kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

STANDARD CZYLI ANALIZY BIZNESOWE

Nieustanny rozwój wpisany jest w biznesową codzienność i zgodnie z naszą filozofią wyznacza standard w branży Call Center.


ASYSTA PRAWNA

Każde zaproponowane przez nas rozwiązanie poprzedzone jest kompleksową analizą prawną, która obejmuje weryfikację zakresu usługi oraz metod stosowanych podczas realizacji zlecenia. Dbamy o bezpieczeństwo interesów naszych partnerów biznesowych, dlatego już na etapie projektowania kampanii konsultujemy planowane działania z Działem Prawnym. W oparciu o przepisy prawa wskazujemy potencjalne zagrożenia oraz ustalamy praktyczne i efektywne sposoby realizacji usług. Stosowane przez nas metody realizacji usług w aspekcie prawnym są zawsze optymalnym rozwiązaniem, dostosowanym do obowiązujących przepisów.
Intensywny rozwój branży Call Center przekłada się na szybkie tempo zmian regulacji legislacyjnych w tym zakresie. Nieustannie monitorujemy otoczenie prawne, co gwarantuje znajomość najbardziej aktualnych aktów prawnych i komentarzy do ustaw. Doświadczenie i profesjonalizm ekspertów gwarantują właściwą interpretację przepisów prawa. Jeżeli zachodzi konieczność służymy pomocą podczas opracowywania treści wymaganych oświadczeń składanych drogą telefoniczną. Z naszymi partnerami dzielimy się wiedzą z zakresu konstrukcji stosownych klauzul i zastrzeżeń.

CUSTOMIZOWANIE RAPORTÓW

Dzięki wykorzystaniu eksperckiej wiedzy i zaawansowanej technologii przetwarzamy tysiące danych dziennie. Zebrane informacje kategoryzujemy, uwzględniając priorytety naszych partnerów biznesowych, którzy otrzymują sumaryczne zestawienia wyników, przedstawiane również w czytelnej formie graficznej. Prowadzone przez nas analizy statystyczne mają praktyczne zastosowanie w biznesie.

Każdy projekt poprzedzony jest wnikliwą prognozą efektywności i skuteczności. Dzięki tym działaniom założenia kampanii są precyzowane w taki sposób, aby osiągnąć możliwie jak najwyższy stopień realizacji celu biznesowego. W trakcie realizacji naszych działań odbywa się bieżący monitoring wyników. Finalizacja projektu obejmuje wnikliwą analizę danych.

PRZEJRZYSTE KOSZTY

Informacje na temat ceny naszych usług są równie transparentne, co raporty z podejmowanych działań. Już na etapie przedstawienia informacji handlowej zleceniodawca otrzymuje szacunkową wycenę zamawianego projektu Call Center, co pozwala na rzeczowe przeanalizowanie opłacalności podjęcia współpracy. W kalkulacjach cenowych przedstawianych potencjalnym kontrahentom nie stosujemy skomplikowanych algorytmów, uzależnionych od wielu zmiennych elementów.

W ramach zacieśnienia kontaktów jest możliwość uzyskania atrakcyjnych rabatów, dzięki którym otrzymają Państwo najwyższą jakość w korzystnej cenie. Dzielimy się z naszymi partnerami biznesowymi ekspercką wiedzą podczas ustalania szczegółowych założeń do kampanii, nie pobierając za doradztwo dodatkowych należności. Terminy i formy płatności możemy elastycznie dostosować do preferencji naszych partnerów biznesowych.

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

Zapewniamy właściwy poziom ochrony danych dzięki wykorzystaniu bezpiecznych narzędzi teleinformatycznych, szkoleniom, wewnętrznym procedurom, instrukcjom oraz dobrym praktykom. Każdy pracownik przechodzi stosowne szkolenia i otrzymuje upoważnienia do przetwarzania danych osobowych, których zakres jest uzależniony od wykonywanych obowiązków.

Zbiór codziennych, dobrych praktyk wszystkich członków zespołu, pozwala na wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń związanych z bezpieczeństwem danych poufnych. Dbamy, aby każdy pracownik posiadał wymaganą wiedzę teoretyczną oraz potrafił zdobyte informacje dotyczące bezpieczeństwa danych osobowych zastosować w praktyce. Ćwiczymy umiejętność diagnozowania potencjalnych zagrożeń oraz natychmiastowe niwelowanie ryzyka.
Wdrożyliśmy wewnętrzne rozwiązania organizacyjne, które niezwłocznie alarmują kadrę zarządzającą o potencjalnym ryzyku.

MODEL – SUCCESS STORY


wk1


wk1

wk1

wk1

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl