kompleksowa obsługa bankomatów


Zakres świadczonych usług:

  • -      instalowanie i deinstalowanie bankomatów (wybór wersji urządzenia, podłączenie urządzeń do systemu zarządzania bankomatami, łącza telekomunikacyjne)
  • -      połączenie oraz testy akceptacyjne z międzynarodowymi organizacjami płatniczymi (Visa, MasterCard)
  • -      bieżący monitoring sprawności podłączonych bankomatów
  • -      obsługa procesów autoryzacji i rozliczeń transakcji

  • -      zarządzanie gotówką w sieci bankomatów, zasilanie bankomatów w gotówkę świadczone we współpracy z wyspecjalizowanymi firmami
  • -      obsługa procesów reklamacyjnych
  • -      monitorowanie transakcji
  • -      obsługa transakcji podejrzanych

Adres firmy


Aplitt S.A.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000213059
Kapitał zakładowy: 66 264 719,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82
Fax +48 58 511 20 01

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl