kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

 

dlaczego_zimbra

Dlaczego Uinnova?

Światowy lider w dziedzinie wizualizacji
i zarządzania infrastrukturą IT.

 

 

opis uslugi

Architektura rozwiązania

Rewolucja w zarządzaniu zasobami serwerowymi i systemami.

 

strefa klienta

Strefa Partnera

Zaloguj się i uzyskaj dostęp do spersonalizowanych materiałów.

UINNOVA


Uinnova Inc. dostarcza unikalne rozwiązania umożliwiające wizualizację w 3D nie tylko fizycznych urządzeń w serwerowniach, ale także aplikacji, warstwy logicznej i sieciowej. Dzięki najnowszej technologii, monitorowanie urządzeń oraz ich pracy jeszcze nigdy nie było tak szybkie i wygodne. Uinnova zapewnia przejrzyste narzędzia służące do kontrolowania i zarządzania infrastrukturą IT.


2


WIZUALIZACJA

-  Monitorowanie urządzeń w czasie rzeczywistym
-  Przedstawienie urządzeń i ich parametrów na
   interaktywnym modelu #D
-  Zmniejszenie liczby awarii dzięki możliwości szybkiej
   reakcji na ewentualne incydenty
-  Zredukowanie ogólnej liczby usterek


WDROŻENIA

Wdrożenia zarówno w sektorze bankowym, jak i innych firmach, są gwarancją skuteczności rozwiązania Uinnova.
Zaufały jej liczne podmioty działające na rynku globalnym.

ROZWIĄZANIU UINNOVA ZAUFALI:


2                              3                            4                              5     6

 

9               7               810  

 

                                                11                                              12

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza, aby skontaktować się z nami.Imię i Nazwisko:
Telefon:
Nazwa firmy:
E-mail: *
Obszar:


Temat:
Wiadomość: *
Zgoda a *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     • odpowiedzi na przesłaną wiadomość – na podstawie udzielonej zgody (a),

     • przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Aplitt sp. z o.o. - na podstawie zgody (b)

oraz w zależności od udzielonych przez Panią/Pana dodatkowych, dobrowolnych zgód w celu:

     • przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących partnerów biznesowych Aplitt sp. z o.o. – na podstawie zgody (c).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio maksymalnie przez okres 1 roku od momentu otrzymania odpowiedzi – cel (a) lub do wycofania zgody – cele (b) i (c).

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aplitt.pl.


Wszelkie dodatkowe informacje (np. w zakresie cofnięcia zgód) dostępne na stronie Polityka Prywatności.

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl