kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

PRZEKAZY PIENIĘŻNE WESTERN UNIONPrzekazy Quick Pay

1. Czym jest przekaz Quick Pay?

Przekaz Quick Pay jest przekazem pieniężnym, który jest dokonywany pomiędzy osobą fizyczną (nadawca w Polsce), a osobą prawną (odbiorca zagraniczny), mającą podpisaną odpowiednią umowę z Western Union.

quick pay

Ważne!
Na chwilę obecną przekaz Quick Pay skierowany jest jedynie do odbiorców zagranicznych. Przed wysłaniem przekazu typu Quick Pay należy upewnić się, czy partner biznesowy posiada podpisaną umowę z Western Union na dokonywanie płatności tą formą.

2. Kompendium wiedzy o Quick Pay

  • zasady realizacji przekazów pieniężnych Quick Pay są zbliżone do zasad obowiązujących w klasycznych przekazach pomiędzy osobami fizycznymi; nadawca zobowiązany jest podać swoje szczegółowe dane, które pracownik placówki weryfikuje z przedstawionym dokumentem tożsamości (dowód osobisty lub paszport)
     
  • nadawca jest zobowiązany podać pracownikowi placówki kompletne dane subskrybenta (podmiotu gospodarczego), tj. jego pełną nazwę oraz numer kierunkowy miasta, w którym prowadzi swoją działalność; niezbędny będzie również numer konta Klienta u subskrybenta (account number) oraz ewentualnie dane referencyjne
     
  • podczas realizacji przekazów Quick Pay obowiązuje program Gold Card (tzn. są naliczane punkty)
     
  • na chwilę obecną przekazy pieniężne Quick Pay kierowane są wyłącznie do zagranicznych podmiotów gospodarczych; oznacza to, iż nie można nadać przekazu na dowolną firmę, a jedynie na podmiot gospodarczy, który jest związany z WU odpowiednią umową  na świadczenie usług Quick Pay

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl