kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

PARTNERSTWO TECHNOLOGICZNE


OPIS USŁUGI:

Jako partner technologiczny oferujemy, oprócz pełnego portfolio usług IT, także cały portfel kompetencji naszych pracowników, co umożliwia nam wsparcie realizacji dowolnych inicjatyw lub rozwiązywanie problemów z zakresu IT.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących na rynku zewnętrznym zasobów infrastrukturalnych i wysoko wykwalifikowanych zasobów ludzkich, umożliwiających stworzenie i długofalowe wsparcie w realizacji wizji kompleksowego rozwoju obszaru teleinformatyki.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • chce powierzyć strategiczne zarządzanie infrastrukturą IT firmie zewnętrznej
 • traktuje systemy informatyczne jako narzędzia do zdobycia przewagi konkurencyjnej
 • potrzebuje narzędzi pozwalających na obsługę wszystkich procesów biznesowych w sposób stabilny i kosztowo optymalny 
 • wymaga wsparcia w transferze know-how, dotyczącego nowoczesnych technologii i ich biznesowego wykorzystania
 • dostrzega potencjał i oszczędności wynikające z wykorzystania narzędzi ICT w nowoczesnej gospodarce
 • chce rozpocząć, bądź kontynuować dynamiczny rozwój z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznychmiejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • w siedzibie Aplitt
 • zdalnie


scenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • utrzymanie i optymalizacja

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu
 • zewnętrzny nadzór nad całością procesów związanych z informatyzacją firmy
 • wsparcie w podejmowaniu trafnych decyzji o charakterze strategicznym i operacyjnym w ramach obszaru IT
 • pewność, iż podejmowane decyzje są optymalne dla firmy, a nie dla potencjalnych dostawców z obszaru IT


 komfort KOMFORT
 • dostęp do wiedzy i doświadczenia zespołu - ponad 500 wysoko wykwalifikowanych i przeszkolonych specjalistów w ramach jednej opłaty
 • płynny transfer najnowszych i najbardziej optymalnych rozwiązań i technologii sektora ICT do Twojej firmy
 • jeden punkt kontaktu, konsultacji i kompleksowego wsparcia w sprawach dotyczących obszaru IT w firmie
 • ułatwienie w komunikacji biznesu z technologią i technologii z biznesem


 komfort KOSZTY
 • eliminacja kosztów związanych z koniecznością zatrudnienia wielu pracowników, będących specjalistami w wąskim zakresie wiedzy
 • optymalizacja kosztów prowadzenia działalności w obszarze IT
 • optymalizacja do niezbędnego minimum czasu realizacji czynności wynikających z przyjętych procesów biznesowych


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl