Regulamin promocji "Zniżka 50zł na konsultacje i 10% na szkolenia"

 1. Organizatorem promocji jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Arkońskiej 6/A1, kod 80-387, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014.
 2. Kod promocyjny uprawnia okaziciela do świadczenia przez Aplitt sp. z o.o. zniżki w wysokości 50 PLN na usługę 1 godziny konsultacji on-line z certyfikowanym inżynierem Aplitt sp. z o.o. w zakresie oprogramowania Zabbix oraz zniżki 10% na sierpniowe autoryzowane szkolenia Zabbix organizowane przez Aplitt sp. z o.o.
 3. Kod promocyjny uprawniający do konsultacji w obniżonej cenie jest ważny do 30.09.2021 roku, natomiast 10% rabat na szkolenia obowiązuje na sierpniowe terminy szkoleń Zabbix 5.0 Certified Specialist oraz Zabbix 5.0. Certified Professional organizowane w 2021 r. Usługi muszą zostać zrealizowane w tym okresie. Data ważności promocji nie ulega przedłużeniu.
 4. Upływ terminu ważności promocji powoduje utratę wszelkich praw z nią związanych, tj. prawa do zniżki w wysokości 50 PLN na 1 godzinę konsultacji oraz promocyjnej ceny szkoleń autoryzowanych. Niewykorzystany w terminie ważności kod promocyjny, zgodnie z postanowieniem pkt. 7, nie podlega wymianie na gotówkę.
 5. Usługa konsultacji on-line dot. oprogramowania Zabbix powinna być zgłoszona z dwutygodniowym wyprzedzeniem.
 6. Rabat 10% na autoryzowane szkolenia Zabbix winien być wykorzystany na jedno z sierpniowych szkoleń: Zabbix 5.0 Certified Specialist (16-20.08.2021 r.) lub Zabbix 5.0 Certified Professional (23-25.08.2021 r.). Promocja nie łączy się z innymi rabatami dostępnymi na stronie: https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/.
 7. Kod promocyjny należy podać podczas kontaktu z przedstawicielem Organizatora w celu umówienia konsultacji lub zapisu na szkolenie. Kontaktować się należy odpowiadając na wiadomość lub bezpośrednio z: paulina.fularczyk@aplitt.pl.
 8. Kod promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę.
 9. Do uzyskania świadczeń wynikających z kodu promocyjnego uprawniona jest osoba fizyczna, która zarejestrowała się na spotkanie Zabbix MeetUp Online, które odbyło się w dniu 15.04.2021 r., i która podczas rejestracji wyraziła zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od Aplitt sp. z o.o., jak również pracownicy i współpracownicy firm, które wyraziły chęć uczestnictwa w promocji.
 10. Promocja przepada w przypadku, gdy: uczestnik w umówionym terminie nie będzie odpowiadał na próby komunikacji podjęte przez reprezentanta Aplitt sp. z o.o.; w zadeklarowanym i uzgodnionym terminie konsultacji, uczestnik nie zgłosi się na konsultacje; uczestnik nie zapisze się z minimum 12 dniowym wyprzedzeniem na sierpniowe terminy szkoleń (16-20.08.2021 r. i 23-25.08.2021 r.).
 11. Aplitt sp. z o.o. ma prawo odmówić akceptacji kodu promocyjnego, jeżeli upłynął termin jego ważności.