Aplitt S.A. krajową instytucją płatniczą

Dnia 14 marca 2017 roku firma Aplitt S.A. otrzymała zezwolenie na świadczenie usług w charakterze krajowej instytucji płatniczej, nadane przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Przyznany status umożliwia między innymi:
- przyjmowanie wpłat oraz wypłat gotówki z rachunku bankowego,
- działania niezbędne do prowadzenia rachunku,
- wykonywanie transakcji płatniczych,
- wydawanie instrumentów płatniczych.

Szczegóły poznać można w raporcie KNF: https://www.knf.gov.pl/o_nas/komunikaty/2017/347_posiedzenie_KNF.html