kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

Office 365


OPIS USŁUGI:

Office 365 to zestaw w pełni profesjonalnych narzędzi do współpracy i komunikacji w organizacji w formie elastycznej usługi. W skład produktu Office 365 wchodzi pakiet Microsoft Office wraz z Office Web Apps oraz hostowane w chmurze wersje produktów serwerowych: Exchange Server, Share Point oraz Lync Server. Office 365 jest zbiorem aplikacji i usług, a korzystanie z produktu wiąże się z miesięczną opłatą w zależności od wybranego planu, płatną per użytkownik.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej, instytucji edukacyjnych oraz innych organizacji i przedsiębiorstw, zarówno tych kilku osobowych, średnich jak i bardzo dużych.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja Firma:

 • ze względu na specyfikę pracy wymaga stałego, mobilnego dostępu online do dokumentacji
 • wymaga współdzielenia, udostępniania dokumentów oraz pracy grupowej wraz z wersjonowaniem dokumentacji
 • planuje centralizację usług
 • kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo dostępu do danych
 • widzi zagrożenia związane z kradzieżą lub zagubieniem sprzętu w kontekście dostępu do danych
 • poszukuje mechanizmów umożliwiających zmianę alokacji kosztów związanych z obsługą środowiska informatycznego z CAPEX na OPEX
 • planuje wdrożyć systemy pracy grupowej


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • usługi analityczne związane z przygotowaniem studium wykonalności (PoC)
 • przygotowanie założeń budżetowych oraz harmonogramu realizacji wdrożenia
 • wdrożenie usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • asysta wdrożeniowa i powdrożeniowa
miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • chmura Microsoft
 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju

scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu
 • zapewnienie wszystkim pracownikom jednolitego i bezpiecznego dostępu do aplikacji, niezależnie od lokalizacji, w jakiej się znajdują
 • ograniczenie ryzyka utraty, bądź czasowego braku dostępu do danych
 • niezawodność rozwiązania
 • zwiększona kontrola nad dostępem do poszczególnych aplikacji i nad wydajnością ich działania
 • możliwość świadczenia helpdesku w trybie 24/7/365


 komfort KOMFORT
 • skalowalność rozwiązania
 • stały dostęp do najnowszych wersji pakietu Office, MS Exchange oraz Sharepoint
 • zwiększenie efektywności pracowników poprzez ujednolicenie platform wymiany informacji
 • możliwości instalacji aplikacji MS Office nawet na 5 urządzeniach w ramach jednej licencji
 • szybkie i łatwe zarządzanie zmianą (Change Management)
 • usługa może być dostępna w chmurze, jak i środowisku lokalnym
 • dostępny jest mechanizm Single Sign On oraz ADFS


 komfort KOSZTY
 • Office 365 zawiera zaawansowane funkcje administracyjne i integruje się z usługą Active Directory
 • ograniczenie kosztów administracji, utrzymania środowiska i licencji
 • ograniczenie kosztów oraz czasu implementacji nowych aplikacji
 • zmiana alokacji kosztów z CAPEX na OPEX
 • możliwość znacznego ograniczenia kosztów TCO


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl