W Zabbix 6.4 zarządzanie konfiguracją Zabbix będzie łatwiejsze!  

W Zabbix w wersji 6.4 możesz zautomatyzować zarządzanie użytkownikami, a po aktualizacji natychmiast zsynchronizujesz zmiany w konfiguracji w całym środowisku. Zabbix 6.4 zawiera też nowy zestaw szablonów i ulepszeń do monitorowania różnych usług chmurowych AWS i Azure.

Inicjowanie obsługi użytkowników w trybie just-in-time (JIT)  

W Zabbix 6.4 możesz automatycznie tworzyć i aktualizować użytkowników Zabbix za pomocą nowej funkcji przydzielania użytkowników Just-in-time dla LDAP i SAML. Co zyskujesz? 

 • uproszczone zarządzanie użytkownikami: mapuj grupy użytkowników LDAP i SAML na grupy użytkowników Zabbix 
 • zabezpieczenia klasy korporacyjnej: automatycznie przypisuj grupy użytkowników i role użytkowników do użytkowników LDAP i SAML 
 • automatycznie przypisuj typy mediów do użytkowników Zabbix na podstawie ich atrybutów LDAP/SAML 
 • uwierzytelnianie SAML obsługuje obsługę administracyjną użytkowników JIT i SCIM

Przegląd zdarzeń 

Aby umożliwić lepszy przegląd problemów i opcje filtrowania, a także identyfikowanie głównych przyczyn problemów, zdarzenia powodujące problemy można w wersji 6.4 oznaczać jako przyczyny lub objawy: 

 • zdarzenia można teraz oznaczać jako przyczyny lub objawy 
 • domyślnie wszystkie nowe problemy są traktowane jako zdarzenia przyczynowe 
 • pojedyncze lub wiele zdarzeń objawowych można powiązać ze zdarzeniem powodującym 
 • wprowadzono wiele nowych makr {EVENT.CAUSE}, które przedstawiają dane o zdarzeniach przyczynowych 
 • wiele wywołań interfejsu API związanych ze zdarzeniami obsługuje teraz filtrowanie według przyczyn i objawów 

Co niemniej ważne, Zabbix jest intuicyjny w obsłudze, co zawdzięcza m.in. wizualizacjom danych. O awariach poinformuje w najwygodniejszy dla przedsiębiorstwa sposób: poprzez email, SMS czy aplikację monitorującą. Dodatkowe skrypty pozwolą na wykorzystanie komunikatorów, takich jak Skype, WhatsApp, Facebook czy Messenger. 

Błyskawiczna propagacja zmian konfiguracji 

Błyskawicznie synchronizuj zmiany konfiguracji między serwerami proxy i agentami Zabbix działającymi w trybie aktywnym lub pasywnym. Aktywne i pasywne serwery proxy Zabbix mogą teraz niemal natychmiast wykryć wszelkie zmiany konfiguracji dokonane w Twojej instancji Zabbix: 

 • ProxyConfigFrequency obsługuje interwały tak szybkie, jak 1 sekunda
 • Proxy Zabbix odbierają teraz tylko deltę konfiguracji
 • zmiany konfiguracji wykonane podczas interwału aktualizacji konfiguracji

Aktywny agent Zabbix otrzyma teraz pełną kopię konfiguracji tylko wtedy, gdy dokonano zmian w konfiguracji pomiędzy interwałami synchronizacji konfiguracji: 

 • zmiany w konfiguracji mogą być teraz natychmiast propagowane do aktywnych agentów Zabbix
 • parametr RefreshActiveChecks obsługuje teraz zakres 1-86400
 • to zachowanie jest obsługiwane zarówno przez narzędzia zabbix agent, jak i zabbix agent 2

Aktualizacja Zabbix bez przestojów 

Aby usprawnić procesy aktualizacji komponentów Zabbix (zwłaszcza w dużych środowiskach), serwery proxy są teraz wstecznie kompatybilne w ramach tego samego cyklu wydawniczego LTS: 

 • proxy jest w pełni obsługiwane, jeśli ma tę samą wersję główną, co serwer Zabbix 
 • w przypadku wersji innych niż LTS (np.: serwer Zabbix 6.4), serwer proxy jest oznaczony jako przestarzały, jeśli jego główna wersja jest starsza niż serwer Zabbix, ale w ramach tej samej wersji LTS (np.: serwer proxy Zabbix 6.0/6.2) 
 • w przypadku wersji LTS (np.: Zabbix server 7.0) serwer proxy jest oznaczony jako przestarzały, jeśli jego główna wersja jest starsza niż serwer Zabbix, ale nie starsza niż poprzednia wersja LTS (np.: Zabbix proxy 6.0) 
 • przestarzałe serwery proxy nadal obsługują gromadzenie danych i zdalne wykonywanie poleceń 
 • w innych scenariuszach serwer proxy nie jest obsługiwany

Wykrywanie SNMP i masowe gromadzenie danych w zakresie szybkości i wydajności 

Wersja Zabbix 6.4 proponuje nowy sposób masowego zbierania dużej liczby metryk SNMP przy minimalnym wpływie na wydajność punktu końcowego monitorowania poprzez wykorzystanie żądań GetBulk: 

 • wprowadzono nowy sposób pobierania danych z SNMP poprzez snmpwalk (klucze [OID1,OID2,…
 • element sonduje indeksy SNMP zbiorczo za pomocą żądań GetBulk
 • nowy etap przetwarzania wstępnego SNMP w celu przekształcenia zebranych masowych danych SNMP w formacie JSON
 • oficjalne szablony Zabbix zostały przerobione tak, aby korzystały z nowej kolekcji masowej SNMP
 • dawne „żądania zbiorowe”, to teraz „żądania łączone”

Nowy układ menu 

Układ menu Zabbix w wersji 6.4 został przeprojektowany. Celem nowego układu menu jest zapewnienie logicznego i spójnego dostępu do głównych funkcji Zabbix: 

 • pulpity nawigacyjne zostały przeniesione do pozycji menu najwyższego poziomu 
 • dodano nową sekcję najwyższego poziomu Alertów, zawierającą podmenu związane z alertami
 • dodano nową sekcję najwyższego poziomu Użytkownicy, zawierającą podmenu związane z zarządzaniem użytkownikami 
 • nowe menu najwyższego poziomu zbierania danych zastępuje menu Konfiguracja i zawiera podmenu związane z konfiguracją zbierania danych 

Przesyłanie strumieniowe danych i zdarzeń 

Zabbix 6.4 pozwala na przesyłanie strumieniowe w czasie rzeczywistym metryki i zdarzenia z Zabbix do systemów zewnętrznych przez HTTP: 

 • do brokerów wiadomości, takich jak Kafka, RabbitMQ lub Amazon Kinesis 
 • do magazynu danych w celu długoterminowego przechowywania 
 • do zewnętrznego silnika AI 
 • do zdalnego punktu końcowego
 • za pośrednictwem interfejsu REST API 
 • możliwość wyboru między wartościami elementów przesyłanych strumieniowo lub zdarzeniami wyzwalającymi 
 • możliwość przesyłania strumieniowego tylko danych pasujących do filtra tagów 
 • nowa sekcja Konektory w obszarze Administracja – Ogólne, która umożliwia użytkownikom definiowanie systemów zewnętrznych, do których można przesyłać wartości elementów i zdarzenia

Wersjonowanie szablonów 

Wersjonowanie szablonów zostało wprowadzone w celu usprawnienia zarządzania szablonami i ułatwienia użytkowania: 

 • może być wykorzystane do usprawnienia potoku CI/CD i automatycznego aktualizowania szablonów za pomocą Zabbix API 
 • możliwość korzystania z nowych pól na liście szablonów – Dostawca i Wersja (po aktualizacji istniejące szablony będą miały puste pola Producent i Wersja) 

Framework programistyczny do tworzenia widżetów Zabbix 

Wprowadzono wiele zmian projektowych w celu usprawnienia procesu tworzenia niestandardowych widżetów: 

 • widżety zostały przekonwertowane na moduły frontendowe
 • moduły są teraz w pełni samodzielne — nie trzeba modyfikować istniejących plików 
 • publiczna dokumentacja programistyczna zawiera wytyczne i szczegółowy przegląd struktury tworzenia widżetów 
 • wbudowane widżety są przenoszone do katalogu ui/widgets 
 • niestandardowe widżety powinny znajdować się w interfejsie użytkownika/modules/ 
 • moduły frontendowe mogą ładować niestandardowe JavaScript/CSS/obrazy  

Opcjonalne interfejsy do kontroli pochodzących z serwera 

Interfejs hosta nie jest już wymagany dla typów „Pozycja” w Zabbixie związanych z metrykami pochodzącymi bezpośrednio z serwera Zabbix lub proxy Zabbix: 

 • proste sprawdzenie
 • test zewnętrzny 
 • agent SSH 
 • agent Telnet 

Usprawniona konfiguracja typu multimediów dla wielu dostawców usług poczty e-mail 

Zabbix 6.4 upraszcza proces konfigurowania nowego typu mediów e-mail, umożliwiając wybór spośród wielu wstępnie skonfigurowanych dostawców usług e-mail: 

 • Gmail, Gmail relay, O365, O365 relay lub Generic SMPT 
 • ustawienia SMTP i zabezpieczeń są wstępnie skonfigurowane dla tych dostawców usług e-mail 
 • ogólna konfiguracja SMTP odpowiada starej domyślnej konfiguracji typu nośnika poczty e-mail

Dodatkowe szablony i integracje 

Zabbix 6.4 jest dostarczany z wieloma nowymi szablonami dla najpopularniejszych dostawców i dostawców chmury: 

 • Serwery Microsoft Azure MySQL 
 • Serwery Microsoft Azure PostgreSQL 
 • maszyny wirtualne platformy Microsoft Azure 
 • ulepszenia wykrywania niskiego poziomu w AWS przez szablon HTTP 
 • Veeam Backup Enterprise Manager
 • Veeam Backup and Replication 
 • seria Cisco Nexus 9000 
 • BMC Control-M 
 • pulpit nawigacyjny Cisco Meraki 
 • procesy systemu operacyjnego przez agenta Zabbix 
 • ulepszenia wykrywania systemów plików w oficjalnych szablonach Zabbix OS 

Zabbix 6.4 wprowadza integrację webhooka z aplikacją Line Messaging, pozwalającą na przekazywanie zdarzeń Zabbix do komunikatora Line. 

Dodatkowe zmiany i ulepszenia 

 • nowy agent Zabbix/agent 2 pozycje: System.sw.packages.get – zwraca informacje o zainstalowanych pakietach w JSON i System.sw.os.get – zwraca informacje o systemie operacyjnym w formacie JSON 
 • widżet wartości pozycji umożliwia teraz zdefiniowanie różnych progów i odpowiednią zmianę koloru tła 
 • możliwość oznaczania etykietami adresów URL wyzwalaczy 
 • adresy URL z niestandardowymi etykietami można mapować do menu kontekstowych Host i Event, tworząc skrypt URL w Alertach – Skrypty 
 • automatyczne odtwarzanie pliku bazy danych SQLite3 podczas aktualizacji Serwera proxy SQLite3 Zabbix 
 • przeprojektowany import konfiguracji w celu uniknięcia problemów w przypadkach braku identyfikatorów UUID jednostek i scenariuszy z niedopasowaniem UUID 
 • dodanie Filtru stanu hosta (włączony/wyłączony) do sekcji Zbieranie danych – Hosty 
 • dodatkowe opcje filtrowania w dzienniku akcji i możliwość eksport do pliku CSV 
 • wiele ulepszeń menu kontekstowych w menu kontekstowym Host, Item i Event 
 • weryfikacja starego hasła jest teraz wymagana przy zmianie wewnętrznego hasła użytkownika Zabbix 
 • podczas konfigurowania widżetu Wykres można teraz zmieniać nazwy zestawów danych, dostosowując etykiety zestawu danych 
 • ulepszenia wydajności pamięci podręcznej podczas pracy z metrykami, które są aktualizowane rzadziej niż raz dziennie 
 • Heartbeat proxy Zabbix zostały usunięte 
 • znacznie poprawiona wydajność przetwarzania wstępnego, zwłaszcza podczas wstępnego przetwarzania dużych danych strukturalnych, takich jak JSON/XML
 • dodano polecenia umożliwiające profilowanie rwlocks/mutexes (do debugowania)

Zabbix 6.4 wprowadza integrację webhooka z aplikacją Line Messaging, pozwalającą na przekazywanie zdarzeń Zabbix do komunikatora Line. 

Podsumowanie

Odkryj Zabbix 6.4 już teraz! Rozszerzone informacje oraz pełna lista zmian, ulepszeń i nowych funkcji Zabbix 6.4 jest znajdziesz w Manualu.
Jeśli aktualizacja ze starszych wersji sprawi Ci kłopoty skontaktuj się z nami!

×

Mamy nadzieję, że lektura tego tekstu sprawi Ci przyjemność.

Jeśli chcesz, byśmy pokazali Ci jak to narzędzie sprawdzi się w Twojej firmie, po prostu zarezerwuj rozmowę.

SKONTAKTUJ SIĘ
Summary
Co nowego w Zabbix 6.4
Article Name
Co nowego w Zabbix 6.4
Description
Dzięki Zabbix w wersji 6.4 zarządzanie konfiguracją Zabbix będzie łatwiejsze! Możesz zautomatyzować zarządzanie użytkownikami Zabbix, a po aktualizacji natychmiast zsynchronizujesz zmiany w konfiguracji w całym środowisku. Zabbix 6.4 zawiera też nowy zestaw szablonów i ulepszeń do monitorowania różnych usług chmurowych AWS i Azure.
Author
Publisher Name
APLITT. Human Face of IT
Publisher Logo

Podziel się treścią:

Zostaw kontakt, aby dowiedzieć się więcej!

  Potrzebujesz wsparcia? Skontaktuj się z nami!

  Imię i nazwisko*:
  Firma*:
  Telefon*:
  E-mail*:
  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator.*Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych wskazanych w formularzu w celu dostarczenia mi aktualności, informacji handlowych i marketingowych dotyczących produktów i usług z oferty Aplitt sp. z o.o., poprzez kontakt telefoniczny / sms / e-mail / komunikator.

  * pole wymagane

  Więcej informacji w Polityce Prywatności.
  Arturs Lontons | Zabbix Certified Expert & Trainer
  Arturs Lontons | Zabbix Certified Expert & Trainer
  Od kilku lat Technical Marketing Engineer, Trainer, Event host w Zabbix w Rydze. Posiada doświadczenie w pracy na stanowiskach wsparcia technicznego, konsultanta, trenera i wsparcia marketingu w środowiskach Windows/Linux. Potrafi wykorzystać swoje umiejętności techniczne w połączeniu z umiejętnościami językowymi, komunikacyjnymi i dydaktycznymi do prowadzenia pokazów przedsprzedażowych, wygłaszania wykładów, a także tworzenia treści edukacyjnych zarówno w formacie tekstowym, jak i wideo.

  Zobacz także:

  thumb image

  6 grudnia 2022

  Efektywny monitoring sieci i infrastruktury IT – jak go prowadzić


  Czytaj
  thumb image

  26 lutego 2021

  Po co mojej firmie monitoring IT


  Czytaj
  thumb image

  8 maja 2021

  Monitoring Baz Danych w Zabbix


  Czytaj

  Obejrzyj nasze filmy:

  Summary
  Co nowego w Zabbix 6.4
  Article Name
  Co nowego w Zabbix 6.4
  Description
  Dzięki Zabbix w wersji 6.4 zarządzanie konfiguracją Zabbix będzie łatwiejsze! Możesz zautomatyzować zarządzanie użytkownikami Zabbix, a po aktualizacji natychmiast zsynchronizujesz zmiany w konfiguracji w całym środowisku. Zabbix 6.4 zawiera też nowy zestaw szablonów i ulepszeń do monitorowania różnych usług chmurowych AWS i Azure.
  Author
  Publisher Name
  APLITT. Human Face of IT
  Publisher Logo