kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

Obsługa stanowiska komputerowego / Opieka serwisowa / Outsourcing IT – Co-Sourcing IT /


OPIS USŁUGI:

W zakresie usługi jest oferowane pełne wsparcie użytkownika końcowego obejmujące obsługę i utrzymanie stanowiska komputerowego oraz oprogramowania na tym stanowisku.

Usługi te realizowane są z wykorzystaniem najnowszych technologii bezpieczeństwa oraz procedur dostępu uzgodnionych z Klientem.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji chcących powierzyć opiekę serwisową nad infrastrukturą informatyczną firmie zewnętrznej.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • potrzebuje usługi wsparcia informatycznego dla swoich pracowników dostosowanego do określonych, często wysokich wymagań
 • potrzebuje zewnętrznej konsultacji w zakresie rozwoju własnej infrastruktury i sprzętu IT
 • dostrzega korzyści wynikające z powierzenia firmie zewnętrznej opieki serwisowej nad całością bądź częścią obsługi infrastruktury
 • nie planuje zwiększenia zatrudnienia w dziale informatycznym przy jednoczesnym zwiększeniu zatrudnienia w pozostałych obszarach funkcjonowania przedsiębiorstwa
 • oczekuje jednego miejsca zgłaszania problemów związanych z funkcjonowaniem całości środowiska informatycznego
 • ze względu na różnorodność systemów i wykorzystywanych narzędzi informatycznych wymaga dostępu do specjalistycznej wiedzy IT w bardzo szerokim zakresie


ZAKRES USŁUGI:

 • wsparcie techniczne użytkownika w modelu zdalnym oraz personalnym
 • analiza i rozwiązywanie problemów zgłoszonych przez użytkownika
 • aktualizacja oprogramowania i systemów operacyjnych
 • monitoring stanu technicznego sprzętu komputerowego wraz z informacjami dotyczącymi koniecznych modyfikacji
 • doradztwo w zakresie poszerzania i rozbudowy posiadanej bazy sprzętowej oraz infrastruktury sieciowej
 • szkolenia użytkownika końcowego z zakresu obsługi urządzeń komputerowych

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • zdalnie


scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • wdrożenie
 • utrzymanie i optymalizacja
 • monitoring


serwis xs

POBIERZ PDF

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • dzięki wieloletniemu doświadczeniu i wypracowanym procedurom możliwość ograniczenia niepożądanych skutków awarii do niezbędnego minimum
 • zapewnienie ciągłości wsparcia dla użytkownika końcowego
 • ograniczenie ryzyk związanych uzależnieniem wsparcia od czynników losowych (wypadków losowych, urlopów, zwolnień chorobowych itp.)
 • ograniczenie ryzyk związanych z nieoptymalnym gromadzeniem i przetwarzaniem danych


 komfort KOMFORT
 • stała dostępność i gwarancja szybkiego udzielenia wsparcia
 • scentralizowany punkt przyjmowania i obsługi zgłoszeń o problemach
 • możliwość skupienia się na podstawowej działalności biznesowej
 • możliwość świadczenia usługi w lokalizacjach wskazanych przez Klienta na terenie całego kraju. Mamy swoje biura w: Kołobrzegu, Trójmieście, Ełku, Poznaniu, Bydgoszczy, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu, Katowicach, Krakowie, Lublinie i Rzeszowie
 • dostęp do pełnej dokumentacji interwencji oraz narzędzi umożliwiających analizę dokumentacji związanej z realizacją napraw i innych czynności objętych usługą
 • dostępność do autoryzowanego serwisu urządzeń fiskalnych firmy POSNET w ramach usługi
 • możliwość pełnej koncentracji posiadanych zasobów na strategicznych celach przedsiębiorstwa


 komfort KOSZTY
 • ograniczenie i optymalizacja kosztów obsługi i utrzymania stanowisk komputerowych
 • przewidywalność kosztów utrzymania usługi
 • ograniczenie kosztów zarządzania i zakupu
 • dostosowanie zakresu, sposobu realizacji usługi i kosztu usługi do indywidualnych potrzeb i wymagań
 • pełna kontrola kosztów związanych z realizacją usług


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl