kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

Emergency Express Service


OPIS USŁUGI:

Usługa polega na udzieleniu doraźnego wsparcia konsultingowego i technicznego związanego z usunięciem skutków i przyczyn awarii, bądź nieprawidłowego funkcjonowania środowiska teleinformatycznego. Usługa rozliczana jest na zasadzie Time & Material, co pozwala na szybkie podjęcie decyzji o zleceniu i rozpoczęciu realizacji prac. Koszty wynikają z rzeczywistej ilości roboczogodzin poświęconych przez konsultantów i inżynierów Aplitt na usunięcie awarii.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących doraźnego wsparcia związanego z koniecznością usunięcia skutków i przyczyn awarii, bądź błyskawicznego rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem środowiska teleinformatycznego.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • nie posiada w danej chwili zasobów umożliwiających realizację prac zmierzających do usunięcia awarii lub problemu związanego z funkcjonowaniem środowiska
 • oczekuje szybkiego usunięcia awarii lub rozwiązania problemu związanego z funkcjonowaniem środowiska, co determinuje prawidłowe funkcjonowanie firmy
 • oczekuje realizacji prac związanych z usunięciem awarii również w niedziele, święta lub w godzinach nocnych


ZAKRES USŁUGI:

 • diagnoza i analiza zgłoszenia
 • przedstawienie propozycji i scenariuszy realizacji prac
 • realizacja zgłoszenia w ramach ustalonego zakresu prac
Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących doraźnego wsparcia związanego z koniecznością usunięcia skutków i przyczyn awarii, bądź błyskawicznego rozwiązania problemów związanych z funkcjonowaniem środowiska teleinformatycznego. Prosimy o kontakt, jeśli Twoja Firma:
Nie posiada w danej chwili zasobów umożliwiających realizację prac zmierzających do usunięcia awarii lub problemu związanego z funkcjonowaniem środowiska
Oczekuje szybkiego usunięcia awarii lub rozwiązania problemu związanego z funkcjonowaniem środowiska, co determinuje prawidłowe funkcjonowanie firmy
Oczekuje realizacji prac związanych z usunięciem awarii również w niedziele, święta lub w godzinach nocnych

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • zdalnie
 • w siedzibie Aplittscenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • udzielenie wsparcia w ramach zgłoszenia

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • dostęp do doświadczenia i wiedzy inżynierów Aplitt
 • nieprzerwana realizacja prac związanych z usunięciem skutków i przyczyn awarii, bądź nieprawidłowego działania środowiska teleinformatycznego


 komfort KOMFORT
 • możliwość udzielenia wsparcia mimo braku umowy pomiędzy Aplitt a Klientem
 • możliwość udzielenia wsparcia w trybie 24/7/365


 komfort KOSZTY
 • jednorazowa opłata rozliczania na zasadzie Time & Material
 • brak opłaty stałej związanej z gotowością świadczenia usługi


Atrakcyjne warunki finansowania zakupu licencji programowania
Możliwość zmiany alokacji kosztów związanych z utrzymaniem oprogramowania z CAPEX na OPEX
Business Suite – pakiet oprogramowania umożliwiający ograniczenie kosztów zakupu do kilkudziesięciu procent
Stała dostępność programów competitive upgrade i innych promocji, umożliwiających obniżenie kosztów zakupu licencji

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl