kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

MONITORING INFRASTRUKTURY


OPIS USŁUGI:

Wiedza i doświadczenie naszych pracowników pozwala na zaoferowanie szerokiego wachlarza usług w zakresie monitoringu infrastruktury. Określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu pozwoli nam na ustalenie pożądanego przez Państwa zakresu usługi.

Możliwe jest:

 • prowadzenie monitoringu reaktywnego (zdarzenie występuje, Klient jest o nim informowany)
 • prowadzenie monitoringu proaktywnego (informacja do Klienta jest wysyłana zanim zdarzenie wystąpi)
 • prowadzenie monitoringu usług biznesowych złożonych z wielu elementów infrastruktury (baz danych, infrastruktury sieci LAN/WAN czy SAN, serwerów aplikacyjnych, ActiveDirectory, czy też środowisk wirtualizacyjnych)
 • wytwarzanie dedykowanych rozwiązań monitoringu dopasowanych do wymagań i potrzeb Klienta
 • dostawa licencji i infrastruktury niezbędnej do uruchomienia usługi
 • realizacja wdrożenia zgodnie z projektem analitycznym
 • asysta wdrożeniowa
 • szkolenia użytkowników
 • asysta powdrożeniowa

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji, które z punktu widzenia sposobu prowadzenia działalności i jej zależności od infrastruktury informatycznej wymagają stałego nadzoru oraz monitorowania dostępności i prawidłowego działania systemów.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • nie jest w stanie realizować monitoringu całodobowego, bądź nie jest zasadne ekonomicznie tworzenie dedykowanej komórki monitoringu
 • prowadzi biznes zorientowany na wysoką dostępność usług
 • wymaga profesjonalnego monitoringu zbudowanego w oparciu o wiedzę i doświadczenie naszych specjalistów
 • wymaga szybkiej reakcji na awarię lub nie może dopuścić do jej wystąpienia
 • wymaga minimalizacji kosztów związanych z przestojami, spowodowanymi awariami infrastruktury
 • chce wdrożyć sprawny monitoring zarządzania pojemnością (kontrola wykorzystania zasobów infrastruktury IT) w swojej organizacji, co umożliwi prowadzenie analizy kosztów TCO dla infrastruktury

ZAKRES USŁUGI

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • analiza procesów biznesowych zachodzących w organizacji w obszarze sprzedaży, obsługi Klienta i marketingu
 • przygotowanie analizy przedwdrożeniowej
 • dostawa licencji i infrastruktury niezbędnej do uruchomienia usługi
 • realizacja wdrożenia zgodnie z dokumentacją analityczną
 • asysta wdrożeniowa
 • szkolenia użytkowników
 • asysta powdrożeniowa

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • Aplitt Data Centers
 • zdalnie


scenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie i optymalizacja
 • monitoring

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • monitoring prowadzony 24h na dobę, 365 dni w roku
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu
 • ograniczenie ryzyka utraty, bądź czasowego braku dostępu do danych
 • informowanie o wystąpieniu potencjalnych czynników, mogących doprowadzić do awarii (monitoring proaktywny)
 • objęcie monitoringiem nie tylko środowiska fizycznego, ale również usług dostarczanych przez aplikacje, czy też monitoring infrastruktury sieciowej


 komfort KOMFORT
 • profesjonalne i kompleksowe podejście do rozwiązania, wsparte doświadczeniem uzyskanym na dużej infrastrukturze (obecnie nasz zespół monitoruje około 1000 serwerów)
 • optymalne wykorzystanie własnych zasobów ludzkich
 • nadzór nad jakością działania IT
 • wbudowany system raportowania (działania podejmowane przez pracowników są w pełni dokumentowane)


 komfort KOSZTY
 • ograniczenie kosztów związanych z budową lub rozbudową środowiska monitoringu
 • zmiana alokacji kosztów związanych z utrzymaniem środowiska z CAPEX na OPEX
 • ograniczenie kosztów wynikających z awarii infrastruktury, bądź braku dostępu do usługi
 • ograniczenie kosztów związanych z koniecznością zapewnienia odpowiedniej ilości zasobów niezbędnych do świadczenia usługi w ramach własnego środowiska monitoringu


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl