kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

Budowa sieci LAN, WAN, VPN


OPIS USŁUGI:

Niezawodna, wydajna, funkcjonalna i bezpieczna infrastruktura sieciowa jest dziś podstawą działania każdej organizacji. Wszystkie usługi sieciowe krytyczne dla zachowania ciągłości pracy opierają się o dobrze zaprojektowaną i wdrożoną sieć komputerową. Na prawidłowe funkcjonowanie sieci ma wpływ wiele zależnych od siebie czynników, które powinny zostać uwzględnione już na etapie projektowania magistrali danych. Wdrożenie odpowiednich urządzeń oraz funkcjonalności, bieżąca analiza i planowanie, odpowiednie polityki i procedury to klucz do sukcesu i bezpieczeństwa działania organizacji. Sieć firmowa to również dynamiczne środowisko, które ewoluuje wraz z rozwojem firmy. Konsekwencją rozwoju (biznesu) najczęściej jest wzrost wymagań odnośnie przepustowości łącz LAN/ MAN/ WAN/ Internet, wdrożenie nowych systemów oraz funkcjonalności, które mają usprawnić i zoptymalizować pracę.

DLA KOGO:

Usługi kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących wsparcia konsultingowego lub wdrożeniowego w zakresie budowy i optymalizacji działania sieci LAN, WAN lub VPN.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • planuje, rozbudowuje lub chce zmodernizować połączenie w ramach jednej sieci wielu oddziałów w wielu  lokalizacjach
 • planuje budowę, rozbudowę, bądź modernizację sieci lokalnej
 • oczekuje zwiększenia poziomu bezpieczeństwa i stabilności dostępu do danych i zasobów udostępnianych sieciowo
 • oczekuje dostępności narzędzi umożliwiających udostępnienie użytkownikom mobilnym danych firmowych w sposób bezpieczny
 • boryka się z problemami związanymi z niską przepustowością sieci
 • odczuwa skutki częstych awarii sieci
 • planuje zrealizować projekt, którego efektem ma być podział i wydzielenie zasobów oraz danych dostępnych z zewnątrz i wewnątrz firmy
 • poszukuje partnera posiadającego status Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego - do realizacji usług związanych z budową lub modernizacją środowiska sieciowego


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych projektu
 • usługi analityczne związane z przygotowaniem studium wykonalności (PoC)
 • przygotowanie założeń budżetowych oraz harmonogramu realizacji wdrożenia
 • wdrożenie usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • asysta wdrożeniowa i powdrożeniowa

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • zdalnie
 • w siedzibie Aplitt

scenariusze 

SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie i optymalizacja
 • monitoring

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa w sieciach LAN/WAN oraz WLAN,
 • możliwość zarządzania bezpieczeństwem przesyłanych treści oraz ochrony ruchu internetowego,
 • zapewnienie optymalnego i bezpiecznego dostępu zdalnego mobilnym pracownikom
 • umożliwienie pełnej kontroli dostępu do zasobów IT


 komfort KOMFORT
 • ograniczenie skutków potencjalnych awarii
 • udostępnienie zasobów dla użytkowników mobilnych w sposób łatwy, bezpieczny i intuicyjny
 • możliwość konfiguracji sieci w sposób umożliwiających jej dostosowanie do zmieniających się warunków biznesowych  i oczekiwań użytkowników
 • zwiększenie komfortu pracy pracowników lokalnych i zdalnych poprzez odpowiednią konfigurację środowiska sieciowego oraz łącz internetowych
 • najwyższa jakość usług - potwierdzona statusem Przedsiębiorcy Telekomunikacyjnego


 komfort KOSZTY
 • ograniczenie i optymalizacja kosztów posiadania lub rozbudowy infrastruktury sieciowej
 • ograniczenie do niezbędnego minimum kosztów związanych z brakiem dostępu do danych w przypadku wystąpienia awarii
 • ograniczenie do niezbędnego minimum kosztów związanych z wydłużaniem realizacji procesów biznesowych spowodowanych niewydajną pracą środowiska sieciowego


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl