kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

WORKPLACE AS A SERVICE


OPIS USŁUGI:

Usługa Workplace as a service polega na przeniesieniu i odzwierciedleniu całości, bądź części ciężaru świadczenia usług IT (niezbędnej mocy obliczeniowej, danych, aplikacji) ze środowiska fizycznego Klienta na infrastrukturę usługodawcy udostępnioną w ramach jego centrów przetwarzania danych i umożliwienie stałego dostępu do przedmiotowych zasobów poprzez stacje robocze Klienta z dowolnego miejsca i o dowolnej porze.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji planujących ograniczenie kosztów posiadania własnej infrastruktury teleinformatycznej oraz otwartych na rozwiązania Cloud Solution.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • traktuje wykorzystanie nowoczesnych narzędzi jako środek do uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • nie posiada wizji dotyczących możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do celów rozwoju i optymalizacji kosztów prowadzenia biznesu
 • poszukuje mechanizmów umożliwiających zmianę alokacji kosztów związanych z obsługą środowiska informatycznego z CAPEX na OPEX
 • potrzebuje umożliwić dostęp do informacji szerokiemu gronu pracowników
 • posiada biura w różnych geolokalizacjach
 • oczekuje i wymaga bezawaryjności i dostępu do danych oraz aplikacji firmowych z dowolnego miejsca na ziemi
 • wymaga mobilności i pracy w każdych warunkach
 • ponosi realne straty związane z brakiem dostępu do danych firmowych
 • nie uznaje kompromisów, jeśli chodzi o bezpieczeństwo dostępu do danych
 • rozpoczyna działalność rynkową, oczekując dostępu do profesjonalnych narzędzi informatycznych w ramach niskiej, stałej opłaty miesięcznej


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • przygotowanie porównawczej symulacji kosztów utrzymania środowiska on premise vs Cloud Service
 • umożliwienie dostępu do dowolnego wolumenu systemów wirtualnych w ramach Data Center
 • umożliwienie dostępu do dowolnego oprogramowania w ramach Data Center
 • opcjonalne – wdrożenie środowiska w ramach portfolio naszych usług

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • Microsoft Azure
 • Aplitt Data Centers

scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie

 

 

Microsoft Azure

Aplitt Data Centers

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych w obszarze backupu i dostępności danych oraz usług, bez ponoszenia dodatkowych kosztów
 • możliwość indywidualnego szyfrowania zasobów udostępnianych w ramach świadczonej usługi
 • możliwość szyfrowania kanałów komunikacji do zasobów
 • odporność rozwiązania na czynniki zewnętrzne, np. powodzie


 komfort KOMFORT
 • możliwość instalacji dowolnego oprogramowania w ramach usługi
 • ograniczenie ewentualnego przestoju w dostępie do danych lub usług - z liczonych w dniach lub godzinach do liczonych w minutach
 • możliwość pozyskania gwarantowanego dostępu do najnowszych wersji systemów operacyjnych, aplikacji biurowych, aplikacji CRM, systemów pocztowych, czy też systemów pracy grupowej i innych
 • szybkość uruchomienia, wdrożenia i dystrybucji nowego serwera, stacji roboczej, aplikacji lub innego systemu niezbędnego do pracy, liczona w godzinach
 • ograniczenie przestoju w dostępie do danych lub usług w porównaniu z awarią środowiska on premise z dni lub godzin do minut
 • eliminacja problemów związanych z czasem niezbędnym do zwiększenia skali środowiska
 • odporność rozwiązania na czynniki zewnętrzne, np. powodź


 komfort KOSZTY
 • optymalizacja kosztów związanych z rozwojem informatycznym przedsiębiorstwa i pozyskiwaniem rozwiązań niezbędnych do maksymalnego skrócenia realizacji procesów biznesowych
 • ograniczenie kosztów związanych z posiadaniem infrastruktury teleinformatycznej do niezbędnego minimum
 • zmiana alokacji kosztów związanych z utrzymaniem środowiska z CAPEX na OPEX
 • elastyczny, czytelny i przewidywalny sposób budżetowania i rozliczania usługi Workplace as a service
 • eliminacja problemów związanych z dużymi kosztami skalowania środowiska w przypadku konieczności jego rozbudowy
 • brak konieczności budowy i utrzymywania zaawansowanych systemów backupu, zasilania awaryjnego lub redundancji całości infrastruktury


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl