Co nowego w monitoringu Zabbix 5.0

Premiera nowej wersji oprogramowania do monitoringu Zabbix 5.0 LTS miała miejsce w maju 2020r. Producenci Zabbixa zapewniali, że w najnowszej wersji jednego z najpopularniejszych rozwiązań do monitorowania sieci znajdziemy wiele ulepszeń w zakresie użyteczności, bezpieczeństwa i integralności. Czas na podsumowanie najważniejszych zmian oraz funkcjonalności, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem Zabbix 5.0.

Wdrożenie lokalne lub w chmurze

W najnowszej wersji Zabbix to Ty wybierasz, w jaki sposób wdrożysz u siebie monitoring sieci IT i serwerów. Oprócz istniejących już pakietów i urządzeń, Zabbix 5.0 obsługuje teraz także:

 • SUSE Linux Enterprise Server 15
 • Debian 10
 • Ubuntu 20.04
 • Raspbian 10
 • Mac OS/X
 • RHEL 8
 • CentOS 8

MSI dla Windows Agent Zabbix 5.0 LTS zapewnia również integrację z największymi dostawcami usług chmurowych i kontenerami:

 • AWS
 • Azure
 • Google Cloud Platform
 • Digital Ocean
 • Docker
 • IBM/RedHat Cloud
 • Oracle Cloud

Jeszcze więcej bezpieczeństwa

Zabbix 5.0 LTS wprowadza wsparcie dla SAML (Security Assertion Markup Language), który stosowany jest do zapewnienia jednego punktu uwierzytelnienia w bezpiecznym dostawcy tożsamości. Oznacza to, że wszelkie dane uwierzytelniające użytkownika nigdy nie opuszczają granicy firewalla, a SAML jest używany do potwierdzenia tożsamości dla Zabbixa i innych aplikacji. Wsparcie dla SAML pozwala na niestandardową integrację Zabbix nie tylko z lokalnymi dostawcami, ale także z dostawcami tożsamości w chmurze np. Microsoft ADFS, OpenAM, SecurAuth, Okta, Auth0 i wielu innych.

Kolejnym ważnym aspektem w zakresie bezpieczeństwa jest wsparcie http Proxy dla webhooków, co pozwala na bezpieczniejsze i bardziej kontrolowane połączenia z Zabbix Server do zewnętrznych systemów alarmowych oraz ITMS. Zabbix 5.0 wspiera „czarne” i „białe” listy dla metryk po stronie agenta oraz szyfrowane połączenia z MySQL i PostgreSQL. Możliwa jest również konfiguracja szyfrowanych połączeń pomiędzy wszystkimi komponentami Zabbix*.

*należy zauważyć, że nie ma takiego połączenia między frontem a serwerem.

Zabbix 5.0 wykorzystuje tajne makra użytkowników (secret user macros) do przechowywania wszelkich poufnych informacji, takich jak hasła czy tokeny API, które nie powinny być udostępniane użytkownikom końcowym. Najnowsza wersja systemu do monitoringu sieci to także silny SHA256 pozwalający na bezpieczne przechowywanie haseł użytkowników.

Sprawdź jak możemy Ci pomóc!

 • proof of concept, czyli wdrożenie prezentacyjnej wersji systemu Zabbix
 • konsultacje w zakresie konfiguracji monitoringu i automatyzacji infrastruktury
 • monitoring IT 24/7
 • wsparcie powdrożeniowe w tym autoryzowane wsparcie producenta
 • szkolenia użytkownika
×

Mamy nadzieję, że lektura tego tekstu sprawi Ci przyjemność.

Jeśli chcesz, byśmy pokazali Ci jak to narzędzie sprawdzi się w Twojej firmie, po prostu zarezerwuj rozmowę.

Poprawiona skalowalność i wydajność

Zabbix 5.0. obsługuje opcjonalną kompresję zebranych danych dla TimescaleDB. Oprócz ogólnych zalet TimescaleDB (automatyczne dzielenie na partycje, wydajność i skalowalność) pomaga również jeszcze bardziej zwiększyć wydajność i obniżyć koszty pamięci masowej. W najnowszej wersji udoskonalony został również Zabbix UI w celu wsparcia monitorowania i zarządzania milionami (!) monitorowanych urządzeń.

Nowy agent Zabbixa

Nowy agent oferuje szeroki zakres nowych możliwości i zaawansowanych funkcji monitorowania dla systemów Linux oraz Windows, m.in.:

 • napisany jest w popularnym języku Golang;
 • plugin framework do monitorowania różnych usług i aplikacji;
 • zdolność utrzymania stanu między kontrolami/sprawdzeniami (np. utrzymywanie stałych połączeń z bazą danych);
 • support dla trappingu;
 • wbudowany harmonogram do obsługi elastycznych przedziałów czasowych;
 • efektywne wykorzystanie sieci poprzez masowy transfer danych;
 • wsparcie dla trwałego przechowywania zebranych danych;
 • wymiana istniejących agentów w Linux i Windows.

Co ważne, istniejący agent Zabbixa nadal będzie obsługiwany.

Obsługa i zarządzanie

Zabbix 5.0 wprowadził wiele usprawnień w zakresie użyteczności i automatyzacji monitoringu, takich jak:

 • nowy, poziomy układ interfejsu użytkownika Zabbix dostosowany do szerokich ekranów oraz wsparcie dla modułów UI innych firm;
 • tworzenie wątków dla powiadomień email generowanych przez to samo zdarzenie;
 • nowa operacja przetwarzania wstępnego Replace, nowy operator dla JSONPath;
 • zdolność nieuznania zdarzenia;
 • obsługa szablonów wiadomości dla typów mediów w celu prostej, bezpośredniej konfiguracji powiadomień;
 • narzędzie CLI do testowania wstępnego przetwarzania opartego na JavaScript i elementów webhook;
 • możliwość testowania nowych i istniejących wskaźników z interfejsu użytkownika;
 • obsługa masowej aktualizacji makr użytkownika;
 • ustawienia SNMP zostały przeniesione na poziom interfejsu hosta, aby uzyskać prostsze szablony i łatwiejsze zarządzanie;
 • monitorowanie dostępności hosta i metryki za pomocą funkcji nodata() uwzględnia dostępność serwerów proxy.

Elastyczność

Aby zwiększyć elastyczność Zabbixa w zakresie monitorowania czego tylko chcesz, poszerzono jego funkcjonalności o:

 • wyzwalacze wykonujące operacje na danych tekstowych;
 • obsługa/wsparcie makr hosta dla prototypów hosta;
 • obsługa/wsparcie danych typu Float64;
 • wsparcie nadpisywania dla wyrywania niskiego poziomu (LLD) pomaga tworzyć znacznie inteligentniejsze szablony.

Automatyzacja i wykrywanie

Nowa wersja Zabbix została wyposażona w ulepszoną funkcjonalność automatyzacji. W nowym wydaniu dodano automatyczne wykrywanie komponentów sprzętowych, zasobów związanych z systemem Windows, zaawansowane wykrywanie metryk Java oraz lepsze monitorowanie zasobów ODCB z możliwością indywidualnej konfiguracji wszystkich opcji dla każdej z metryk.

Zaawansowane wizualizacje

W systemach do monitoringu bardzo ważne jest, aby wizualizacje były przejrzyste i czytelne dla użytkownika. W Zabbix 5.0 zadbano również o to, wprowadzając nowy widok (Monitoring -> Hosts) do wyświetlania listy monitorowanych urządzeń z zaawansowanymi opcjami:

 • filtrowanie;
 • wsparcie filtrowania według znaczników zdarzeń dla niektórych widżetów pulpitu;
 • możliwość kopiowania wykresów z pulpitu jako zdjęć;
 • wsparcie modułów UI w celu rozszerzenia funkcjonalności Zabbixa;
 • szybsze tworzenie pulpitów, dzięki możliwości kopiowania widżetów;
 • poprawioną spójność etykiet map.

Więcej wbudowanych integracji

Zabbix 5.0 wprowadza nowy zestaw niestandardowych integracji z branżowymi systemami ITSM opartymi na chmurze i on-premise np. servicenow, OTRS, Redmine czy Zammad. Co pozwala na integracje z różnymi systemami zewnętrznymi? Otóż wszystkie oparte są na Webhook i wykorzystują niestandardowy kod JavaScript. Wprowadzone zostały również oficjalne wytyczne dotyczące kodowania webhook (Official Webhook Coding Guideline) w celu ustanowienia standardów i uproszczenia tworzenia integracji opartych o webhook. Nowa wersja Zabbix to również nowy zestaw gotowych integracji z branżowymi systemami ostrzegania i powiadamiania np. slack, PagerDuty, Mattermost czy MS Teams. Pozwala to na otrzymywanie powiadomień o zdarzeniach w coraz większej liczbie różnorodnych narzędzi, w tym także za pomocą aplikacji, z których korzysta każdy w swoim codziennym życiu.

Nowe i zaktualizowane szablony i wtyczki

Większość istniejących szablonów jest aktualizowana. Wprowadzane są nowe szablony i wtyczki do monitorowania różnych usług, aplikacji i urządzeń. Przeważająca część szablonów korzysta teraz z funkcjonalności inteligentnego, automatycznego wykrywania różnych zasobów.

Nowe programy szkoleniowe i support

Wydanie Zabbix 5.0 LTS oznacza zmiany w obecnych programach szkoleniowych Zabbix. Szkolenia z monitoringu sieci IT i serwerów trwają teraz dłużej, ale zawierają w sobie informacje o wszystkich nowościach, które pojawiły się wraz z Zabbix 5.0. W Aplitt sp. z o.o. takie szkolenia są już dostępne! Zapraszamy na szkolenia z Zabbix 5.0 pod okiem jednego z dwóch certyfikowanych trenerów Zabbix w Polsce – Roberta Szulista. Szkolenia prowadzone są w języku polskim i kończą się otrzymaniem oficjalnego certyfikatu Zabbix.

×

Mamy nadzieję, że lektura tego tekstu sprawi Ci przyjemność.

Jeśli chcesz, byśmy pokazali Ci jak to narzędzie sprawdzi się w Twojej firmie, po prostu zarezerwuj rozmowę.

Summary
Co nowego w Zabbix 5.0
Article Name
Co nowego w Zabbix 5.0
Description
Premiera nowej wersji oprogramowania do monitoringu Zabbix 5.0 LTS miała miejsce w maju 2020r. Producenci Zabbixa zapewniali, że w najnowszej wersji jednego z najpopularniejszych rozwiązań do monitorowania sieci znajdziemy wiele ulepszeń w zakresie użyteczności, bezpieczeństwa i integralności. Czas na podsumowanie najważniejszych zmian oraz funkcjonalności, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem Zabbix 5.0.
Author
Publisher Name
Aplitt sp. z o.o.
Publisher Logo

Podziel się treścią:

Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się więcej!

Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się więcej!

Imię i nazwisko*:
Firma*:
Telefon*:
E-mail*:
Proszę, aby doradca firmy Aplitt sp. z o.o. skontaktował się ze mną w sprawie Zabbixa.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi telefonicznie, poprzez e-mail / sms materiałów handlowych i marketingowych dotyczących innych produktów z oferty Aplitt sp. z o.o. oraz produktów partnerów, których Aplitt jest dystrybutorem.Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi telefonicznie, poprzez e-mail / sms materiałów handlowych i marketingowych dotyczących innych produktów z oferty Aplitt sp. z o.o. oraz produktów partnerów, których spółka Aplitt jest dystrybutorem.

Więcej informacji w Polityce Prywatności.
Aplitt sp. z o.o. | Specjalista ds. wsparcia sprzedaży i marketingu
Aplitt sp. z o.o. | Specjalista ds. wsparcia sprzedaży i marketingu
Koordynator szkoleń Zabbix w Aplitt sp. z o.o. Na co dzień marketingowiec opiekujący się firmowymi kanałami social media. Z wykształcenia psycholog. Prywatnie miłośniczka książek i wycieczek rowerowych.

Napisz do mnie:

Zobacz także:

thumb image

18 października 2020

Jakie awarie wykrywa monitoring Zabbix


Czytaj
thumb image

1 czerwca 2021

Jak się tworzy własny monitoring IT


Czytaj
thumb image

25 marca 2021

Jak się tworzy skrypty zewnętrzne w Zabbixie


Czytaj

Obejrzyj nasze filmy:

Summary
Co nowego w Zabbix 5.0
Article Name
Co nowego w Zabbix 5.0
Description
Premiera nowej wersji oprogramowania do monitoringu Zabbix 5.0 LTS miała miejsce w maju 2020r. Producenci Zabbixa zapewniali, że w najnowszej wersji jednego z najpopularniejszych rozwiązań do monitorowania sieci znajdziemy wiele ulepszeń w zakresie użyteczności, bezpieczeństwa i integralności. Czas na podsumowanie najważniejszych zmian oraz funkcjonalności, które pojawiły się wraz z wprowadzeniem Zabbix 5.0.
Author
Publisher Name
Aplitt sp. z o.o.
Publisher Logo