CASE STUDY

Nowoczesna Platforma Pożyczkowa

CASE STUDY

moje ID Kasa Stefczyka

WPROWADZENIE

WPROWADZENIE

Klient z branży pożyczkowej zwrócił się do nas z prośbą o zaprojektowanie i wdrożenie platformy, która umożliwiłaby szybszy przepływ wniosków pożyczkowych i większą efektywność procesu pozyskiwania klientów przez Internet. Celem projektu, było wdrożenie innowacyjnej platformy zintegrowanej m.in. z procesami call center, silnikiem decyzyjnym, systemem antyfraud, bazą BIK, czy bazą Dokumenty Zastrzeżone, tak, aby potencjalny pożyczkobiorca mógł wypełnić wniosek przez Internet, dowiedzieć się, czy wnioskowana pożyczka jest możliwa i automatycznie umówić się na wizytę w wybranym punkcie, celem podpisania już przygotowanych dla niego dokumentów. Projekt zakładał więc nie tylko cyfryzację procesu, ale i integrację systemu na wielu poziomach m.in. przy wykorzystaniu technologii data driven analytics, tak, by zapewnić potencjalnego klientowi pożyczkę, uwrażliwić go na ograniczenia prawne, a jednocześnie zadbać o bezpieczeństwo danych i ochronić instytucję pożyczkową przed możliwymi wyłudzeniami. Kolejnym powodem było wsparcie cyfrowej przemiany biznesowej w przedsiębiorstwie. 

WYZWANIE

WYZWANIE

Najważniejszym oczekiwaniem klienta była pomoc w pozyskaniu większej liczby klientów, przy jednoczesnym zachowaniu bezpieczeństwa, a także pełna opieka nad tym nowym kanałem pozyskania klientów – od jego zaprojektowania, poprzez wdrożenie, aż po jego reklamę w sieci. Można jednak wymienić kilka najważniejszych oczekiwań:  

 • Prostota i Intuicyjność Interfejsu: Proces wzięcia pożyczki często kojarzy się klientowi ze złożonym i skomplikowanym procesem. Klient oczekiwał więc łatwego w obsłudze interfejsu, który umożliwi szybkie złożenie wniosku pożyczkowego bez zbędnych komplikacji przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich procedur bezpieczeństwa.  
 • Szybkość i Efektywność. Klient uznał, że kluczowym czynnikiem dla pożyczkobiorców jest szybkie uzyskanie informacji o możliwości wzięcia kredytu. Oczekiwano więc, że cały proces będzie przebiegał w jak najszybszym czasie.  
 • Bezpieczeństwo i Prywatność. Klienci są bardzo świadomi kwestii bezpieczeństwa danych osobowych. Oczekują, że ich dane będą przechowywane i przetwarzane zgodnie z najwyższymi standardami bezpieczeństwa, a jednocześnie instytucja bankowa będzie zabezpieczona przed ewentualnymi wyłudzeniami.  
 • Dostępność i wsparcie. Platforma miała być dostępna 24/7, umożliwiając klientom składanie wniosków w dowolnym czasie przy możliwości jednoczesnej analizy wpływających lidów i możliwości wsparcia ich w procesie decyzyjnym za pomocą dedykowanych ekspertów call center.
 • Integracja z Zewnętrznymi Źródłami Informacji: Klient oczekiwał także zintegrowania platformy z bazą BIK, bazą Dokumenty Zastrzeżone i innymi relevanymi źródłami informacji, które pozwoliłyby na szybszą i dokładniejszą ocenę zdolności kredytowej klienta. 
 • Kompleksowość usług. W przypadku tego projektu, klient nie oczekiwał jedynie wytworzenia platformy, ale pełnej obsługi projektu tzn. także zadbanie o promocję rozwiązania wśród jego potencjalnych klientów, podkreślając rolę cyfrowej przemiany biznesowej. 

REZULTAT

REZULTAT

System pozyskiwał bardzo dużo wniosków od nowych klientów, były to ilości znacznie przekraczające wstępne założenia.W odpowiedzi na oczekiwania klienta wdrożyliśmy następujące rozwiązania:

 • Prostota i Intuicyjność Interfejsu: Zaprojektowanie intuicyjnego interfejsu, opartego na prostych krokach i jasnych komunikatach, aby ułatwić klientowi nawigację przez proces składania wniosku; Wykorzystanie czytelnych formularzy z możliwością wypełnienia ich w krótkim czasie, eliminując zbędne informacje; Zastosowanie technologii umożliwiających automatyczne wypełnianie pól, np. poprzez integrację z danymi klienta przechowywanymi w bazie danych. 
 • Szybkość i Efektywność: ptymalizacja procesu decyzyjnego przy użyciu silnika decyzyjnego, który umożliwia błyskawiczne ocenienie zdolności kredytowej klienta; Automatyzacja procedur weryfikacyjnych, eliminując zbędne opóźnienia; Wprowadzenie opcji szybkiej analizy wstępnej zdolności kredytowej na podstawie podstawowych informacji; Wdrożenie rozwiązania umożliwiającego uzyskanie decyzji kredytowej w 30 sekund, wspierając cyfrową przemianę biznesową.
 • Bezpieczeństwo i Prywatność: Wdrożenie najnowszych standardów bezpieczeństwa danych i zabezpieczeń przed atakami cybernetycznymi; Utworzenie systemu monitorowania w celu szybkiego wykrywania nieprawidłowości i potencjalnych prób oszustwa. 
 • Dostępność i Wsparcie: Zastosowanie rozwiązań chmurowych dla zapewnienia nieprzerwanej dostępności platformy 24/7; Zainstalowanie systemu analizy danych, który pozwala na monitorowanie i reagowanie na wpływające wnioski w czasie rzeczywistym; Stworzenie dedykowanego zespołu wsparcia klienta, aby pomagać klientom w każdym etapie procesu. 
 • Integracja z Zewnętrznymi Źródłami Informacji: Zintegrowanie platformy z bazą BIK, bazą Dokumenty Zastrzeżone i innymi istotnymi źródłami, aby automatycznie pozyskiwać niezbędne informacje dotyczące historii kredytowej i sytuacji finansowej klienta; Zapewnienie, że integracje są stabilne i zapewniają aktualność danych. 
 • Kompleksowość Usług: Podjęcie współpracy z renomowaną agencją marketingową, która opracowała strategię, obejmującą kampanie reklamowe w internecie i mediach społecznościowych, aby dotrzeć do potencjalnych klientów.