kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA


OPIS USŁUGI:

Celem usługi jest wytworzenie dedykowanego oprogramowania wspomagającego procesy Klienta oraz wytworzenie produktu zgodnego z przedstawionymi oczekiwaniami w zaplanowanym czasie i na wspólnie ustalonych zasadach realizacji oraz rozliczeń w projekcie. W zależności od potrzeb Klienta oferujemy również usługę przeprowadzenia analizy wymagań na następujących poziomach:

 • wizja systemu - zdefiniowanie potrzeb Klienta oraz procesów biznesowych, których wsparcie stanowi główne wyzwanie dla systemu informatycznego
 • analiza wstępna - zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych wobec systemu na dosyć ogólnym poziomie w celu wstępnego oszacowania kosztu projektu
 • analiza szczegółowa - zdefiniowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych na bardzo szczegółowym poziomie

Wynik procesu analizy jest materiałem do pracy dla projektantów i programistów oraz testerów, jak również służy do przygotowania szczegółowej wyceny oraz harmonogramu projektu.

Obszary kompetencji i technologie:

 • systemy obsługi sprzedaży i rozliczeń szerokiej gamy produktów finansowych
 • systemy bankowości elektronicznej
 • oprogramowanie z zakresu monitoringu i windykacji należności
 • platformy biznesowe, wspierające obiegi pracy i procesy decyzyjne
 • rozwiązania intranetowe i portale korporacyjne
 • aplikacje zapewniające integrację systemów informatycznych
 • tworzenie i wdrażanie aplikacji .NET lub ASP.NET na platformie serwerowej Microsoft
 • projektowanie i wdrażanie baz danych w oparciu o MS SQL Server

Korzyści biznesowe:

 • dobrze przygotowana dokumentacja pozwalająca dystrybuować wiedzę na temat systemu
 • podstawa do stworzenia lepszego planu realizacji przedsięwzięcia związanego z wytworzeniem systemu informatycznego
 • oprogramowanie dedykowane i ściśle dopasowane do potrzeb klienta
 • usprawnienie biznesu w obszarze tego wymagającym
 • wysoka jakość wytwarzanego systemu poparta wieloletnim doświadczeniem oraz wewnętrznymi metodykami pracy
 • możliwość bieżącego monitorowania postępu prac oraz kosztów projektu
 • wsparcie wdrożeniowe oraz programistyczne dla wytworzonych produktów
 • wsparcie użytkowników systemu w trakcie pracy z aplikacją

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych oraz jednostek administracji publicznej, poszukujących możliwości realizacji przedsięwzięć związanych z wytwarzaniem oprogramowania.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • nie zajmuje się wytwarzaniem oprogramowania lub jej potrzeby są większe niż możliwości
 • ma wizję i pomysły na usprawnienie działalności firmy wymagające wsparcia narzędziami informatycznymi
 • ma potrzeby związane z wytworzeniem, rozwojem lub integracją systemów informatycznych
 • oczekuje zaprojektowania oprogramowania i przetestowania dedykowanego systemu informatycznego
 • chce wdrożyć nowy lub zintegrować istniejący system informatyczny 

ZAKRES USŁUGI:

 • analiza potrzeb i wymagań Klienta, przygotowanie specyfikacji wymagań
 • opracowanie architektury rozwiązania i projektu systemu
 • weryfikacja przygotowanych rozwiązań – testy na etapie kodowania oraz testy funkcjonalne i integracyjne
 • instalacja oprogramowania w środowisku Klienta
 • szkolenie użytkowników systemu
 • doradztwo w zakresie dalszego rozwoju systemu
 • asysta powdrożeniowa

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • w siedzibie Aplitt
 • zdalnie

 


scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 

 • konsulting
 • projektowanie i realizacja
 • testowanie rozwiązania
 • wdrożenie
 • wsparcie powdrożeniowe

 

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • wysoka jakość wytwarzanego systemu poparta wieloletnim doświadczeniem oraz wewnętrznymi metodykami pracy
 • wytwarzanie systemów z uwzględnieniem wymaganych norm bezpieczeństwa


 komfort KOMFORT
 • oprogramowanie dedykowane i ściśle dopasowane do potrzeb Klienta
 • podstawa do stworzenia lepszego planu realizacji przedsięwzięcia związanego z wytworzeniem systemu informatycznego
 • usprawnienie biznesu w obszarze tego wymagającym
 • dobrze przygotowana dokumentacja pozwalająca dystrybuować wiedzę na temat systemu
 • wsparcie wdrożeniowe oraz programistyczne dla wytworzonych produktów
 • wsparcie użytkowników systemu w trakcie pracy z aplikacją


 komfort KOSZTY
 • możliwość bieżącego monitorowania postępu prac oraz kosztów projektu
 • możliwość optymalizacji bieżących kosztów przedsiębiorstwa po wdrożeniu systemu


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl