kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

ZARZĄDZANIE WYDRUKIEM


OPIS USŁUGI:

Usługa polega na optymalizacji kosztów oraz procedur związanych z obsługą i produkcją dokumentów, kosztów związanych z pozyskaniem i utrzymaniem odpowiedniej floty drukarek i urządzeń wielofunkcyjnych oraz kosztów związanych z zabezpieczeniem dostępności usługi poprzez odpowiednie zasoby materiałów eksploatacyjnych.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących rozwiązań umożliwiających monitorowanie, zarządzanie i optymalizację kosztu druku, kopii, skanu czy faksu w organizacji.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja Firma:

 • chce ograniczyć koszty zakupu materiałów eksploatacyjnych i papieru
 • nie dostrzega korzyści wynikających z rozwiązań typu print room
 • musi zapewnić użytkownikom możliwość druku materiałów poufnych do rąk własnych
 • oczekuje możliwości inicjowania przez pracownika drukowania materiałów w lokalizacji A oraz ich wydrukowania do "rąk własnych" w lokalizacji B
 • oczekuje możliwości nadania użytkownikom uprawnień, np.: do druku kolor lub korzystania z dodatkowych możliwości urządzeń wielofunkcyjnych
 • w dużym stopniu wykorzystuje komunikację faksową
 • nie ma zdefiniowanej polityki druku, kopii czy faksu lub obecna polityka nie jest optymalna
 • chce mieć swój wkład w ochronę środowiska naturalnego i budować w ten sposób swój pozytywny wizerunek


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • analiza wykorzystywanych urządzeń, z uwzględnieniem pracowników bądź grup pracowników
 • analiza liczby i rodzaju operacji wykonywanych na urządzeniach drukujących, bądź wielofunkcyjnych
 • analiza kosztów związanych z zakupem materiałów eksploatacyjnych wraz z kosztem ich magazynowania
 • analiz kosztów awarii i serwisowania posiadanego parku maszynowego
 • przygotowanie raportu z przeprowadzonych prac wraz z zestawem działań optymalizacyjnych

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • w siedzibie Aplitt
 • zdalnie


scenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie i optymalizacja
 • monitoring

 bluebrain xs

POBIERZ PDF

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • możliwość kontroli wydruków i innych materiałów objętych specjalnym nadzorem
 • pełna kontrola nad tworzonymi wydrukami
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa drukowanych informacji


 komfort KOMFORT
 • brak konieczności zapewnienia stocków magazynowych dla materiałów eksploatacyjnych
 • zwiększenie mobilności dostępności usługi druku i faksu
 • udostępnienie swojemu pracownikowi usługi druku, faksu czy kopii w sposób łatwy i przejrzysty
 • w przypadku awarii, bądź zajętości sprzętu - umożliwienie użytkownikowi szybkiego odebrania wydruku z dowolnego urządzenia w sieci, bez konieczności ponownego wywołania wydruku
 • dostęp do elektronicznego wysyłania, odbioru i dystrybucji faksów


 komfort KOSZTY
 • ograniczenie do niezbędnego minimum kosztów wydruku, kopii czy faksu
 • ograniczenie kosztów związanych z zakupem urządzeń i materiałów eksploatacyjnych
 • zmiana alokacji kosztów z CAPEX na OPEX
 • pełna kontrola nad kosztami związanymi z realizacją wydruku


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl