CASE STUDY

Monitoring IT ZABBIX
w przemyśle

CASE STUDY

Monitoring IT ZABBIX
w przemyśle

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

ZABBIX to jedno z najwyżej oceniane przez użytkowników oprogramowanie typu open source, przeznaczone do monitorowania dostępności i wydajności komponentów infrastruktury IT w przedsiębiorstwie. Dzięki ZABBIX możliwe jest gromadzenie praktycznie nieograniczonej ilości danych z sieci.

Wysoka wydajność monitorowania w czasie rzeczywistym oznacza, że można jednocześnie monitorować dziesiątki tysięcy serwerów, maszyn wirtualnych i urządzeń sieciowych. Oprócz przechowywania danych dostępne są funkcje wizualizacji (podglądy, mapy, wykresy, ekrany itp.) oraz bardzo elastyczne sposoby analizy danych na potrzeby alertowania.

wyzwanie case study kuratorium oświaty

Szacuje się, że z oprogramowania ZABBIX korzysta około 40 tysięcy firm, głównie w branży technologii i usług informatycznych, co dowodzi, że jest to rozwiązanie, której użyteczność w pierwszej kolejności dostrzegają firmy, dla których wysoka kultura informatyczna firmy to konieczność.

Monitoring ZABBIX, ze względu na swoją elastyczność i wszechstronność może być stosowany w różnych organizacjach, które potrzebują kompleksowego rozwiązania do monitorowania swojej infrastruktury. Jest szeroko stosowany w branży przemysłowej, informatycznej, publicznej, medycznej, finansowej, ubezpieczeniowej, telekomunikacyjnej czy logistycznej.

CO ZABBIX MOŻE MONITOROWAĆ W PRZEMYŚLE

CO ZABBIX MOŻE MONITOROWAĆ W PRZEMYŚLE

W firmach przemysłowych, gdzie czas jest często kluczowym czynnikiem, monitoring ZABBIX może odgrywać istotną rolę w zapewnieniu ciągłości działania, optymalizacji procesów produkcyjnych, minimalizacji przestojów i optymalizacji kosztów operacyjnych.

 • Urządzenia przemysłowe: różnego rodzaju urządzenia przemysłowe, takie jak maszyny produkcyjne, linie produkcyjne, czujniki, regulatory, sterowniki PLC itp.; można monitorować ich stan, wydajność, zużycie energii, temperaturę i inne ważne parametry, aby zidentyfikować potencjalne problemy, awarie lub spadki wydajności
 • Jakość produkcji: parametry jakościowe produktów, zgodność z normami i standardami, parametry procesów produkcji itp.; można ustawić progi alarmowe, aby automatycznie otrzymywać powiadomienia w przypadku wykrycia niezgodności, co pozwoli na szybką reakcję na potencjalne problemy jakościowe

 • Infrastruktura IT: monitorowanie sieci, serwerów, baz danych, aplikacji i innych komponentów infrastruktury IT, aby zapewnić ich niezawodność, dostępność i wydajność, czyli parametry takie jak zużycie zasobów, obciążenie systemu, dostępność usług, zużycie bazy danych itp.

 • Środowisko: temperatura, wilgotność, ciśnienie, poziom hałasu, jakość powietrza itp., co pozwala na wczesne wykrywanie potencjalnych problemów środowiskowych i podejmowanie działań zaradczych

 • Logistyka: monitorowanie floty pojazdów, systemy zarządzania transportem, magazyny i inne elementy logistyczne, po to by zapewnić sprawne działanie operacji logistycznych

WDRAŻAĆ SAMODZIELNIE CZY Z PARTNEREM

WDRAŻAĆ SAMODZIELNIE CZY Z PARTNEREM

ZABBIX jest potężnym narzędziem do monitorowania infrastruktury IT, jednak jego efektywność i wydajność zależą w dużej mierze od właściwej konfiguracji. Odpowiednia konfiguracja ZABBIX pozwala na optymalne wykorzystanie jego możliwości i zapewnia dokładne i kompleksowe monitorowanie. 

Samodzielna instalacja systemu ZABBIX jest możliwa, ale wymaga czasu i odpowiedniego przygotowania administratorów IT. Nie daje też gwarancji powodzenia projektu, zwłaszcza gdy firma wymaga zaawansowanych funkcji. Większość projektów powierzanych firmie APLITT to zapotrzebowanie na wsparcie po nieudanym wdrożeniu sytemu ZABBIX, co otwiera również możliwość rozszerzenia obszarów monitoringu. 

Premium Partner ZABBIX możemy dostarczyć dodatkowe wsparcie po instalacji, takie jak monitorowanie, zarządzanie konfiguracją, rozwiązywanie problemów itp. Również w przypadku braku zasobów APLITT może przejąć obsługę ZABBIX i w zależności od decyzji Klienta monitorować jego infrastrukturę na środowisku Klienta albo na środowisku APLITT.

CO WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ

CO WARTO WZIĄĆ POD UWAGĘ

1

Doświadczenie: instalacja i konfiguracja ZABBIX może być technicznie wymagająca, zwłaszcza jeśli firmie brakuje doświadczenia w obszarze sieci, baz danych i monitoringu.

2

Zasoby i czas: instalacja i konfiguracja ZABBIX wymaga zasobów, takich jak serwery, infrastruktura sieciowa, baza danych i czas.

3

Zaawansowane wymagania projektu: takie jak monitorowanie wielu lokalizacji, integracje z innymi systemami, dostosowanie rozwiązań do specyficznych potrzeb biznesowych.

KONSEKWENCJE BRAKU MONITORINGU IT

KONSEKWENCJE BRAKU MONITORINGU IT

Brak monitorowania infrastruktury IT przynosi szereg konsekwencji. Prawie zawsze narastają one stopniowo i kaskadowo wywołują kolejne negatywne zjawiska. Powodów do wdrożenia efektywnego systemu monitoringu infrastruktury informatycznej jest bardzo dużo. Można je sprowadzić do jednego wspólnego mianownika wyeliminowanie problemów.

Problemów z występowaniem awarii i przestojów, wyciekiem danych, powolnym działaniem systemu informatycznego, niedostępnością systemu / usługi, efektywnym wykorzystaniem infrastruktury, planowaniem zakupów. Poniżej przedstawione przykłady wdrożeń monitoringu IT ZABBIX oparte są o wybrane doświadczenia APLITT we współpracy z Klientami. Obejmują zarówno wielooddziałowe, rozproszone organizacji jak również średnie przedsiębiorstwa. W Polsce i na całym świecie.

II ETAP: WDROŻENIE MICROSOFT OFFICE 365

II ETAP: WDROŻENIE MICROSOFT OFFICE 365

Pracownicy wyznaczeni do podejmowania decyzji w zakresie zakresu, harmonogramu i budżetu projektu pomogli nam w sprawnym zarządzaniu projektem. Uzyskaliśmy zgodę i zaplanowaliśmy miejsce pracy na terenie Kuratorium Oświaty w Gdańsku. Otrzymaliśmy zgodę na prowadzenie prac analitycznych i projektowych oraz gromadzenie materiałów niezbędnych do realizacji usług zgodnie z wyspecyfikowanym zakresem projektu.

WYKAZ PRAC

WYKAZ PRAC

 • Rejestracja Kuratorium w naszej subskrypcji Office 365.
 • Opracowanie dokumentacji projektowej.
 • Techniczna konfiguracja usługi.
 • Utworzenie kont dla pracowników Kuratorium.
 • Wytworzenie Repozytorium Dokumentów zgodnie z wymaganiami.
 • Przygotowanie podstawowych grup zabezpieczeń usługi SharePoint.
 • Wytworzenie Repozytorium Dokumentów zgodnie z wymaganiami.
 • Przygotowanie podstawowych grup zabezpieczeń usługi SharePoint.
 • Utworzenie witryn SharePoint na potrzeby Departament/Dział/Zespół/Rola.
 • Utworzenie list kontaktów oraz struktury organizacyjnej.
 • Przygotowanie list dystrybucyjnych.
 • Konfiguracja funkcjonalności związanych z rezerwacją zasobów.
 • Konfiguracja usług wideo konferencji za pomocą Skype for Business.
 • Konfiguracja systemu SDESK niezbędnego do świadczenia wsparcia.

ZDANIEM KLIENTA

„Pracownicy Aplitt wykazali się zaangażowaniem i profesjonalizmem zarówno podczas prowadzenia szkoleń, jak również w trakcie i po wdrożeniu rozwiązań chmurowych. Ważnym aspektem współpracy jest sprawny przepływ informacji, duża elastyczność, otwartość i zrozumienie naszych potrzeb.”

Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty

III ETAP: SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW

III ETAP: SZKOLENIA UŻYTKOWNIKÓW

W ramach trzeciego etapu przeprowadziliśmy szkolenia pracowników z pracy grupowej w usłudze Office 365 ze szczególnym uwzględnieniem przygotowanych w ramach wdrożeniach rozwiązań oraz przygotowaliśmy zasady i instrukcję korzystania ze wsparcia technicznego Aplitt.  Dzięki temu pracownicy Kuratorium Oświaty w Gdańsku stali się gotowi do rozpoczęcia pracy na wdrażanym narzędziu.

szkolenie użytkowników MS Microsoft 365

ETAP IV: MIGRACJA I WSPARCIE

ETAP IV: MIGRACJA I WSPARCIE

W ramach czwartego etapu przygotowaliśmy i przeprowadziliśmy proces migracji użytkowników do usługi Exchange Online z odcięciem od aktualnie używanej przez klienta poczty i skonfigurowaliśmy domenę klienta. Nastąpiło produkcyjne uruchomienie systemu Office 365, a klient – po zapoznaniu się z efektami pracy, odebrał i zaakceptował pracę oraz potwierdził prawidłowe działanie wdrożonych rozwiązań.

Przez okres 12 miesięcy świadczyliśmy usługi dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku według następujących parametrów: Godziny dostępności wsparcia: pn – pt, w godzinach 8:00-16:00. Czas reakcji na zgłoszenie: maksymalnie next business day. Nielimitowana ilość zgłoszeń w zakresie ewentualnej niedostępności usługi lub jej nieprawidłowym działaniu. Limitowana do 8 godzin roboczych w okresie rozliczeniowym w zakresie rozwoju usługi O365 o nowe funkcjonalności. Miesięczny okres rozliczeniowy usługi.

ZDANIEM KLIENTA

„Współpraca z firmą Aplitt zaowocowała uruchomieniem chmurowego rozwiązania firmy Microsoft, umożliwiającego grupową pracę nad dokumentami, przeprowadzeniem migracji poczty elektronicznej oraz przeszkoleniem pracowników. Z przyjemnością mogę polecić firmę Aplitt jako profesjonalnego Partnera Biznesowego, z którym można bezpiecznie i sprawnie wdrażać innowacyjne rozwiązania.

Monika Kończyk, Pomorski Kurator Oświaty

CO ZYSKAŁO KURATORIUM OŚWIATY

CO ZYSKAŁO KURATORIUM OŚWIATY

Od początku mieliśmy świadomość, że świadczenie usług dla Kuratorium Oświaty w Gdańsku wymaga od nas bogatych kompetencji, dużego doświadczenia oraz zapewnienia stabilnej współpracy i wysokiej jakości usług.

W Aplitt mamy na koncie setki zrealizowanych projektów, a także doświadczoną kadrę zarządzającą i menadżerską. Aktualnie obsługujemy ponad 80 stałych Klientów, głównie z sektora bankowego, finansowego i produkcyjnego. W firmie pracuje ponad 400 osób, w tym ponad 200 specjalistów i ekspertów oraz 130 osób o certyfikacjach inżynierskich. Świadczymy usługi w trybie 24/7 na terenie całego kraju, stosując sprawdzoną metodykę prowadzenia projektów. Gwarantujemy krótki czas reakcji oraz poziom świadczonych usług zgodny z przepisami prawnymi, oraz międzynarodowymi normami bezpieczeństwa ISO 27001.

Nasze motto „HUMAN FACE OF IT” jest kwintesencją odpowiedzi na postawione nam wyzwania i gwarancją realizacji oczekiwań związanych z realizacją projektu wdrożenia systemu pracy grupowej.

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

KORZYŚCI Z WDROŻENIA

 • Równoległa praca wielu osób na jednym dokumencie.
 • Rezerwacja zasobów w organizacji.
 • Repozytorium wspólnych dokumentów.
 • Wewnętrzna platforma informacyjna i komunikacyjna, która podnosi standardy współpracy i komunikacji wewnątrz organizacji.
 • Biznesowa poczta e-mail w aplikacji Outlook.
 • Wirtualny dysk w chmurze do przechowywania dokumentów i plików.
 • Możliwość stworzenia grupy uprawnień zgodnie z rolą i funkcją pracownika.