kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

ANALIZA BIZNESOWA


OPIS USŁUGI:

Przeprowadzenie analizy biznesowej, analizy wymagań jest konieczne w każdej organizacji, która rozpoczyna rozbudowę, zmianę posiadanych procesów, bądź oprogramowania lub jest na etapie wyboru nowego oprogramowania. Rozpoznanie i zamodelowanie istniejących procesów w organizacji, zdefiniowanie jednoznacznych wymagań jest kluczem do sukcesu każdego nowego projektu zmian w organizacji.

Stosujemy metody analizy zgodne z uznanymi na świecie standardami Object Management Group. Jako narzędzie pracy wykorzystujemy profesjonalne oprogramowanie CASE wspomagające dokumentowanie wyników analizy i projektów, a także sam proces wykonywania analizy.

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • traktuje optymalizację aktualnych procesów biznesowych jako cel strategiczny prowadzący do osiągnięcia przewagi konkurencyjnej
 • traktuje utrzymanie bądź wzrost dynamiki rozwoju organizacji jako cel strategiczny
 • oczekuje optymalizacji wykorzystania posiadanych zasobów
 • potrzebuje automatyzacji obiegu i wymiany informacji
 • wymaga unifikacji wszystkich obszarów funkcjonowania organizacji w ramach optymalnych procesów biznesowych
 • potrzebuje doradztwa przy wyborze systemu informatycznego
 • potrzebuje specyfikacji wymagań na oprogramowanie dla zamawiającego i wykonawców
 • potrzebuje wsparcia przy przygotowaniu zapytań ofertowych na nowe oprogramowanie

ZAKRES USŁUGI:

 • analiza i modelowanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa
 • jednoznaczne określenie zdefiniowanych pojęć stosowanych w organizacji
 • analiza i modelowanie istniejących procesów biznesowych zachodzących w organizacji
 • opracowywanie modeli optymalizujących obecne procesy biznesowe
 • opracowanie specyfikacji wymagań na oprogramowanie
 • wsparcie doświadczonych analityków podczas implementacji, testów, wdrożenia oprogramowania
 • stworzenie polityki zarządzania zmianą procesu w kontekście dalszego rozwoju systemów IT

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • w siedzibie Aplitt
 • zdalnie


scenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu


 komfort KOMFORT
 • jasne zdefiniowanie zakresu odpowiedzialności poszczególnych uczestników procesu w ramach jego realizacji
 • jednoznaczność oczekiwań w świetle uruchamiania inwestycji i komunikacji z wykonawcami
 • możliwości mierzenia wskaźników procesowych, kluczowych z punktu widzenia funkcjonowania organizacji


 komfort KOSZTY
 • obniżenie kosztów związanych z realizacją procesów biznesowych
 • optymalne wykorzystanie posiadanych zasobów
 • skrócenie czasu niezbędnego na realizację procesów biznesowych
 • eliminacja luk i powtórzeń w ramach docelowych modeli procesów biznesowych


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl