kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

PRZEKAZY PIENIĘŻNE WESTERN UNION


Standardowe przekazy pieniężne pomiędzy osobami fizycznymi (krajowe i międzynarodowe)

1. Czym jest przekaz pieniężny Western Union?

2. Zalety przekazu pieniężnego Western Union

3. WPŁATA przekazu pieniężnego Western Union

4. WYPŁATA przekazu pieniężnego Western Union

5. Informacje dodatkowe


1. Czym jest przekaz pieniężny Western Union?

Przekazy pieniężne Western Union to możliwość szybkiego przekazania środków pieniężnych na terenie kraju, jak i w dowolne miejsce na świecie. Odbiorca może w prosty i bezpieczny sposób odebrać pieniądze w ciągu kilku minut po wysłaniu ich przez nadawcę zarówno w placówkach agencyjnych w Polsce, jak i w każdym innym kraju, gdzie znajduje się usługa Western Union.
 

2. Zalety przekazu pieniężnego Western Union

Szybkość
Przekaz jest wykonywany w ciągu kilku minut!

Pewność
Przekaz dociera bezbłędnie do adresata.

Wygoda
Przekaz można odebrać wszędzie tam, gdzie znajduje się agencja Western Union.
Do dyspozycji Klienta jest w ponad 510 000 punktów agencyjnych w ponad 200 krajach i terytoriach na całym świecie, w tym ponad 6 300 w Polsce.

Łatwość
Brak skomplikowanych procedur.
Nie są potrzebne konta bankowe ani czeki.
 

3. WPŁATA przekazu pieniężnego Western Union

 • udaj się do najbliższej współpracującej z nami placówki w Twoim mieście oznaczonej logo Western Union  (pełen wykaz w zakładce Lista Placówek)
 • przedstaw pracownikowi placówki dokument tożsamości
 • przekaż ustnie pracownikowi placówki dane transakcji, którą chcesz wysłać, tj. imię i nazwisko odbiorcy, kraj przeznaczenia transakcji oraz kwotę przekazu
 • przekaż pracownikowi placówki kwotę, którą chcesz wysłać wraz z opłatą za przekaz
 • po weryfikacji Twoich danych osobowych przekaz zostanie wprowadzony do systemu Western Union
 • odbierz od pracownika placówki potwierdzenie nadania przekazu pieniężnego wraz z numerem kontrolnym transakcji (MTCN)
 • od tego momentu pieniądze, które wysłałeś są dostępne do wypłaty


WAŻNE: Pamiętaj o przekazaniu odbiorcy numeru MTCN, który jest niezbędny do odebrania pieniędzy. Odbiorca przy wypłacie powinien podać również swoje dane osobowe, imię i nazwisko nadawcy, spodziewaną kwotę przekazu oraz miejsce jego nadania.
 

4. WYPŁATA przekazu pieniężnego Western Union

 • udaj się do najbliższej współpracującej z nami placówki w Twoim mieście oznaczonej logo Western Union  (pełen wykaz w zakładce Lista Placówek)
 • przedstaw pracownikowi placówki dokument tożsamości
 • przekaż ustnie pracownikowi placówki dane transakcji, którą chcesz odebrać, tj. numer kontrolny transakcji (MTCN), imię i nazwisko nadawcy, kraj nadania transakcji, spodziewaną kwotę przekazu
 • po weryfikacji Twoich danych osobowych oraz danych transferu pracownik placówki wypłaci pieniądze
 • odbierz od pracownika placówki potwierdzenie wypłaty przekazu pieniężnego


WAŻNE: Od odbiorcy nie są pobierane żadne opłaty.


5. Informacje dodatkowe

 • wpłata oraz wypłata przekazów pieniężnych w sieci współpracujących z nami placówek odbywa się wyłącznie w złotówkach (PLN)
 • wpłata oraz wypłata przekazów pieniężnych w sieci współpracujących z nami placówek odbywa się wyłącznie między osobami fizycznymi
 • osoba dokonująca realizacji wpłaty lub wypłaty nie musi być członkiem SKOK
 • osoba dokonująca realizacji wpłat lub wypłat musi być pełnoletnia
 • dowodami tożsamości obowiązującymi przy realizacji przekazów w sieci współpracujących z nami placówek są dowód osobisty państw Unii Europejskiej lub paszport oraz ważna karta pobytu wydana przez uprawiony organ administracji cudzoziemcom, którzy uzyskali pozwolenie na osiedlenie się na terenie Polski oraz ważny genewski dokument podróży wydany cudzoziemcom ze statusem uchodźcy
 • przy każdej wypłacie przekazu Western Union na terenie Polski obowiązkowy jest numer kontrolny przekazu MTCN
 • opłatę za wykonanie usługi pokrywa zawsze nadawca przekazu; wysokość prowizji jest zależna od wartości wysyłanej kwoty
 • istnieje możliwość sprawdzenia statusu przekazu na stronie internetowej www.westernunion.pl
 • usługa Western Union doskonale sprawdza się przy wysyłaniu pieniędzy osobom, które nadawca zna i którym ufa; wysyłając pieniądze osobie nieznajomej lub płacąc za towary lub usługi nabyte w Internecie, narażacie się Państwo na ryzyko utraty środków
 • zarówno Western Union, jak i Aplitt S.A., nie ponoszą żadnej odpowiedzialności za dokonywanie prób opóźnienia wypłaty środków wskazanemu w przekazie odbiorcy oraz nie gwarantują, że odbiorca przekazu wywiąże się ze swoich zobowiązań wobec nadawcy

 

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl