kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 65

KREATOR USŁUG

Indywidualne podejście przynosi najlepsze efekty


 

Szybkie tempo zmian, specjalizacja i unikatowość profilu działalności naszych partnerów biznesowych były dla nas inspiracją do opracowania Kreatora Usług.

To innowacyjne rozwiązanie pozwala na elastyczną konfigurację Usług Contact Center zgodnie z preferencjami.  Dzięki możliwości modyfikacji założeń projektowych, rozbudowy kryteriów i dostosowania wszelkich parametrów do oczekiwań Partnera biznesowego jesteśmy gotowi zrealizować nieszablonowe usługi.

Dajemy naszym partnerom biznesowym możliwość precyzyjnego wskazania oczekiwań. Proponujemy dowolne łączenie kampanii.

DLA KOGO:

Prosimy o kontakt, jeśli Twoja firma:

 • poszukuje niestandardowych rozwiązań biznesowych
 • chce skorzystać z usług doświadczonych profesjonalistów
 • zamierza zwiększyć rozpoznawalność
 • stawia na kompleksowe rozwiązania i wysoką jakość obsługi Klienta
 • planuje pozyskać nowych Klientów oraz stać się bardziej dostępną dla obecnych

ZAKRES USŁUGI:

 • określenie oczekiwań biznesowych
 • konfiguracja zaplecza teleinformatycznego
 • opracowanie materiałów szkoleniowych
 • przygotowanie scenariuszy rozmów oraz dedykowanej "ścieżki relacyjnej"
 • monitoring jakości i realizacji usługi
 • nagrywanie i przechowywanie rozmów
 • rozbudowany raport z przeprowadzonych działań

 


miejsce realizacji uslugi 


METODY:

 • możliwość samodzielnego wyboru

scenariusze 


CELE:

 • zwiększenie skuteczności w połączeniu z jakością i niestandardowym podejściem biznesowym

callcenter xs

POBIERZ PDF

 *WYKREUJ WŁASNĄ USŁUGĘ* 

Już teraz masz możliwość skomponowania usługi.
Wystarczy wybrać cele i metody działań. Wybór może być wielokrotny. 


Imię i Nazwisko / Stanowisko:
Nazwa firmy:
E-mail: *
Telefon:
CEL:
METODA:


Zgoda a *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     • odpowiedzi na przesłaną wiadomość – na podstawie udzielonej zgody (a),

     • przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Aplitt sp. z o.o. - na podstawie zgody (b)

oraz w zależności od udzielonych przez Panią/Pana dodatkowych, dobrowolnych zgód w celu:

     • przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących partnerów biznesowych Aplitt sp. z o.o. – na podstawie zgody (c).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio maksymalnie przez okres 1 roku od momentu otrzymania odpowiedzi – cel (a) lub do wycofania zgody – cele (b) i (c).

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aplitt.pl.

Wszelkie dodatkowe informacje (np. w zakresie cofnięcia zgód) dostępne na stronie Polityka Prywatności.

Aby przesłać zapytanie o usługę prosimy kliknąć poniższy przycisk


KORZYŚCI

 bezpieczenstwo BEZPIECZEŃSTWO
 • dwie lokalizacje zapewniające ciągłość usługi
 • kompletne raporty dostosowane do Państwa potrzeb (opcjonalnie: dostosowane do potrzeb zleceniodawcy)
 • scenariusze rozmów opiniowane przez Dział Prawny
 • odsłuchiwanie, ocenianie i przechowywanie nagrań w celu stałego podnoszenia jakości


 komfort KOMFORT
 • możliwość samodzielnego definiowania metod i sposobu realizacji usług
 • poznanie opinii i preferencji Klientów
 • skuteczna forma prezentacji firmy
 • pozytywny wpływ na wizerunek marki
 • relacyjny charakter rozmów zwiększający skuteczność działań
 • możliwość samodzielnego zdefiniowania zakresu i czasu realizacji usługi
 • spójność informacji przekazywanych Klientom
 • kompleksowość usługi


 komfort KOSZTY
 • niskie koszty usługi
 • przejrzysty sposób rozliczania
 • szkolenie i podnoszenie kwalifikacji konsultantów realizujących usługę w cenie projektu


Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl