PROCESSING TRANSAKCJI

Oferujemy i świadczymy usługi w zakresie autoryzacji, przetwarzania i rozliczania transakcji
e-commerce, m-commerce, w terminalach POS oraz w bankomatach.


Posiadamy i obsługujemy bezpośrednie połączenia z systemami Visa i MasterCard (Payment System Connectivity) odpowiednio poprzez VEAS oraz MIP.

Rejestracja akceptanta do programów specjalnych w organizacjach płatniczych (mikropłatności, płatności publiczno-prawne, inne).

System z funkcjonalnością obsługi wielu instytucji i z elastyczną możliwością tworzenia struktur i hierarchii, obsługujący wiele walut transakcyjnych, autoryzacyjnych i rozliczeniowych.

Autoryzacja i rozliczanie transakcji

Pełna oferta w zakresie obsługi procesowania transakcji w ramach acquring’u - oferujemy i świadczymy usługi w ramach procesów autoryzacji i routingu transakcji oraz obsługi rozliczeń, opłat i prowizji pomiędzy uczestnikami systemu płatniczego: wydawcami instrumentów płatniczych (Issuers), agentami rozliczeniowymi (Acquirers) i akceptantami (Merchants)

Zarządzanie procesami wspierającymi

Zapewniamy obsługę wszystkich niezbędnych procesów związanych z przetwarzaniem płatności. Posiadamy niezbędne kompetencje, know-how, zasoby i narzędzia do obsługi procesów wspierających
karty ico

Obsługa wydawnictwa kart płatniczych, przetwarzanie, autoryzowanie i rozliczanie transakcji

Usługi processingowe dla transakcji e-commerce, m-commerce, POS oraz transakcji bankomatowych

Budowanie i zarządzanie siecią bankomatów

 

Rozwój i obsługa terminali POS – płatniczych, identyfikacyjnych

Adres firmy


Aplitt S.A.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000213059
Kapitał zakładowy: 66 264 719,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82
Fax +48 58 511 20 01

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl