CASE STUDY

System informatyczny i oprogramowanie Monetia

CASE STUDY

System informatyczny i oprogramowanie Monetia

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Monetia zdecydowała się na wprowadzenie nowego systemu informatycznego umożliwiającego sprzedaż usług i produktów finansowych. Dotychczas wykorzystywane oprogramowanie było zrealizowane w starszej technologii, a co za tym idzie, miało ograniczone możliwości rozwoju i było bardziej kosztowne w utrzymaniu.

KLIENT

KLIENT

Monetia powstała w 2001 roku. To największa w Polsce sieć agencji płatniczych posiadająca licencję Krajowej Instytucji Płatniczej. Monetia jest dostawcą rozwiązań w zakresie obsługi klienta i płatności realizowanych za pośrednictwem urządzeń wolnostojących. Dedykowana jest dla konsumentów, franczyzobiorców oraz wystawców płatności masowych.

WYZWANIE

WYZWANIE

Stworzenie systemu, który uwzględni aplikację webową, która będzie wykorzystywana przez pracowników na stanowiskach kasowych, pracowników centrali oraz umożliwi administrację systemem. Nowe rozwiązanie miało zastąpić dotychczas wykorzystywany system.

ROZWIĄZANIE

ROZWIĄZANIE

Na rzecz Monetii stworzyliśmy oprogramowanie, którego zadaniem była kompleksowa obsługa tych właśnie urządzeń. Wcześniej udostępniliśmy placówkom oprogramowanie, które było obsługiwane na stanowiskach kasjerskich, umożliwiające administrację systemem.

Zakres prac i rozwiązania:

 • generowanie plików zgodnych z formatem ELIXIR,
 • obsługa wymagań AML oraz integracja z ksiegowością,
 • zaprojektowanie bezpiecznego systemu o wysokiej dostępności
  z wykorzystaniem technologii webowych,
 • implementacja rozwiązań w zakresie,
 • obsługi stanowisk kasjerskich w agencjach (opłacanie rachunków, wpłaty
  na rachunek, prze-lewy, wypłaty z rachunku, zakup znaczków opłaty sądowej),
 • obsługi dyspozycji w centrali,
 • raportowania z systemu dla agencji oraz dla centrali z możliwością
  budowania własnych raportów (w tym z wykorzystaniem narzędzia Power BI),
 • administrowania systemem i realizowanymi procesami,
 • zarządzania siecią agencji,
 • integracji z zewnętrznymi systemami,
 • zapewnienia bezpiecznej komunikacji stacji roboczych użytkowników
  z serwerami aplikacji za pośrednictwem certyfikatów klienckich,
 • konfiguracja środowiska produkcyjnego oraz szkoleniowego,
 • migracja danych z dotychczasowego systemu informatycznego,
 • udostępnienie produkcyjne systemu (w tym jego wersji szkoleniowej).

SYSTEM INFORMATYCZNY

SYSTEM INFORMATYCZNY

Udostępniony został na wczesnym etapie projektu, a następnie był sukcesywnie rozwijany, co umożliwiło bieżącą weryfikację potrzeb oraz oczekiwań jego przyszłych użytkowników.

Wdrożenie nowego systemu zapewniło:

 • poprawę ergonomii realizowanych procesów sprzedażowych,
 • „nieograniczoną” perspektywę dalszego rozwoju systemu,
 • usprawnienie procesu wdrażania nowych użytkowników systemu
  (brak konieczności instalacji aplikacji na stacjach roboczych użytkowników),
 • możliwość dokonywania samodzielnego analizowania danych za pośrednictwem MS Power BI,
 • wysoką skalowalność umożliwiającą szybką rozbudowę sieci sprzedaży,
 • brak konieczności aktualizacji oprogramowania na stacjach roboczych użytkowników (aplikacja webowa).

Projekt zainicjowany został w listopadzie 2019. Produkcyjne udostępnienie systemu miało miejsce 30 czerwca 2020.

OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI OPŁATOMATÓW

OPROGRAMOWANIE DO OBSŁUGI OPŁATOMATÓW

Aplitt dostarczył oprogramowanie pozwalające na zarządzanie operacjami oraz transakcjami również poprzez urządzenia – opłatomaty.

Urządzenie samoobsługowe wspierające proces bieżącej obsługi Klienta w urzędach, bankach, spółdzielniach mieszkaniowych, sądach itd. Opłatomat Uniwersalny daje możliwość wniesienia opłat gotówką i za pomocą karty płatniczej, co zdecydowanie wpływa na krótszy czas obsługi klienta. Wpłacone środki finansowe są automatycznie wysyłane na wskazane rachunki. Przygotowane oprogramowanie jest intuicyjne i umożliwia nieograniczone możliwości rozwoju.

Umożliwia opłacenie wszystkich rachunków bez konieczności stania w kolejce i kontaktu z kasjerem. Z pomocą opłatomatu można uregulować wszelkie opłaty za usługi, zakup towarów czy rachunki.  Użytkownicy dostaną potwierdzenia w formie wydruku papierowego i/lub sms. Odbiorca płatności może zostać również poinformowany o dokonanej transakcji elektronicznie. Urządzenie jest w pełni zautomatyzowane i interaktywne.

Wszelkie operacje są stale monitorowane i pod kontrolą pracownika placówki.

REZULTAT

REZULTAT

Sposób realizacji projektu zapewnił klientowi przejrzystość i możliwość bieżącej weryfikacji postępów prac od momentu jego zainicjowania.

“Wykorzystanie docelowej infrastruktury przez cały czas trwania projektu, umożliwiło  jej sukcesywne rozbudowywanie oraz konfigurację, a to umożliwiło płynne przejście do produkcyjnego wykorzystania systemu i zniwelowało związane z tym ryzyko.” Roman Hinc, Dyrektor Departamentu Rozwoju Oprogramowania, Aplitt

Piotr Zięba

ZDANIEM KLIENTA

“Dzięki temu rozwiązaniu nasza firma zyskała znacznie większą elastyczność
i efektywność w zakresie sprzedaży produktów finansowych. Nowy system umożliwił nam zautomatyzowanie wielu procesów związanych z zarządzaniem ofertą produktową oraz obsługą klienta. Pracownicy działu sprzedaży zyskali dużo czasu, który mogą poświęcić na budowanie lepszych relacji z klientami i oferowanie im bardziej spersonalizowanych rozwiązań. Polecam Aplitt jako kompetentnego partnera w dziedzinie kompleksowych systemów informatycznych dla każdej firmy, która pragnie zwiększyć swoją wydajność i poprawić relacje z klientami.” 

Piotr Zięba, wiceprezes Zarządu w Monetia Sp. z o.o