Zabbix 5.0 Certified Specialist (ZCS)
7 775 PLN netto

SRP: 8639 PLN netto
Logo duże Zabbix Certified Specialist Szkolenia Zabbix Polska

Wersja Zabbix 5.0   |   Poziom 2   |   Grupy Do 15 osób stacjonarnie i do 5 osób online

Wymagania     Zaawansowana znajomość komputera, systemów operacyjnych i klient SSH   |   Materiały szkoleniowe Tak   |   Czas trwania 5 dni

Przerwy kawowe Tak (szkolenia stacjonarne)   |   Obiad Tak (szkolenia stacjonarne)

Program szkolenia

Dzień 1

 • Wprowadzenie: Funkcjonalności, kluczowe założenia, istotne informacje
 • Architektura: Komponenty Zabbix, przegląd Zabbix proxy
 • Przygotowanie: Network Time Protocol, strefy czasowe, ustawienia SWAP, Firewall, SELinux
 • Instalacja: Zabbix: pobieranie Zabbixa, wymagania, DB: instalacja, tworzenie bazy danych Zabbix, Serwer: instalacja z pakietów; narzędzia wiersza poleceń , GUI: instalowanie nakładki Zabbix z pakietów, praktyka, demonstracja
 • Interfejs Zabbixa: Przegląd interfejsu, uprawnienia użytkownika, wyszukiwanie globalne
 • Profil użytkownika: Ustawienia, motywy, media i powiadamianie, demonstracja
 • Administracja: Tworzenie nowego użytkownika, praktyka, demonstracja
 • Definicje: Lista pojęć wykorzystywanych w pracy z Zabbixem
 • Monitoring: Urządzenia, przegląd, ostatnie dane: proste grafy, grafy dla wielu urządzeń, aplikacje
 • Konfiguracja: Grupy urządzeń, urządzenia, nazywanie urządzeń, praktyka, demonstracja
 • Zbieranie danych: Pozycje, klucze pozycji, jednostki pozycji, standardowe, elastyczne i zaplanowane interwały aktualizacji pozycji, mapowanie wartości, historia i trendy, testowanie elementów frontendu, filtrowanie pozycji/edycja masowa, „check now” i czyszczenie historii, preprocessing, throttling , pozycje nieobsługiwane, monitorowanie bezagentowe, proste sprawdzenia, testy ICMP, praktyka, demonstracja
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 2

 • Instalacja agenta: Wprowadzenie, instalacja Agenta dla Linuxa ze źródeł, instalacja przy użyciu pakietów, agent dla Windowsa i MacOS, Zabbix Agent 2, praktyka, demonstracja
 • Zbieranie danych: Pasywne sprawdzenia przy pomocy Agenta, aktywne sprawdzanie przy pomocy Agenta, narzędzia wiersza poleceń: zabbix_get, praktyka, demonstracja, pytania i odpowiedzi
 • Monitoring Windows: Zabbix Agent w systemie Windows, logi zdarzeń, liczniki wydajności, zapytania WMI
 • Makra: Wbudowane makra, makra użytkownika,
 • Wykrywanie problemów: Wyzwalacze, wyrażenia i funkcje wyzwalaczy, konstruktor wyrażenia wyzwalacza, testowanie wyrażenia wyzwalaczy, zamykanie i potwierdzanie problemów, zależności wyzwalające, zaawansowane wykrywanie problemów, praktyka, demonstracja
 • Tagi zdarzeń: Definiowanie tagów niestandardowych, wiele poziomów tagów, przypadki zastosowania
 • Szablony: Właściwości szablonu, łączenie szablonów, wiele poziomów szablonów, praktyka, demonstracja
 • Zbieranie danych: Parametry użytkownika dla Agenta, praktyka, demonstracja
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 3

 • Zbieranie danych: Zabbix sender, praktyka, sprawdzenia SSH, sprawdzenia Telnet, praktyka, sprawdzenia HTTP, praktyka, demonstracja
 • Pozycje zależne: Definicja, konfiguracja głównej pozycji, konfiguracja pozycji zależnych, praktyka, demonstracja
 • Zbieranie danych: Sprawdzenia obliczane, praktyka, demonstracja, sprawdzenia agregowane, praktyka, monitoring SNMP, interfejsy SNMP, SNMP OID i MIB, narzędzia wiersza poleceń SNMP, rozwiązywanie problemów SNMP, pułapki SNMP, praktyka, demonstracja, monitoring plików logów, typy pozycji monitoringu plików logów, wyzwalacze monitoringu plików logów, zaawansowany monitoring plików logów, notatki monitoringu logów, praktyka, demonstracja, scenariusze web, kroki scenariusza web, raporty ze scenariusza web, wyzwalacze scenariusza web, praktyka, demonstracja
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 4

 • Raporty: Informacje o systemie, raporty dostępności, najczęściej uruchamiające się wyzwalacze, demonstracja
 • Inwentarz: Tryby inwentarza, automatyczne uzupełnianie danych, przegląd, szczegóły, praktyka, demonstracja
 • Powiadomienia: Typy mediów, szablony wiadomości, konfiguracja mediów użytkownika
 • Akcje/Działania: Funkcjonalność, warunki, operacje i kroki, operacje odzyskiwania i aktualizacji, eskalacje, stosowanie makr, rozwiązywanie problemów, praktyka, demonstracja, działania wewnętrzne, wykrywanie błędnej konfiguracji, praktyka, demonstracja
 • Powiadomienia: Niestandardowe typu mediów, praktyka
 • Utrzymanie: Funkcjonalność, okresy konserwacji, zbieranie danych w trakcie konserwacji, wstrzymywanie eskalacji, praktyka, demonstracja
 • Monitoring na poziomie biznesowym: Usługi, relacja rodzic – dziecko, kalkulacja SLA, raporty, czas pracy i przestój, praktyka, demonstracja
 • Wykrywanie niskopoziomowe: Przegląd, workflow, przykład, praktyka, demonstracja
 • Eksport konfiguracji: Import/eksport XML
 • Automatyzacja: Przegląd wykrywania sieci, przegląd automatycznej rejestracji, przegląd Zabbix API
 • Backupy: Najlepsze praktyki
 • Pytania i odpowiedzi


Dzień 5

 • Kondycja serwera Zabbix: Korzystanie z szablonów, główne komponenty wewnętrzne, wbudowany dashboard, demonstracja
 • Pliki konfiguracyjne: Przegląd
 • Administracja: Ustawienia ogólne, ustawienia housekeepera, globalne wyrażenia regularne, makra, poziomy i opcje wyzwalaczy, proxy, grupy użytkowników, specjalne grupy użytkowników, uprawnienia, skrypty frontend, audyt, logi działań, kolejka, praktyka, demonstracja
 • Wizualizacja danych: Niestandardowe grafy, praktyka, demonstracja, konstruktor map, mapowanie ikon na mapach, hierarchia map, uprawnienia, opcje wyświetlania problemów, demonstracja, praktyka, ekrany, prezentacje, dashboardy, demonstracja, praktyka
 • Certyfikacja (Egzamin)

Po zdanym egzaminie kończącym kurs, uczestnik otrzymuje certyfikat
Zabbix 5.0 Certified Specialist Certificate

Za obecność na kursie bez zdawania egzaminu uczestnik otrzymuje certyfikat
Certificate of Attendance of ZCS 5.0 course

×

Formularz zgłoszeniowy

na autoryzowane szkolenie Zabbix

Wybór szkolenia

Rozmiar koszulki

Dane uczestnikaDane do faktury
Twoje uwagi
* Oświadczam, że zapoznałem się z Klauzulą informacyjną i wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych podanych w formularzu w celach marketingowych i handlowych oraz celach związanych z rejestracją i uczestnictwem w szkoleniu organizowanym przez Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku (Polityka Prywatności) wraz z Partnerem Zabbix SIA z siedzibą w Rydze (Polityka Prywatności).

* Oświadczam, że akceptuję Regulamin Szkoleń Autoryzowanych.

Skontaktuj się z nami

Skontaktuj się z nami Usługi Informatyczne dla firm Polska Trójmiasto

Chcę otrzymywać materiały handlowe i marketingowe od Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku. Moje dane zawarte w formularzu będą przetwarzane, aby dostarczać mi (telefonicznie, poprzez e-mail / sms) materiały, dopasowane do moich zainteresowań.
Potrzebujemy Twoich danych, aby móc się z Tobą skontaktować. Więcej informacji w Polityce Prywatności.
Napisz!     kontakt@aplitt.pl     |     
Zadzwoń!     +48 58 782 82 82