kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

Active Directory


OPIS USŁUGI:

Microsoft Active Directory Domain Services jest narzędziem wykorzystywanym między innymi do realizacji centralnego zarządzania tożsamością i uwierzytelnianiem (logowanie) oraz definiowania reguł dostępu do zasobów w sieciach korporacyjnych, opartych o systemy Windows. 

DLA KOGO:

Usługę kierujemy do firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji poszukujących wsparcia w realizacji projektu konsultingowego lub wdrożeniowego dotyczącego usługi centralnego zarządzania tożsamością i uwierzytelnianiem Active Directory.

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • nie posiada rozwiązania centralnego zarządzania tożsamością i uwierzytelnianiem, w celu zapewnienia bezpieczeństwa dostępu do danych i usług
 • posiada wiele rozproszonych systemów zarządzania tożsamością i uwierzytelnianiem
 • planuje ujednolicenie i centralizację procesu zarządzania tożsamością i uwierzytelnianiem, aby zapewnić spójny, centralnie zarządzany i bezpieczny dostęp do danych i usług w sieci korporacyjnej
 • planuje skutecznie ustanawiać i wdrażać zasady bezpieczeństwa i ograniczenia obowiązujące użytkowników, usługi, serwery i stacje robocze
 • kładzie duży nacisk na bezpieczeństwo dostępu do danych i usług
 • widzi i jest zdecydowana minimalizować zagrożenia związane z nieautoryzowanym i nienadzorowanym dostępem do danych i usług, poprzez właściwą organizację, logowanie zdarzeń krytycznych, audytowanie i stały monitoring aktywności użytkowników
 • chce powierzyć proces wdrożenia lub zarządzania usługą Active Directory, doświadczonym specjalistom, z wiedzą potwierdzoną odpowiednimi certyfikatami


ZAKRES USŁUGI:

 • określenie wymagań biznesowych i funkcjonalnych usługi
 • usługi analityczne związane z przygotowaniem studium wykonalności (PoC)
 • przegląd infrastruktury Active Directory i zintegrowanej usługi DNS, w przypadku konieczności optymalizacji środowiska
 • przygotowanie założeń budżetowych oraz harmonogramu realizacji wdrożenia
 • dostawa sprzętu i oprogramowania
 • konfiguracja usługi zgodnie z opracowanymi założeniami
 • wdrożenie usługi zgodnie z przyjętym harmonogramem rzeczowo – finansowym
 • asysta wdrożeniowa
 • asysta powdrożeniowa

miejsce realizacji uslugi 


MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:

 • w siedzibie Klienta na terenie całego kraju
 • Aplitt Data Centers
 • zdalnie


scenariusze 


SCENARIUSZE REALIZACJI USŁUGI:

 • konsulting
 • wdrożenie
 • utrzymanie i optymalizacja
 • monitoring

 

 

KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa i stabilności prowadzenia biznesu
 • standaryzacja i egzekwowanie polityk bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie
 • zwiększenie bezpieczeństwa i transparentności aktywności użytkowników poprzez logowanie zdarzeń i ich archiwizację, audytowanie i stałe monitorowanie
 • zwiększenie poziomu bezpieczeństwa dostępu do danych i usług
 • zabezpieczenie infrastruktury przed nieautoryzowanym dostępem


 komfort KOMFORT
 • zapewnienie jednolitego i bezpiecznego uwierzytelniania wszystkim pracownikom
 • zwiększenie dostępności i wydajności poprzez wykorzystanie redundantnych konfiguracji usługi wraz z ulokowaniem jej w wysoko dostępnym środowisku chmury obliczeniowej lub w infrastrukturze Klienta
 • ograniczenie czasu oraz uproszczenie zarządzania zmianą, czy też aktualizacjami
 • ograniczenie czasu związanego z zarządzaniem dostępem do zasobów w ramach grup użytkowników, bądź pojedynczych użytkowników
 • możliwość szybkiego uzyskania dostępu do danych użytkownika dzięki profilom mobilnym


 komfort KOSZTY
 • ograniczenie kosztów administracji w zakresie zarządzania tożsamością
 • ograniczenie kosztów związanych z uwierzytelnieniem, dostępem do danych i usług
 • ograniczenie kosztów związanych z konfiguracją stacji roboczych, serwerów i środowiska pracy użytkownika
 • ograniczenie kosztów związanych z uruchomieniem nowego stanowiska komputerowego
 • ograniczenie kosztów związanych z przestojem w pracy, w przypadku awarii komputera dzięki profilom mobilnym


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl