2 61

Staże i praktyki


Studentom i absolwentom oferujemy możliwość odbycia stażu w różnych działach APLITT S.A. Sumienni stażysci mają realne szanse na pozostanie w firmie.

JEŻELI WIĘC CHCESZ:

  • zrealizować staż w renomowanej spółce,
  • zdobyć praktyczną wiedzę,
  • poznać fajnych ludzi,
  • współpracować z doświadczonymi specjalistami,
  • spróbować pracy w dużej, przyjaznej firmie IT…

...dołącz do nas...

PROCES REKRUTACJI NA STAŻ:

wyslanie CV
1. Wysłanie CV na adres:
rekrutacja@aplitt.pl
(z dopiskiem staż w tytule maila)
2. Spotkanie z pracownikiem zespołu
Polityki Personalnej oraz kierownikiem zespołu, do którego prowadzona jest rekrutacja.
wyslanie CV
3. Informacja zwrotna
Maksymalnie do okresu 14 dni, niezależnie od podjętej decyzji.

PROCES REKRUTACJI NA STAŻ:

1. Wysłanie CV na adres:
rekrutacja@aplitt.pl
(z dopiskiem staż w tytule maila)
wyslanie CV
2. Spotkanie z pracownikiem zespołu
Polityki Personalnej oraz kierownikiem zespołu, do którego prowadzona jest rekrutacja.
3. Informacja zwrotna
Maksymalnie do okresu 14 dni, niezależnie od podjętej decyzji.
wyslanie CV

 Ikony-poczta 72
CHCESZ ROZPOCZĄĆ KARIERĘ Z APLITT?

Prześlij nam swoje CV za pomocą poniższego formularza.


Imię i Nazwisko
Dołącz CV:
Email:
Dołącz LM:


Jakie stanowisko Cię interesuje?
Wynik działania *

Adres firmy


Aplitt S.A.
ul. Arkońska 11, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000213059
Kapitał zakładowy: 191 610 386,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82
Fax +48 58 511 20 01

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl