kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 61

BADANIE OPINII

Kluczem w biznesie jest informacja


 

Satysfakcja Klientów z poziomu obsługi oraz zadowolenie z  jakości usług i produktów wpływają na lojalność, która przekłada się na rentowność przedsięwzięć. Stanowisko Klientów wobec proponowanych usług i produktów jest również istotnym elementem budowy strategii sprzedażowej każdej firmy. Dlatego proponujemy usługę, która w krótkim czasie dostarczy partnerowi biznesowemu ważnych informacji o preferencjach Klientów.

W zależności od celu badania, w ramach usługi proponujemy sondaż, którego forma ustalana jest na podstawie oczekiwań partnera biznesowego. Usługa może być realizowana w oparciu o ankietę. W takim przypadku uzyskane i zestandaryzowane odpowiedzi, już w trakcie rozmowy nasz Konsultant wprowadza do elektronicznego skryptu.

Po zakończeniu świadczenia usługi dokonujemy wnikliwej analizy badania. Sumaryczne zestawienia wyników w najbardziej optymalnej i czytelnej formie przekazujemy partnerowi biznesowemu.

Usługa może być również prowadzona metodą pytań otwartych.

Przed rozpoczęciem usługi zapewniamy doradztwo w zakresie doboru grupy docelowej. Staramy się, aby forma badania była efektywna i proponujemy najbardziej optymalny model, który dostarczy oczekiwanych informacji.

Poniżej przedstawiamy trzy kampanie:

Jakość usług i produktów – w celu przygotowania strategii sprzedaży

Jakość obsługi – w celu podniesienia satysfakcji Klientów

Net Promoter Score – dla obiektywnego porównania wyników

DLA KOGO:

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • zamierza poznać i przeanalizować opinie oraz preferencje Klientów
 • planuje zwiększyć rozpoznawalność
 • stawia na kompleksowe rozwiązania i wysoką jakość obsługi Klienta
 • chce pozyskać nowych Klientów oraz stać się bardziej dostępną dla obecnych

ZAKRES USŁUGI:

 • określenie oczekiwań biznesowych
 • konfiguracja zaplecza teleinformatycznego
 • opracowanie materiałów szkoleniowych
 • przygotowanie scenariuszy rozmów oraz dedykowanej "ścieżki relacyjnej"
 • monitoring jakości i realizacji usługi
 • nagrywanie i przechowywanie rozmów
 • rozbudowany raport z przeprowadzonych działań

 

 


miejsce realizacji uslugi 


METODY:

 • relacyjny charakter rozmów zwiększający skuteczność działań
 • pozytywne nastawienie do Klienta

scenariusze 


CELE:

 • poznanie opinii i preferencji Klientów
 • precyzyjne utworzenie oferty produktowej

callcenter xs

POBIERZ PDF

ico 06JAKOŚĆ USŁUG I PRODUKTÓW

Telefoniczne badanie jakości usług i produktów jest jedną z najtańszych i najbardziej efektywnych metod podnoszenia jakości oferty produktowej, a relacyjny charakter rozmów zwiększa skuteczność działań.

Dzięki standaryzacji wywiadu uzyskane wyniki są obiektywne. Konsultanci wszystkie informacje zapisują w dedykowanym panelu, który umożliwia kontrolę wyników na każdym etapie realizacji. Ankieterzy w trakcie rozmowy korzystają z gotowego skryptu, który archiwizuje wszystkie odpowiedzi.


ico 08JAKOŚĆ OBSŁUGI

Proponujemy jednorazowe badania oraz stały monitoring jakości obsługi. Szybki czas realizacji badania pozwoli na natychmiastową diagnozę problemu i podjęcie właściwych działań.

Przeprowadzenie badania jakości obsługi przez niezależny zespół, dotychczas nie biorący udziału w kontaktach z Klientami, pozwala na swobodny i otwarty przekaz opinii przez Klientów. -więcej-

 

ico 07NET PROMOTER SCORE

NPS (Net Promoter Score) to uniwersalne i sprawdzone badanie lojalności Klientów charakteryzujące się szybkością realizacji i łatwością interpretacji wyników. Badanie może być realizowane jako odrębna Kampania oraz może stanowić uzupełnienie sondażu. Największą zaletą badania jest możliwość porównania wyników z efektami badań konkurencji oraz możliwość wykorzystania wyników w marketingowych.


KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • dwie lokalizacje zapewniające ciągłość usługi
 • kompletne raporty dostosowane do potrzeb Zleceniodawcy
 • scenariusze rozmów opiniowane przez Dział Prawny
 • odsłuchiwanie, ocenianie i przechowywanie nagrań w celu stałego podnoszenia jakości


 komfort KOMFORT
 • poznanie opinii i preferencji Klientów
 • łatwość interpretacji wyników
 • skuteczna forma prezentacji firmy
 • pozytywny wpływ na wizerunek marki
 • relacyjny charakter rozmów zwiększający skuteczność działań
 • możliwość samodzielnego zdefiniowania zakresu i czasu realizacji usługi
 • spójność informacji przekazywanych Klientom
 • kompleksowość usługi


 komfort KOSZTY
 • niskie koszty usługi
 • przejrzysty sposób rozliczania
 • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji konsultantów realizujących usługę w cenie projektu


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl