Regulamin promocji "Zniżka 10% na szkolenia autoryzowane"

  1. Organizatorem promocji jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Arkońskiej 6/A1, kod 80-387, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku, VII Wydział Gospodarczy, pod numerem 0000692419, NIP: 584-27-63-014.
  2. Kod promocyjny uprawnia okaziciela do świadczenia przez Aplitt sp. z o.o. zniżki 10% na sierpniowe autoryzowane szkolenia Zabbix organizowane przez Aplitt sp. z o.o.
  3. Kod promocyjny zapewniający 10% rabat na szkolenia obowiązuje na sierpniowe terminy szkoleń Zabbix 5.0 Certified Specialist oraz Zabbix 5.0. Certified Professional organizowane w 2021 r. Usługa musi zostać zrealizowana w tym okresie. Data ważności promocji nie ulega przedłużeniu.
  4. Upływ terminu ważności promocji powoduje utratę wszelkich praw z nią związanych, tj. prawa do promocyjnej ceny szkoleń autoryzowanych. Niewykorzystany w terminie ważności kod promocyjny, zgodnie z postanowieniem pkt. 6, nie podlega wymianie na gotówkę.
  5. Rabat 10% na autoryzowane szkolenia Zabbix winien być wykorzystany na jedno z sierpniowych szkoleń: Zabbix 5.0 Certified Specialist (16-20.08.2021 r.) lub Zabbix 5.0 Certified Professional (23-25.08.2021 r.). Promocja nie łączy się z innymi rabatami dostępnymi na stronie: https://aplitt.pl/szkolenia-zabbix/.
  6. Kod promocyjny należy podać podczas kontaktu z przedstawicielem Organizatora w celu zapisu na szkolenie. Kontaktować się należy odpowiadając na wiadomość lub bezpośrednio z: paulina.fularczyk@aplitt.pl.
  7. Kod promocyjny nie podlega wymianie na gotówkę.
  8. Do uzyskania świadczeń wynikających z kodu promocyjnego uprawniona jest osoba fizyczna, która zarejestrowała się na spotkanie Zabbix MeetUp Online, które odbyło się w dniu 15.04.2021 r., i która podczas rejestracji wyraziła zgodę na otrzymywanie materiałów marketingowych od Aplitt sp. z o.o., jak również pracownicy i współpracownicy firm, które wyraziły chęć uczestnictwa w promocji.
  9. Promocja przepada w przypadku, gdy: uczestnik w umówionym terminie nie będzie odpowiadał na próby komunikacji podjęte przez reprezentanta Aplitt sp. z o.o.; uczestnik zarejestrował się na szkolenie i nie pojawił się na kursie; uczestnik zarejestrował się na szkolenie i zrezygnował z udziału w kursie na mniej niż 12 dni przed planowanym terminem szkolenia; uczestnik nie zapisze się z minimum 12 dniowym wyprzedzeniem na sierpniowe terminy szkoleń (16-20.08.2021 r. i 23-25.08.2021 r.).
  10. Aplitt sp. z o.o. ma prawo odmówić akceptacji kodu promocyjnego, jeżeli upłynął termin jego ważności.