kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

2 61

Sprawdź z kim masz rozmowę


Magdalena Milewska
Specjalista ds. zarządzania zasobami ludzkimi

 

 

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl