kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

MODELOWANIE I OPTYMALIZACJA PROCESÓW BIZNESOWYCH W OBSZARZE IT


OPIS USŁUGI:

Modelowanie procesów ma na celu ustalenie sposobów aktualnego funkcjonowania i działania organizacji, aktualnie stosowanych narzędzi IT i ich optymalizacji do docelowego modelu działania poprzez uporządkowanie przebiegu, kolejności, przypisania zasobów niezbędnych do wykonywania poszczególnych kroków w procesie.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji dostrzegających potrzebę zdefiniowania, bądź rewizji istniejącego sposobu funkcjonowania procesowego firmy poprzez odwzorowanie procesów biznesowych w środowisku teleinformatycznym.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • traktuje optymalizację aktualnych procesów biznesowych jako cel strategiczny prowadzący do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
 • traktuje utrzymanie, bądź wzrost dynamiki rozwoju organizacji jako cel strategiczny
 • oczekuje optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów
 • potrzebuje zautomatyzować obieg i wymianę informacji
 • wymaga unifikacji wszystkich obszarów funkcjonowania firmy w ramach optymalnych procesów biznesowych

ZAKRES USŁUGI:

 • weryfikacja i opracowanie wymagań biznesowych przedsiębiorstwa
 • weryfikacja aktualnego modelu działania przedsiębiorstwa
 • ocena dojrzałości procesowej zgodnej z modelem CMMI
 • weryfikacja aktualnych modeli procesów biznesowych w kontekście ich realnego wykorzystania
 • ocena adekwatności aktualnych modeli procesowych względem wyzwań stojących przed firmą
 • optymalizacja istniejących procesów biznesowych
 • opracowanie docelowych modeli procesów biznesowych z uwzględnieniem KPI / PI
 • opracowanie listy zasobów niezbędnych do realizacji docelowych modeli procesowych
 • opracowanie wymagań funkcjonalnych i niefunkcjonalnych dla docelowych systemów teleinformatycznych
 • stworzenia polityki zarządzania zmianą procesu w kontekście dalszego rozwoju systemów IT

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • w siedzibie Aplitt
 • zdalnie


scenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • utrzymanie i optymalizacja

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu
 • ograniczenie ryzyka biznesowego związanego z podjęciem nieautoryzowanych decyzji
 • precyzyjne zdefiniowanie zakresu kompetencji, odpowiedzialności i uprawnień w ramach procesów biznesowych zachodzących w firmie


 komfort KOMFORT
 • eliminacja luk i powtórzeń w ramach docelowych modeli procesów biznesowych
 • możliwość mierzenia wskaźników procesowych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji
 • jednoznaczność oczekiwań w świetle uruchamiania inwestycji IT i komunikacji z wykonawcami
 • jasne zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu w ramach jego realizacji
 • skrócenie czasu niezbędnego na realizację procesów biznesowych


 komfort KOSZTY
 • obniżenie kosztów związanych z realizacją procesów biznesowych
 • optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów
 • ograniczenie kosztów związanych z realizacją obiegu i wymiany informacji
 • możliwość optymalizacji wartości wynikających ze wskaźników KPI, PI
 • ograniczenie kosztów związanych z inwestycją w nowoczesne technologie informatyczne
 • ograniczenie do niezbędnego minimum kosztów wdrożenia nowego pracownika


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl