kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

DYNAMICS CRM


OPIS USŁUGI:

Koncepcja wykorzystania narzędzi klasy CRM funkcjonuje na rynku od dłuższego czasu, ale w ostatnich latach jej znaczenie znacznie wzrosło ze względu na lepszy dostęp do technologii i możliwości integracji danych w ramach wykorzystywanych systemów. Większość firm analizuje zasadność wdrożenia rozwiązania CRM w celu utrzymania istniejących Klientów oraz obniżenia kosztów ich utrzymania i co najważniejsze, obniżenia kosztów pozyskania nowego Klienta. Jeśli celem firmy jest przede wszystkim dostarczania wysokiej jakości usług, dostosowanych do indywidualnych potrzeb Klientów, a następnie budowanie i utrzymywanie ich lojalności, to wdrożenie narzędzia CRM będzie skutkować zwiększeniem przychodów. Wdrożenie rozwiązania klasy CRM należy więc traktować jako inwestycję dla samej firmy i jej Zarządu.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej poszukujących wsparcia konsultingowego lub wdrożeniowego, dotyczącego rozwiązania do zarządzania relacjami z Klientem klasy CRM.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja Firma:

 • oczekuje możliwości pełnego sterowania procesem sprzedaży
 • wymaga szybkiej i precyzyjnej informacji o wolumenie, wartości i szansie powodzenia prowadzonych i planowanych działań handlowych
 • wykorzystuje lub chce wykorzystywać lejek sprzedaży do prowadzenia i kształtowania polityki sprzedaży
 • oczekuje dostępu do zaawansowanych narzędzi analitycznych niezbędnych do podjęcia trafnej decyzji w procesie sprzedaży, czy też obsługi Klienta
 • potrzebuje pełnego dostępu do historii relacji z Klientem
 • wymaga dostępności narzędzia z poziomu MS Outlook lub interfejsu www
 • rozumie znaczenie narzędzi społecznościowych w komunikacji z Klientem
 • oczekuje dostępności zaawansowanych narzędzi związanych z tworzeniem, planowaniem, monitorowaniem i rozliczaniem kampanii marketingowych
 • z racji specyfiki działalności, wymaga dostępu do narzędzi klasy CRM z dowolnego urządzenia mobilnego


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • analiza procesów biznesowych zachodzących w organizacji w obszarze sprzedaży, obsługi Klienta i marketingu
 • przygotowanie analizy przedwdrożeniowej
 • dostawa licencji i infrastruktury niezbędnej do uruchomienia usługi
 • realizacja wdrożenia zgodnie z dokumentacją analityczną
 • asysta wdrożeniowa
 • szkolenia użytkowników
 • asysta powdrożeniowa

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • Aplitt Data Centers
 • zdalnie


scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie i optymalizacja
 • monitoring

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • ograniczenie niebezpieczeństwa utraty, bądź nieautoryzowanego wypływu danych w przypadku odejścia pracownika
 • zgromadzenie zestawu danych dotyczących Klientów, ofert oraz działań wykonanych i zaplanowanych w ramach procesu sprzedaży w jednym miejscu, co znacznie ułatwia proces ich backupu i odtworzenia w przypadku awarii infrastruktury
 • pełna kontrola nad procesem decyzyjnym w ramach prowadzenia procesu sprzedaży
 • pełna kontrola i standaryzacja procesu sprzedaży
 • ograniczenie ryzyka związanego z nieautoryzowanym dostępem do danych Klientów, poziomów cenowych, wartości rabatów itp.


 komfort KOMFORT
 • zwiększenie skuteczności sprzedaży
 • łatwiejsze nawiązywanie i utrzymanie relacji z Klientem
 • zwiększenie poziomu jakości obsługi Klienta połączone z możliwością personalizacji
 • zwiększenie elastyczności prowadzenia działań handlowych i marketingowych
 • błyskawiczny dostęp do danych analitycznych związanych z aktywnościami handlowymi i marketingowymi, umożliwiających sterowanie procesem
 • dostępność narzędzi monitorujących aktywność Klientów w mediach społecznościowych, pozwalających na szybką reakcję związaną z dynamiką rynku
 • ograniczenie czasochłonności związanej z wykonywaniem powtarzalnych czynności administracyjnych
 • udostępnienie jednolitego systemu obsługi Klienta
 • możliwość szybkiego przekazania zastępcy całości informacji niezbędnych do skutecznego prowadzenia procesu sprzedaży podczas nieobecności
 • ograniczenie czasu niezbędnego do realizacji poszczególnych działań, wynikających z przyjętych metodyk sprzedażowych


 komfort KOSZTY
 • obniżenie kosztów związanych z wdrożeniem nowego pracownika
 • optymalizacja kosztów pozyskania Klienta
 • ograniczenie kosztów utrzymania Klienta
 • ograniczenie kosztów związanych z prowadzeniem działań marketingowych i promocyjnych
 • zmniejszenie kosztów zmiennych
 • pełna kontrola nad budżetem marketingowym lub reprezentacyjnym
 • ograniczenie kosztów związanych z generowaniem zestawień analitycznych i raportów


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl