kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

ZARZĄDZANIE PROJEKTEM INFORMATYCZNYM


OPIS USŁUGI:

Celem niezależnego zarządzania i prowadzenia projektu informatycznego jest osiągnięcie zakładanych wymagań biznesowych i funkcjonalnych, dotrzymanie harmonogramu prac oraz optymalizacja kosztów wynikających z założeń projektu. Zakładane rezultaty winny być osiągnięte w sposób możliwie najbardziej efektywny, przy jednoczesnym ograniczeniu i eliminacji wszelkich ryzyk występujących na poziomie całego cyklu życia projektu informatycznego.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych czy też jednostek administracji publicznej poszukujących niezależnego wsparcia doradczego związanego z planowaniem, nadzorem lub weryfikacją poprawności realizacji inwestycji lub projektów informatycznych.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • poszukuje wsparcia w prowadzeniu projektów wysokiego ryzyka, jakimi są projekty informatyczne
 • posiada wyłącznie zasoby oddelegowane w pełni do realizacji core biznesu
 • dostrzega korzyści związane z niezależnym nadzorem realizacji prac
 • chce skorzystać ze sprawdzonych wzorców i metodyk prowadzenia projektu
 • oczekuje wsparcia formalnoprawnego związanego z prowadzeniem projektu
 • oczekuje pełnej kontroli i możliwości sterowania budżetem projektu

ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • analiza wykonalności i planowania projektu
 • organizacja zespołu projektowego
 • koordynacja działań osób i firm współpracujących w ramach realizacji projektu
 • przygotowanie zestawienia wymagań funkcjonalnych oraz harmonogramu prac
 • nadzór nad poprawną realizacją projektu z punktu widzenia harmonogramu
 • wsparcie Twoich pracowników w zakresie realizacji prac projektowych
 • organizacja pracy z kooperantami zaangażowanymi w realizację projektu
 • wspieranie innowacyjności realizowanego projektu
 • przygotowanie, prowadzenie i nadzór nad dokumentacją projektową
 • wsparcie w przygotowaniu dokumentacji formalnoprawnej związanej z realizacją projektu
 • wsparcie w dokonywaniu odbiorów poszczególnych etapów projektu

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • w siedzibie Aplitt
 • zdalnie


scenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • utrzymanie i optymalizacja

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • ograniczenie ryzyka związanego z realizacją projektów w obszarach koncepcyjnym, finansowym i czasowym
 • gwarancja realizacji działań zmierzających do zakończenia projektu sukcesem, a co najważniejsze zakończenia go w terminie, nie przekraczając zakładanego budżetu
 • wieloletnie doświadczenie i setki zakończonych sukcesem projektów gwarantują pełne wsparcie w zabezpieczeniu strategicznych interesów wynikających z inwestycji


 komfort KOMFORT
 • bezstronność gwarantująca, w przypadku sytuacji spornych, zachowanie poprawnych relacji pomiędzy Twoją firmą a wykonawcami
 • uzyskanie dostępu do wysoce specjalistycznej wiedzy zgromadzonej w naszym zespole oddelegowanym do prowadzenia projektu
 • wsparcie w zakresie zabezpieczenia formalnoprawnego realizacji projektu
 • dostęp do wiedzy i doświadczenia zespołu ponad 500 wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów


 komfort KOSZTY
 • ograniczenie do niezbędnego minimum zaangażowania swoich pracowników w czynności nie związane z realizacją ich podstawowych obowiązków
 • ograniczenie ryzyk związanych z przekroczeniem zakładanego budżetu inwestycji
 • dostęp do sprawdzonych narzędzi umożliwiających ograniczenie kosztów realizacji inwestycji przy zachowaniu oczekiwanej jakości wykonania projektu
 • ograniczenie kosztów związanych z opóźnieniem w uruchomieniu projektu


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl