy konfiguracji produktów
 • tworzyć i weryfikować dokumentację do danej wersji aplikacji
 • tworzyć, modyfikować i weryfikować dokumentację wewnętrzną
 • przygotowywać dokumentację na podstawie zgłoszonych wymagań klienta
 • ściśle współpracować z gronem developerów i serwisantów

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • możesz pochwalić się wykształceniem wyższym
 • sprawnie poruszasz się po pakiecie MS Office
 • doskonale posługujesz się językiem polskim, znasz zasady gramatyki i interpunkcji
 • cechuje Cię: zdolność analitycznego myślenia, dociekliwość, podzielność uwagi i skrupulatność
 • potrafisz zarówno słuchać jak i czytać ze zrozumieniem
 • mile widziane jeśli znasz środowisko bazodanowe MSSQL

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości.

 
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalisty ds. wsparcia produkcji oprogramowania, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. wsparcia produkcji oprogramowania w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI


SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: SD/28/07/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalny oraz życzliwy zespół ludzi
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • rozwój kompetencji technicznych i umiejętności językowych
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę (umowa na zastępstwo)
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS, Multisport, LuxMed, Pracowniczy Program Emerytalny
 • pyszna kawa!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • tworzyć i aktualizować dokumentację dla użytkownika końcowego systemów informatycznych, taką jak pomoc aplikacji czy opisy zmian biznesowych i funkcjonalnych
 • pracować z dokumentacją analityczną (techniczną), taką jak algorytmy, GUI
 • przedstawić graficzne procesy biznesowe, np. schemat przebiegu informacji
 • tworzyć szablony wydruków (np. MS Report Builder)
 • ściśle współpracować z szerokim gronem developerów i serwisantów

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • możesz pochwalić się wykształceniem wyższym
 • sprawnie poruszasz się po pakiecie MS Office
 • doskonale posługujesz się językiem polskim, znasz zasady gramatyki, interpunkcji i pisania tekstów o przeznaczeniu informacyjnym
 • potrafisz w prosty sposób przedstawiać informacje w ujęciu graficznym
 • cechuje Cię: zdolność analitycznego myślenia, dociekliwość, podzielność uwagi i skrupulatność
 • mile widziane jeśli posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości, bankowości i ubezpieczeń
 • potrafisz zarówno słuchać jak i czytać ze zrozumieniem
 • mile widziane jeśli posiadasz doświadczenie w obsłudze MS Report Builder lub Help&Manual

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV i list motywacyjny z zaznaczonym nr ref. w temacie wiadomości za pomocą przycisku aplikuj.

 
   
   
Jeśli wyraża Pan/Pani zgodę na przetwarzanie danych osobowych wedle przedstawionych wyżej zasad, prosimy o zamieszczenie w CV poniższych zgód:

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udziału w rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. dokumentacji, przez okres jej trwania, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Niniejszym wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu włączenia na okres 1 roku do bazy kandydatów, zgodnie z przedstawionymi zasadami przez Aplitt sp. z o.o.

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:
1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko Specjalista ds. dokumentacji w Aplitt sp. z o.o.
4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.

15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA KLIENTÓW KLUCZOWYCH


SPECJALISTA DS. POZYSKIWANIA KLIENTÓW KLUCZOWYCH

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: SKK/24/05/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalne szkolenia z zakresu produktów IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • elastyczny czas pracy
 • duża mobilność na stanowisku
 • możliwość wdrożenia własnych metod pracy
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS m.in. do karty Multisport, prywatnej opieki medycznej, Pracowniczego Programu Emerytalnego

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • aktywnie pozyskiwać Klientów
 • tworzyć i realizować plany sprzedażowe
 • budować relacje z Klientami
 • analizować wymagania biznesowe Klienta
 • współpracować z działami wykonawczymi w procesie przygotowania wymagań funkcjonalnych
 • projektować rozwiązania we współpracy z działami wykonawczymi
 • przygotowywać oferty, prezentacje i wizyty referencyjne
 • bieżąco raportować prowadzone działania do przełożonego

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz doświadczenie w branży handlowej i potrafisz samodzielnie realizować plany sprzedażowe
 • posiadasz wiele sposobów i pomysłów na zdobywanie nowych klientów
 • jesteś osobą pewną swoich kompetencji i przekonaną co do swojej skuteczności
 • potrafisz komunikować się językiem korzyści
 • nie obawiasz się wyzwania jakim jest budowanie nowego portfolio klientów
 • cechujesz się komunikatywnością, otwartością, rzetelnością, oraz orientacją na jakość
 • posiadasz prawo jazdy kat. B

LEAD .NET DEVELOPER


LEAD .NET DEVELOPER

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: LND/13/03/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT, a także współpraca z doświadczonymi specjalistami
 • szeroki zakres obowiązków, gwarantujący ciekawą i twórczą pracę
 • możliwość zapoznania się ze specyfiką systemów bankowych
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B (wybór należy do Ciebie )
 • elastyczny czas pracy oraz lokalizacja firmy w dobrze skomunikowanym miejscu
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych – zaprezentuj nam swoje pomysły!
 • dofinansowanie z ZFŚS do karty Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny oraz wiele innych bonusów pozapłacowych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • udzielać wsparcia zespołom deweloperów w realizacji prac rozwojowych i w dzieleniu się dobrymi praktykami
 • mieć aktywną rolę w wyborze stosu technologii i podejmowaniu decyzji dotyczących architektury
 • projektować rozwiązania programistyczne odpowiadające osiągnięciu celów biznesowych
 • rozwiązywać złożone problemy optymalizacyjne, wydajnościowe i techniczne w projektach
 • wspierać i promować praktyki DevOps wśród zespołów developerskich
 • przeprowadzać przeglądy kodu i formułować zalecenia
 • pełnić rolę mentora oraz osoby udzielającej wskazówki członkom zespołu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • masz kilka lat doświadczenia (preferowane powyżej 7lat) w tworzeniu oprogramowania w technologiach Microsoft
 • posiadasz doświadczenie w liderowaniu zespołowi programistów
 • posiadasz doświadczenie w rozwoju aplikacji z wykorzystywaniem platformy .NET C# oraz MS SQL Server
 • posiadasz wiedzę w zakresie: promowania dobrych praktyk, jakości oprogramowania, pracy zespołowej
 • posiadasz praktyczną znajomość wzorców projektowych oraz zasad projektowania relacyjnych baz danych
 • doskonale znasz zasady architektoniczne aplikacji klient-serwer, aplikacji internetowych, SOA, mikroserwisów
 • wykazujesz pozytywną postawę i jesteś osobą nastawioną na rozwiązywanie problemów

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko LEAD .NET DEVELOPER w Aplitt sp. z o.o.
 4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
 6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
 7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
 10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
 11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
 12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
 14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH


ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: A/41/11/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Dostęp do nowoczesnych technologii oraz przyjazna i twórcza atmosfera w zespole
 • Udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Identyfikować, analizować i specyfikować wymagania w  oparciu o nowe lub istniejące procesy biznesowe
 • Proponować rozwiązania do projektowanych funkcjonalności dużego systemu informatycznego
 • Przygotowywać prezentację rozwiązania dla klientów
 • Stale współpracować ze specjalistami z zespołów deweloperskich oraz zespołu utrzymania
 • Ciągle podnosić swoje umiejętności i wiedzę korzystając z platformy szkoleniowej, a także dzięki współpracy z doświadczonymi koleżankami i kolegami z zespołu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz wykształcenie lub doświadczenie predysponujące do pracy na podobnym stanowisku
 • Znasz zagadnienia związane z projektowaniem systemów informatycznych
 • Posiadasz umiejętność prowadzenia rozmów z klientem w ramach pozyskiwania wymagań
 • Posiadasz wiedzę z zakresu bankowości, rachunkowości, ubezpieczeń
 • Jesteś osobą zaangażowaną oraz masz chęci do działania i kształcenia
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi typu CASE, np. Enterprise Architect
 • Miło nam będzie jeśli znasz notację UML i BPMNZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH w Aplitt sp. z o.o.
 4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
 6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
 7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
 10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
 11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
 12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
 14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.

ASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA


ASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: Biała Podlaska/Sopot
Nr referencyjny: AOK/20/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w dynamicznym zespole, w zmianowym systemie czasu pracy (godziny pracy: pon.-pt. 8.00-16.00; 10.00-18.00; 12.00-20.00; 14.00-22.00 i sobota 8.00-16.00; 12.00-20.00)
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.MultiSport, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy kulturalne oraz wczasów urlopowych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • dbać o najwyższą jakość obsługi Klienta drogą telefoniczną i elektroniczną, w tym m.in.:         
 • przedstawiać ofertę produktową instytucji finansowych
 • wspierać realizację usługi bankowości elektronicznej
 • realizować usługę przyjmowania wniosków pożyczkowych przez telefon 

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz wykształcenie minimum średnie
 • masz miły głos, nienaganną dykcję
 • jesteś osobą komunikatywną
 • wykazujesz gotowość do pracy zmianowej

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:                                                                                                                        

 • znajomość obsługi pakietu MS Office

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH KANDYDATA

 

Zostałem/am poinformowany/a, o tym, że:

 1. Administratorem moich danych osobowych podanych w aplikacji jest Aplitt sp. z o.o., ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk.
 2. Inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. jest Dariusz Kabza, email: iod@aplitt.pl.
 3. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji rekrutacji na stanowisko ASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA w Aplitt sp. z o.o.
 4. W przypadku udzielenia dodatkowej zgody dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji przyszłych rekrutacji przez Aplitt sp. z o.o.
 5. Przyjmuję do wiadomości, iż podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne do realizacji zadań Aplitt sp. z o.o. w odniesieniu do kandydatów.
 6. Przetwarzanie podanych przeze mnie danych osobowych odbywa się w oparciu o dobrowolnie wyrażoną zgodę (art. 6 ust. 1 lit. a) RODO) oraz na podstawie postanowień Kodeksu pracy art.221.
 7. Dane będą mogły być również przetwarzane niezależnie od wyrażonej zgody, w związku z dochodzeniem/obroną roszczeń (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO).
 8. Mam prawo do żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych oraz prawo do złożenia oświadczenia o cofnięciu każdej wyrażonej zgody w każdym czasie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 9. Przysługuje mi prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (obecnie GIODO).
 10. Moje dane osobowe będą przetwarzane przez czas trwania wspomnianej wyżej rekrutacji.
 11. W przypadku zgody na włączenie danych osobowych do bazy kandydatów – przez okres 1 roku.
 12. Moje dane osobowe będą mogły być przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych w celach określonych w powyższej deklaracji zgody.
 13. Moje dane będą przekazywane innym odbiorcom, tj. LuxMed sp. z o.o. ( Warszawa 02-676, ul. Postępu 21c), w celu realizacji ewentualnych badań lekarskich stanowiących część procesu rekrutacji.
 14. Moje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani do państw trzecich/organizacji międzynarodowych.
 15. Brak zgody uniemożliwi udział w procesie rekrutacji.Ikony-poczta 72ZAINTERESOWAŁA CIĘ KTÓRAŚ OFERTA?

Prześlij nam swoje CV za pomocą poniższego formularza.


Imię i Nazwisko
Dołącz CV:
Email:
Dołącz LM:


Jakie stanowisko Cię interesuje?

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) – dalej RODO informuję, iż:

1) administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt Sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, adres: ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział Gospodarczy KRS pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014, kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł.

2) kontakt z inspektorem ochrony danych w Aplitt sp. z o.o. odbywa się za pośrednictwem adresu e-mail: iod@aplitt.pl lub na adres firmowy z dopiskiem „IOD”.

3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenia procesu rekrutacji wskazane przez Panią/Pana stanowisko, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, na podstawie Pani/Pana dobrowolnej zgody;

4) Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia rekrutacji na wskazane wyżej stanowisko (a) lub do momentu wycofania zgody (b).

5) posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem. Oświadczenie o cofnięciu zgody na przetwarzanie danych osobowych wymaga jego złożenia w formie pisemnej lub elektronicznej na adres mailowy: iod@aplitt.pl;

6) ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;

7) podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne dla celów związanych z przeprowadzeniem procesu rekrutacji na wyżej wskazane stanowisko.

Poniższe formuły zgody należy umieścić w przekazywanym CV. Zgoda (a) jest wymagana, bez niej dokumenty i dane zgłoszeniowe zostaną przez Aplitt sp. z o.o. zniszczone, bez analizy kandydata.

Zgoda (b) spowoduje zachowanie dokumentów w bazie kandydatów do pracy prowadzonej w Aplitt sp. z o.o.

(a) Na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO oświadczam, iż wyrażam zgodę na przetwarzanie przez administratora, którym jest Aplitt sp. z o.o., moich danych osobowych w celu przeprowadzenia procedury rekrutacji na stanowisko ______________. Powyższa zgoda została wyrażona dobrowolnie zgodnie z art. 4 pkt 11 RODO.

(b) Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Aplitt sp. z o.o. w celu realizacji przyszłych procesów rekrutacji. W dowolnym momencie przysługuje Pani/Panu prawo do wycofania wszystkich lub wybranych z powyższych zgód. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl