kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

POLITYKA INFORMATYZACJI PRZEDSIĘBIORSTWA


OPIS USŁUGI:

Informatyzacja przedsiębiorstwa jest następstwem procesu określanego jako komputeryzacja przedsiębiorstwa. Proces informatyzacji przedsiębiorstwa to optymalne projektowanie, budowa i rozwój narzędzi informatycznych w sposób odpowiadający wymaganiom biznesowym firmy i jej planowanemu rozwojowi. Proces ten sprzyja budowie przewagi konkurencyjnej.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji widzących potrzebę budowy, bądź optymalizacji strategii informatyzacji przedsiębiorstwa.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • potrzebuje ukształtowania wizji rozwoju informatycznego organizacji w perspektywie najbliższych 3-5 lat
 • traktuje wykorzystanie nowoczesnych narzędzi jako środek do uzyskania przewagi konkurencyjnej
 • rozbudowuje wizję dotyczącą możliwości wykorzystania nowoczesnych narzędzi teleinformatycznych do celów rozwoju biznesu
 • poszukuje zasobów IT, posiadającymi szerokie i unikalne kompetencje
 • wymaga usprawnienia i optymalizacji sposobu pracy z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi IT


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • usługi analityczne obejmujące swym zakresem całość portfolio naszych usług
 • przygotowanie dokumentacji określającej politykę informatyzacji przedsiębiorstwa
 • przygotowanie założeń budżetowych oraz harmonogramu realizacji projektów

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • w siedzibie Aplitt
 • zdalnie

scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • utrzymanie i optymalizacja

 

 

Microsoft Azure

Aplitt Data Centers

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu
 • transfer najnowszych i najbardziej optymalnych rozwiązań i technologii sektora ICT do Twojej firmy
 • pełna świadomość tego, jakie narzędzia informatyczne będą wykorzystywane w Twojej firmie w perspektywie 3-5 lat, aby zrealizować określone przez Ciebie cele biznesowe


 komfort KOMFORT
 • możliwość skupienia się na podstawowej działalności firmy
 • dostęp do wiedzy i doświadczenia zespołu ponad 500 wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów


 komfort KOSZTY
 • eliminacja kosztów związanych z koniecznością zatrudnienia wielu pracowników posiadających umiejętności twórcze będących specjalistami w wąskim zakresie wiedzy
 • możliwość optymalizacji i redukcji kosztów związanych z rozwojem informatycznym firmy


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl