kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

Usługi terminalowe


OPIS USŁUGI:

Usługi terminalowe zapewniają zdalny dostęp do aplikacji lub zdalnych pulpitów, przy użyciu oprogramowania typu „cienki klient”. Usługi terminalowe przesyłają do klienta tylko interfejs użytkownika programu. Wykonywane na kliencie operacje użycia klawiatury i myszy są przetwarzane przez serwer. Każdy użytkownik loguje się i ma dostęp tylko do własnej sesji, która jest zarządzana w przejrzysty sposób przez system operacyjny serwera i jest niezależna od innych sesji klientów. Użytkownik końcowy otrzymuje okno aplikacji zdalnej, identyczne jak aplikacji lokalnej, uruchomionej w rzeczywistości na farmie serwerów terminalowych i wykorzystującej jej moc obliczeniową. Oferujemy wdrożenie usług terminalowych w oparciu o infrastrukturę serwerów Klienta lub serwerów dostarczonych przez nas. 

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących wsparcia konsultingowego lub wdrożeniowego w zakresie usług terminalowych.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • posiada oddziały w wielu lokalizacjach
 • planuje centralizację aplikacji i zdalnych pulpitów
 • kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo dostępu do aplikacji i danych
 • ze względu na specyfikę biznesu wymaga dostępu do danych z dowolnego miejsca
 • widzi zagrożenia związane z kradzieżą lub zagubieniem sprzętu, w kontekście dostępu do danych
 • ze względu na specyfikę pracy systemów ERP, POS, BI i innych, wymaga centralnego przetwarzania danych
 • posiada wdrożone środowisko usług terminalowych opartych o Microsoft Remote Desktop Services, Jetro Cockpit, Citrix XenApp
 • ma problemy z wydajnością i stabilnością obecnego środowiska usług terminalowych
 • ma problemy z wydrukami w środowisku usług terminalowych
 • planuje wdrażanie nowych aplikacji
 • planuje rozwój środowiska usług terminalowych


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • usługi analityczne związane z przygotowaniem studium wykonalności (PoC)
 • przygotowanie założeń budżetowych oraz harmonogramu realizacji wdrożenia
 • dostawa sprzętu i oprogramowania
 • wdrożenie usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • asysta wdrożeniowa i powdrożeniowa

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • zdalnie
 • Aplitt Data Centers

scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie i optymalizacja
 • monitoring

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu
 • zapewnienie jednolitego i bezpiecznego dostępu do aplikacji i zdalnych pulpitów wszystkim pracownikom organizacji, niezależnie od lokalizacji, w jakiej się znajdują
 • separacja użytkownika zdalnego od wewnętrznego środowiska aplikacji i danych
 • zwiększona kontrola nad dostępem do poszczególnych aplikacji i nad wydajnością ich działania
 • wysokie bezpieczeństwo oparte na szyfrowanej transmisji i certyfikatach SSL, grupach uprawnień i polisach bezpieczeństwa
 • ograniczenie ryzyka utraty, bądź czasowego braku dostępu do aplikacji i danych


 komfort KOMFORT
 • wsparcie przy planowaniu i realizacji rozbudowy środowisk usług terminalowych
 • skalowalność i otwartość rozwiązania na nowe potrzeby biznesowe
 • wsparcie ze strony ekspertów z wieloletnim doświadczeniem w zakresie dużych środowisk usług terminalowych
 • wsparcie przy planowaniu i migracji środowisk usług terminalowych do nowszych wersji
 • wsparcie przy wyszukiwaniu, analizie i rozwiązywaniu problemów występujących w środowiskach usług terminalowych
 • możliwość dostępu do zasobów firmy za pomocą wielu rodzajów urządzeń, w tym z urządzeń mobilnych
 • ograniczenie czasu niedostępności aplikacji w przypadku awarii
 • centralizacja zarządzania aplikacjami i zdalnymi pulpitami
 • logowanie w trybie SSO – Single Sign On
 • możliwość obsługi kart inteligentnych Smart Card
 • wydajny system wydruków zdalnych


 komfort KOSZTY
 • ograniczenie kosztów oraz czasu implementacji nowych aplikacji
 • ograniczenie kosztów licencji środowisk opartych o Jetro Cockpit i Citrix XenApp
 • ograniczenie kosztów administracji i migracji środowiska
 • ograniczenie kosztów związanych z posiadaniem infrastruktury teleinformatycznej


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl