kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82


WYSOKI WSKAŹNIK SKUTECZNOŚCI W POŁĄCZENIU Z JAKOŚCIĄ
ORAZ NIESTANDARDOWYM PODEJŚCIEMPos ico

Liczy się każdy kontakt z Klientem


Pos ico

Zdobądź zaufanie przez relacje


Pos ico

Postępujemy w myśl zasady: Wiem, co mówię, a nie mówię, co wiem


Pos ico

Bądźmy w stałym kontakcie


badanie opinii

Kluczem w biznesie jest informacja


kreator uslug

Indywidualne podejście przynosi najlepsze efekty


FRIENDLY COMMUNICATION STANDARD, czyli GWARANCJE

Kiedy wszyscy dążą do spełnienia oczekiwań, my podejmujemy działania,
aby rezultat naszej pracy był zdecydowanie powyżej wymagań Klienta


 

KONTAKT Z KLASĄ
FCS oznacza zbiór założeń budujących prawidłowe relacje między nami, a partnerami biznesowymi oraz ich Klientami i gwarantujących profesjonalne zrealizowanie projektu. 

W nawiązaniu do modelu FCS ustalana jest strategia przygotowywanej kampanii i charakter rozmów z Klientami partnerów biznesowych.


fcsmarker

FRIENDLY, CZYLI MY

Naszym kluczem do sukcesu jest kompetentny i energiczny Zespół, który z entuzjazmem podejmuje kolejne wyzwania


scall_woman

WIELOPOZIOMOWA IDENTYFIKACJA POTRZEB

Na każdym etapie współpracy zapewniamy profesjonalne doradztwo.


ELASTYCZNE TECHNOLOGIE

Nowoczesne zaplecze technologiczne pozwala na realizację nawet najbardziej śmiałych pomysłów naszych partnerów biznesowych.

ŻYCZLIWY ZESPÓŁ

Cały zespół z energią i zapałem angażuje się w poszukiwanie najlepszych rozwiązań.


ODPOWIEDZIALNA DRUŻYNA

Opracowana w sposób przejrzysty struktura organizacyjna pozwala na dokładne delegowanie zadań, dzięki czemu zapewniamy bezpieczeństwo ciągłości realizacji usług.

kliknij tuWIĘCEJ


PONAD

ponad 3000000 polaczen


POŁĄCZEŃ MIESIĘCZNIE

COMMUNICATION CZYLI JAKOŚĆ

Rozmawiam, bo lubię...
Odchodzimy od standardowych skryptów czy scenariuszy tworząc nowatorską wersję przebiegu rozmowy, zawierającą:


karty ico

Wskazówki do swobodnej konwersacji z Klientem

karty ico

Zasady dotyczące jakości i stylu wypowiedzi

karty ico

Spis czynników charakteryzujących postawę konsultanta

karty ico

Opis sposobu radzenia sobie z obiekcjami Klienta

karty ico

Przykładowe pytania Klienta i propozycje odpowiedzi

karty ico

Spis przykładowych zwrotów (język korzyści)

 

Dzięki takiemu podejściu do rozmowy telefonicznej nie wpisujemy się w stereotyp myślenia o konsultancie, jako o osobie prowadzącej monolog. Wiemy, że niezadowalająca jakość obsługi telefonicznej należy do najczęstszych powodów odejścia Klienta do konkurencji.

 
 

INDYWIDUALNE PODEJSCIE DO KONSULTANTA
Czas szkolenia jest dostosowywany do indywidualnych potrzeb uczestników. Na efektywność składają się: zaangażowanie każdego konsultanta, przyswajalność materiału, sposób prowadzenia szkolenia.

INNOWACYJNE TECHNIKI SZKOLENIA
Materiały szkoleniowe przygotowywane są w odniesieniu do wymagań partnera biznesowego. Zespół opracowujący bazę wiedzy nie ogranicza się jedynie do tradycyjnych wersji. Tworzone są prezentacje zawierające zarówno merytoryczne zagadnienia, jak i diagramy przedstawiające sposób działań, możliwe do osiągnięcia wyniki i strategię rozwoju. Dodatkowo partner biznesowy ma możliwość przeprowadzenia szkolenia dla naszych konsultantów i szkoleniowców.

biznes

STANDARD CZYLI ANALIZY BIZNESOWE

Nieustanny rozwój wpisany jest w biznesową codzienność i zgodnie z naszą filozofią wyznacza standard w branży Call Center


 

ASYSTA PRAWNA
Nasze usługi to nie tylko skuteczne, ale również bezpieczne wsparcie biznesu.

 

PRZEJRZYSTE KOSZTY
Stosujemy jasne i jednoznaczne sposoby rozliczeń bez żadnych ukrytych bądź dodatkowych kosztów.

CUSTOMIZOWANIE RAPORTÓW
Naszą firmę wyróżnia wyspecjalizowany zespół analityczny, który bada nie tylko standardowe wskaźniki KPI dla Call Center, ale dodatkowo określa indywidualne normy dla poszczególnych usług.

 

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH 
Nasza Polityka bezpieczeństwa gwarantuje spełnienie wszystkich wymogów prawnych dotyczących ochrony danych osobowych.

WIĘCEJ

MODEL – SUCCESS STORY


wk1


wk1

wk1

wk1

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza, aby skontaktować się z nami.Imię i Nazwisko:
Telefon:
Nazwa firmy:
E-mail: *
Obszar:


Temat:
Wiadomość: *
Zgoda a *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     • odpowiedzi na przesłaną wiadomość – na podstawie udzielonej zgody (a),

     • przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Aplitt sp. z o.o. - na podstawie zgody (b)

oraz w zależności od udzielonych przez Panią/Pana dodatkowych, dobrowolnych zgód w celu:

     • przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących partnerów biznesowych Aplitt sp. z o.o. – na podstawie zgody (c).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio maksymalnie przez okres 1 roku od momentu otrzymania odpowiedzi – cel (a) lub do wycofania zgody – cele (b) i (c).

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aplitt.pl.


Wszelkie dodatkowe informacje (np. w zakresie cofnięcia zgód) dostępne na stronie Polityka Prywatności.

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl