kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

Usługi hostingu stron www oraz aplikacji webowych


OPIS USŁUGI:

Usługi hostingu stron www oraz aplikacji webowych zapewniają całodobowe utrzymanie, zapewnienie bezpieczeństwa na serwerach oraz przechowywanie kopii bezpieczeństwa.  Dodatkowo, każda witryna www będzie monitorowana przez niezależny system monitoringu.

Zapewniamy obsługę najpopularniejszych technologii, służących do utrzymania stron www.
Zapewniamy wysoki poziom bezpieczeństwa, jaki posiadają strony bankowe odpowiedzialne za realizowanie transakcji elektronicznych.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących wsparcia w zakresie usług utrzymywania stron www oraz aplikacji webowych.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • posiada dedykowane (autorskie) aplikacje www  napisane pod platformę Linux oraz Windows
 • posiada strony www stworzone w oparciu o CMS typu WordPress, Joomla
 • kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo dostępu do aplikacji i danych
 • ze względu na specyfikę biznesu, wymaga dostępu do danych z dowolnego miejsca poprzez sieć WWW
 • widzi zagrożenia związane z kradzieżą lub zagubieniem sprzętu w kontekście dostępu do danych
 • ma problemy z wydajnością i stabilnością obecnego środowiska pod hosting WWW
 • ma problemy z aktualizacją stron WWW oraz aplikacji
 • panuje wdrażanie nowych aplikacji WWW


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • usługi analityczne związane z przygotowaniem studium wykonalności (PoC)
 • przygotowanie założeń budżetowych oraz harmonogramu realizacji wdrożenia
 • dostawa sprzętu i oprogramowania
 • wdrożenie usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • asysta wdrożeniowa i powdrożeniowa
 • całodobowy monitoring stron WWW w oparciu o nowoczesne systemy monitoringu
 • pomoc przy nowo tworzonych stronach WWW w zakresie wyboru technologii
 • opcjonalnie – tworzenie stron WWW
 • zarządzanie bezpieczeństwem w oparciu o normy ISO 27001 oraz ITIL

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • Aplitt Data Centers

scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie stron www i aplikacji webowych
 • migracja strony www oraz aplikacji z istniejących hostingów
 • utrzymanie i optymalizacja
 • monitoring

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa danych firmowych poprzez stosowanie normy ISO 27001 oraz metodyki ITIL
 • ograniczenie ryzyka związanego z utratą danych w przypadku awarii, bądź działań celowych
 • możliwość backupu danych przed aktualizacją strony, bądź aplikacji w przypadku rollback’u wdrożenia oraz automatyczne przywrócenie stanu sprzed wdrożenia
 • bezpieczeństwo zagwarantowane, jak dla aplikacji bankowości elektronicznej
 • monitoring aplikacji w trybie 24/7/365 z możliwością krótkiej reakcji administratorów na zdarzenia
 • aktualizacja komponentów do nowej wersji systemów związanych z bezpieczeństwem: SSH -SSL, Linux - Kernel, Windows Serwer


 komfort KOMFORT
 • możliwość tworzenia wielu scenariuszy wdrożeń, migracji stron www oraz aplikacji w zależności od potrzeb Klienta
 • specjaliści służący pomocą w przypadku problemów natury technicznej lub prawnej
 • efektywne wykorzystanie przydzielonych zasobów oraz ich optymalizacja
 • możliwość wdrożeń w godzinach nocnych bez przerw w pracy Klienta


 komfort KOSZTY
 • możliwość hostowania wielu aplikacji www na jednym sprzęcie
 • ograniczenie posiadanych zasobów ludzkich w czasie wdrożeń
 • możliwość implementacji rozwiązania w formie usługi, bez ponoszenia wydatków na zakup sprzętu lub oprogramowania
 • ograniczenie strat biznesowych wynikających z braku możliwości realizacji zleceń ze względu na awarię infrastruktury


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl