kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

PRZEKAZY PIENIĘŻNE WESTERN UNIONWestern Union AIR

AIR (App Initiated Retail) jest alternatywnym procesem realizacji przekazu pieniężnego (wpłata/wypłata) od osoby fizycznej do osoby fizycznej. Umożliwia on Klientom samodzielne zainicjowanie procesu realizacji przekazu w aplikacji mobilnej Western Union na telefonie komórkowym i dokończenie go przez Operatora w dedykowanej Placówce.

Niewątpliwą korzyścią dla Klienta jest fakt, że uruchamia on proces transakcyjny samodzielnie w dowolnym dla siebie czasie i miejscu, wprowadzając wszystkie niezbędne informacje w aplikacji, dzięki czemu Klient o warunkach realizacji transakcji (kurs wymiany, prowizja) dowiaduje się zanim uda się do Placówki.

Szczegółowe informacje o WU AIR znajdują się na stronie Western Union:
   https://www.westernunion.com/pl

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl