kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 61

Aktualne ogłoszenia


MŁODSZY SPECJALISTA DS. SERWISU APLIKACJI


MŁODSZY SPECJALISTA DS. SERWISU APLIKACJI

Miejsce pracy: miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: nr referencyjny: MSSA/19/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna twórcza atmosfera oraz dostęp do najnowszych technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia wew. i zew.)
 • atrakcyjny pakiet socjalny ( MultiSport, Pracowniczy Program Emerytalny, LuxMed)
 • dostęp do biblioteki, oferującej różnorodny wybór książek specjalistycznych
 • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • obsługiwać zgłoszenia klientów
 • serwisować bazy danych
 • analizować błędy aplikacji
 • brać udział we wdrożeniach systemów

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • znasz problematykę relacyjnych baz danych i języka SQL
 • jesteś osobą otwartą na poznawanie nowych technologii IT oraz zdolną do szybkiego uczenia się
 • cechuje Cię analityczne myślenie oraz szybkie analizowanie błędów systemowych
 • wykazujesz się rzetelnością i dyspozycyjnością w sytuacjach awaryjnych
 • potrafisz zarządzać swoim czasem, oraz cechuje Cię wysoka kultura osobista

MILE WIDZIANE:

 
 • znajomość z zakresu programowania .Net, Visual FoxPro
 • znajomość z zakresu baz MS SQL
 • znajomość dziedzin rachunkowości i bankowości
 • doświadczenie w kontaktach z klientami

INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH


INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Sopot
Nr referencyjny: Nr referencyjny: IDO/15/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Współpraca z doświadczonymi Specjalistami, od których z pewnością pozyskasz nową wiedzę
 • Szeroki zakres obowiązków oraz realną możliwość wdrożenia własnych rozwiązań
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 

Pełnić funkcję IOD/DPO na rzecz firmy Aplitt a także klientów usług firmy, to znaczy:

 
 • Wdrażać i nadzorować zmiany wynikające z RODO
 • Audytować funkcjonowanie zasad ODO w spółce
 • Nadzorować nad upoważnieniami z zakresu przetwarzania danych osobowych
 • Monitorować skuteczność zabezpieczeń systemów informatycznych
 • Wdrażać własne ulepszenia systemów zabezpieczeń

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz doświadczenie i wiedzę z zakresu tematyki bezpieczeństwa przetwarzania danych osobowych
 • Zajmowałeś/zajmowałaś stanowisko Administratora Bezpieczeństwa lub związane ze współpracą z ABI
 • Znasz tematykę RODO, wytyczne GR (art.29), polskie przepisy wykonawcze i ustawy o ochronie danych osobowych
 • Posiadasz doświadczenie w pracy w organizacji posługującej się systemami IT służącymi do przetwarzania danych osobowych
 • Rozumiesz technologiczne aspekty zarzadzania bezpieczeństwem informacji
 • Jesteś osobą skrupulatną oraz konsekwentnie dążącą do ustalonego celu a także otwartą na nową wiedzę

SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI


SPECJALISTA DS. DOKUMENTACJI

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: SD/20/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • profesjonalny oraz życzliwy zespół ludzi
 • możliwość zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • rozwój kompetencji technicznych i umiejętności językowych
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • dofinansowanie z ZFŚS, Multisport, LuxMed, Pracowniczy Program Emerytalny
 • pyszna kawa!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • tworzyć i aktualizować dokumentację dla użytkownika końcowego systemów informatycznych, taką jak pomoc aplikacji czy opisy zmian biznesowych i funkcjonalnych
 • pracować z dokumentacją analityczną (techniczną), taką jak algorytmy, GUI
 • przedstawić graficzne procesy biznesowe, np. schemat przebiegu informacji
 • tworzyć szablony wydruków (np. MS Report Builder)
 • ściśle współpracować z szerokim gronem developerów i serwisantów

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • możesz pochwalić się wykształceniem wyższym
 • sprawnie poruszasz się po pakiecie MS Office
 • doskonale posługujesz się językiem polskim, znasz zasady gramatyki, interpunkcji i pisania tekstów o przeznaczeniu informacyjnym
 • potrafisz w prosty sposób przedstawiać informacje w ujęciu graficznym
 • cechuje Cię: zdolność analitycznego myślenia, dociekliwość, podzielność uwagi i skrupulatność
 • mile widziane jeśli posiadasz wiedzę z zakresu rachunkowości, bankowości i ubezpieczeń
 • potrafisz zarówno słuchać jak i czytać ze zrozumieniem
 • mile widziane jeśli posiadasz doświadczenie w obsłudze MS Report Builder lub Help&Manual

MŁODSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA CALL CENTER


MŁODSZY SPECJALISTA DS. WSPARCIA CALL CENTER

Miejsce pracy: miejsce pracy: Sopot
Nr referencyjny: nr referencyjny: MSWCC/14/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna twórcza atmosfera oraz dostęp do najnowszych technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia wew. i zew.)
 • atrakcyjny pakiet socjalny (MultiSport, LuxMed, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • pyszna kawa, w doborowym towarzystwie!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • sporządzać raporty na bieżące, wewnętrzne potrzeby Departamentu
 • analizować wyniki kampanii
 • tworzyć prognozy stanowiące podstawę planowania działań
 • obsługiwać systemy teleinformatyczne
 • realizować prace związane z internetową obsługą bankowości

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz wykształcenie minimum średnie
 • masz umiejętności analityczne
 • szybko przyswajasz wiedzę
 • dobrze znasz Excela
 • cechuje Cię: komunikatywność, umiejętność pracy w zespole
 • mile widziane: doświadczenie na podobnym stanowisku

MŁODSZY ADMINISTRATOR DS. UTRZYMANIA SKOKCOM


MŁODSZY ADMINISTRATOR DS. UTRZYMANIA SKOKCOM

Miejsce pracy: miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: nr referencyjny: MAUS/18/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna twórcza atmosfera oraz dostęp do najnowszych technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w systemie zmianowym, także w porze nocnej (7:00-17:00,15:00-1:00, 21:00-7:00)
 • możliwości podnoszenia kwalifikacji zawodowych (szkolenia wew. i zew.)
 • atrakcyjny pakiet socjalny (MultiSport, Pracowniczy Program Emerytalny, LuxMed,)
 • pyszna kawa w doborowym towarzystwie!

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • wykonywać zmianę daty w systemie zgodnie z formularzem elektronicznym
 • przeprowadzać aktualizacje systemu, zgodnie z procedurami
 • wykonywać kopie zapasowe i nadzorować przebieg procesu
 • prowadzić monitoring systemu
 • obsługiwać zgłoszenia

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • znasz systemy Windows 7,8,10 serwer 2012 r2 oraz PowerShell
 • znasz SQL Database Backup and Restore
 • charakteryzuje Cię sumienność, dokładność, rzetelność i punktualność
 • posługujesz się sprawnie dokumentacją techniczną w języku angielskim

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI/ZASTĘPCA ADMINISTRATORA LICENCJI


MŁODSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI/ZASTĘPCA ADMINISTRATORA LICENCJI

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Sopot
Nr referencyjny: Nr referencyjny: MSB/16/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami, od których z pewnością pozyskasz nową wiedzę
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Zajmować się inwentaryzacją licencji na oprogramowanie
 • Audytować zasoby pod kątem zainstalowanego oprogramowania
 • Automatyzować procesy zbierania i weryfikacji danych o wykorzystanym oprogramowaniu
 • Wysyłać do dostawców cykliczne raporty (zgodnie z warunkami umów licencyjnych)
 • Optymalizować dobór rodzajów licencji do potrzeb i wymagań biznesowych
 • Śledzić zmiany dot. warunków licencjonowania produktów
 • Pilnować terminów zakończenia/odnowienia okresowych umów licencyjnych
 • Rozwijać kompetencje związane z oceną zgodności licencyjnej produktów używanych w Spółce

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz doświadczenie/wykształcenie związane z obsługą użytkowników komputerów w zakresie oprogramowania
 • Posiadasz informacje na temat licencji – rodzaje licencji oraz wiążące się z nimi konsekwencje dla użytkowania programów
 • Znasz budowę systemu operacyjnego Windows w zakresie użytkowym, lokalizacji programów, konfiguracji, sposobów wykonywania instalacji i dezinstalacji programów
 • Znasz dobrze język angielski w stopniu umożliwiającym czytanie ze zrozumieniem dokumentacji oraz zapisów licencyjnych
 • Atutem dodatkowym będzie znajomość PowerShell w zakresie administracji stacją roboczą
 • Jesteś osobą skrupulatną, komunikatywną, dociekliwą oraz otwartą na nową wiedzę.

MŁODSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA IT


MŁODSZY SPECJALISTA DS. BEZPIECZEŃSTWA IT

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Sopot
Nr referencyjny: Nr referencyjny: MSBIT/17/04/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Możliwość poznania specyfiki firmy realizującej projekty na rzecz branży finansowej
 • Współpraca z doświadczonymi specjalistami, od których z pewnością pozyskasz nową wiedzę
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • Realną możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport oraz dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych
 • Miejsce w organizacji nastawionej na długofalową współpracę oraz dobrą atmosferę

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Monitorować procesy IT w aspekcie bezpieczeństwa
 • Budować rozwiązania wspierające bezpieczeństwo i automatyzować proces zbierania danych w oparciu o opensourcowe i komercyjne oprogramowanie narzędziowe
 • Nadzorować i audytować proces zarządzania uprawnieniami
 • Raportować stan bezpieczeństwa monitorowanych procesów
 • Obsługiwać incydenty bezpieczeństwa, analizować ich przyczyny i scenariusze przebiegu oraz proponować zabezpieczenia
 • Rozwijać kompetencje związane z bezpieczeństwem IT w zakresie teorii i technologii

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz doświadczenie/wykształcenie (lub jesteś w trakcie studiów) związane z bezpieczeństwem IT
 • Posiadasz wiedzę/doświadczenie w administracji systemami serwerowymi Windows lub Linux
 • Interesuje Cię tematyka bezpieczeństwa od strony technicznej i posiadasz min. podstawową wiedzę na ten temat
 • Znasz systemy serwerowe np. Windows lub Linux, oraz narzędzia wspierające administrację systemami
 • Jesteś ciekawy świata (z akcentem na technologię); problemy techniczne zmieniasz w wyzwania i rozwiązania; wiesz, że nie wszystko potrafisz, ale nie widzisz przeszkód, by to zmienić – to są warunki konieczne

LEAD .NET DEVELOPER


LEAD .NET DEVELOPER

Miejsce pracy: Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: Nr referencyjny: LND/13/03/18

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT, a także współpraca z doświadczonymi specjalistami
 • szeroki zakres obowiązków, gwarantujący ciekawą i twórczą pracę
 • możliwość zapoznania się ze specyfiką systemów bankowych
 • stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B (wybór należy do Ciebie )
 • elastyczny czas pracy oraz lokalizacja firmy w dobrze skomunikowanym miejscu
 • wynagrodzenie odpowiednie do posiadanej wiedzy i doświadczenia
 • udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych – zaprezentuj nam swoje pomysły!
 • dofinansowanie z ZFŚS do karty Multisport, Pracowniczy Program Emerytalny oraz wiele innych bonusów pozapłacowych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • udzielać wsparcia zespołom deweloperów w realizacji prac rozwojowych i w dzieleniu się dobrymi praktykami
 • mieć aktywną rolę w wyborze stosu technologii i podejmowaniu decyzji dotyczących architektury
 • projektować rozwiązania programistyczne odpowiadające osiągnięciu celów biznesowych
 • rozwiązywać złożone problemy optymalizacyjne, wydajnościowe i techniczne w projektach
 • wspierać i promować praktyki DevOps wśród zespołów developerskich
 • przeprowadzać przeglądy kodu i formułować zalecenia
 • pełnić rolę mentora oraz osoby udzielającej wskazówki członkom zespołu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • masz kilka lat doświadczenia (preferowane powyżej 7lat) w tworzeniu oprogramowania w technologiach Microsoft
 • posiadasz doświadczenie w liderowaniu zespołowi programistów
 • posiadasz doświadczenie w rozwoju aplikacji z wykorzystywaniem platformy .NET C# oraz MS SQL Server
 • posiadasz wiedzę w zakresie: promowania dobrych praktyk, jakości oprogramowania, pracy zespołowej
 • posiadasz praktyczną znajomość wzorców projektowych oraz zasad projektowania relacyjnych baz danych
 • doskonale znasz zasady architektoniczne aplikacji klient-serwer, aplikacji internetowych, SOA, mikroserwisów
 • wykazujesz pozytywną postawę i jesteś osobą nastawioną na rozwiązywanie problemów

ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH


ANALITYK SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH

Miejsce pracy: Gdańsk
Nr referencyjny: A/41/11/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • Dostęp do nowoczesnych technologii oraz przyjazna i twórcza atmosfera w zespole
 • Udział w tworzeniu nowoczesnych rozwiązań informatycznych
 • Stabilne zatrudnienie na podstawie umowy o pracę lub B2B
 • Możliwość podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • Dofinansowanie do karty Multisport
 • Dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • Identyfikować, analizować i specyfikować wymagania w  oparciu o nowe lub istniejące procesy biznesowe
 • Proponować rozwiązania do projektowanych funkcjonalności dużego systemu informatycznego
 • Przygotowywać prezentację rozwiązania dla klientów
 • Stale współpracować ze specjalistami z zespołów deweloperskich oraz zespołu utrzymania
 • Ciągle podnosić swoje umiejętności i wiedzę korzystając z platformy szkoleniowej, a także dzięki współpracy z doświadczonymi koleżankami i kolegami z zespołu

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • Posiadasz wykształcenie lub doświadczenie predysponujące do pracy na podobnym stanowisku
 • Znasz zagadnienia związane z projektowaniem systemów informatycznych
 • Posiadasz umiejętność prowadzenia rozmów z klientem w ramach pozyskiwania wymagań
 • Posiadasz wiedzę z zakresu bankowości, rachunkowości, ubezpieczeń
 • Jesteś osobą zaangażowaną oraz masz chęci do działania i kształcenia
 • Dodatkowym atutem będzie znajomość narzędzi typu CASE, np. Enterprise Architect
 • Miło nam będzie jeśli znasz notację UML i BPMNASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA


ASYSTENT DS.OBSŁUGI KLIENTA

Miejsce pracy: Biała Podlaska/Sopot
Nr referencyjny: AOK/20/17

CZEKA NA CIEBIE:

 
 • przyjazna i twórcza atmosfera oraz dostęp do technologii IT
 • zatrudnienie na podstawie umowy o pracę
 • praca w dynamicznym zespole, w zmianowym systemie czasu pracy (godziny pracy: pon.-pt. 8.00-16.00; 10.00-18.00; 12.00-20.00; 14.00-22.00 i sobota 8.00-16.00; 12.00-20.00)
 • możliwości rozwoju i podnoszenia kwalifikacji zawodowych
 • atrakcyjny pakiet socjalny (np.MultiSport, Pracowniczy Program Emerytalny)
 • dofinansowanie z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych, m.in. dofinansowanie do biletów wstępu na imprezy kulturalne oraz wczasów urlopowych

W TRAKCIE PRACY BĘDZIESZ:

 
 • dbać o najwyższą jakość obsługi Klienta drogą telefoniczną i elektroniczną, w tym m.in.:         
 • przedstawiać ofertę produktową instytucji finansowych
 • wspierać realizację usługi bankowości elektronicznej
 • realizować usługę przyjmowania wniosków pożyczkowych przez telefon 

POSZUKUJEMY CIEBIE, JEŻELI:

 
 • posiadasz wykształcenie minimum średnie
 • masz miły głos, nienaganną dykcję
 • jesteś osobą komunikatywną
 • wykazujesz gotowość do pracy zmianowej

DODATKOWYM ATUTEM BĘDZIE:                                                                                                                        

 • znajomość obsługi pakietu MS Office

 Ikony-poczta 72ZAINTERESOWAŁA CIĘ KTÓRAŚ OFERTA?

Prześlij nam swoje CV za pomocą poniższego formularza.


Imię i Nazwisko
Dołącz CV:
Email:
Dołącz LM:


Jakie stanowisko Cię interesuje?

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82
Fax +48 58 511 20 01

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl