kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

SERVICE DESK


OPIS USŁUGI:

Service Desk to oprogramowanie stanowiące punkt kontaktu użytkownika końcowego z inżynierami systemowymi, administratorami oraz innymi pracownikami działu IT, świadczącego usługi wsparcia. System ten jest w wielu organizacjach decydującym czynnikiem, stanowiącym o szybkości i efektywności realizacji zgłoszeń użytkowników. Rolą systemu jest między innymi:

 • rejestracja, obsługa i archiwizacja całości zgłoszeń
 • wstępna weryfikacja zgłoszenia i przekazanie go do właściwego serwisanta
 • ciągłe monitorowanie postępów prac nad zleceniami wraz z możliwością ich eskalacji
 • bieżące informowanie użytkowników o statusie zgłoszenia
 • raportowanie

Z racji zaawansowania technologicznego stosowanych przez Aplitt S.A. rozwiązań jesteśmy w stanie przygotować i wdrożyć system Service Desk w ramach działu IT naszego partnera lub świadczyć usługi związane z rejestracją i obsługą zgłoszeń w ramach comiesięcznej opłaty.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej poszukujących wsparcia konsultingowego, wdrożeniowego lub utrzymaniowego dotyczącego rozwiązań klasy Service Desk.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • oczekuje możliwości rejestracji zgłoszeń helpdesk w systemie centralnym
 • wymaga automatyzacji procesu rejestracji i obsługi zgłoszeń
 • chce wykorzystywać w codziennym działaniu operacyjnym narzędzia i procedury zgodne z ITIL
 • oczekuje możliwości kontroli zakupionych i użytkowanych licencji
 • potrzebuje udostępnić użytkownikowi ergonomiczne narzędzie do rejestracji, śledzenia i raportowania zgłoszeń
 • wymaga narzędzi do zaawansowanego zarządzania incydentem oraz zmianą w obszarze IT
 • rozumie znaczenie narzędzia Service Desk jako środka do skrócenia czasu oczekiwania na realizację zgłoszenia


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • analiza procesów biznesowych zachodzących w organizacji w obszarze sprzedaży, obsługi Klienta i marketingu
 • przygotowanie analizy przedwdrożeniowej
 • dostawa licencji i infrastruktury niezbędnej do uruchomienia usługi
 • realizacja wdrożenia zgodnie z dokumentacją analityczną
 • asysta wdrożeniowa
 • szkolenia użytkowników
 • asysta powdrożeniowa

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • Aplitt Data Centers
 • zdalnie


scenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie i optymalizacja

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • działanie w oparciu o najnowsze normy ITIL
 • pozyskanie narzędzia umożliwiającego zarządzanie incydentami, problemami i zmianami w IT
 • pełna kontrola nad polityką nadawania uprawnień do danych


 komfort KOMFORT
 • pełna wiedza na temat statusu wszystkich zgłoszeń w ramach centralnego punktu rejestracji zgłoszeń
 • wiedza o wszystkich zasobach IT zgromadzona w jednym miejscu
 • kontrola i możliwość optymalizacji procedur obsługi zgłoszeń wraz z pełną kontrolą nad ścieżką ich realizacji
 • szerokie spektrum analiz i raportów, umożliwiających podejmowanie trafnych decyzji biznesowych i inwestycyjnych, takich jak wymiana sprzętu


 komfort KOSZTY
 • optymalizacja kosztów posiadanych licencji poprzez możliwość zarządzania umowami SPLA i OLA
 • możliwość analizy stopnia wykorzystania zakupionych licencji celem ograniczenia kosztów zakupu licencji
 • optymalizacja kosztów i czasu niezbędnego na rejestrację zgłoszenia
 • ograniczenie kosztów związanych z opóźnieniem w realizacji, bądź całkowitym brakiem realizacji zgłoszenia


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl