kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

 


USŁUGI IT

line

Jesteśmy jednym z głównych dostawców usług informatycznych dla dużych instytucji finansowych w Polsce. Nasze realizacje to pełny outsourcing IT jak również jednorazowe projekty z szerokiego zakresu zagadnień IT dla Klientów z różnych branż. Zespół odpowiedzialny za realizację usług to grupa kilkudziesięciu wysokiej klasy certyfikowanych specjalistów oraz grupa serwisantów dostępnych na terenie całej Polski. Pracujemy w technologiach takich firm, jak: Microsoft, VmWare, Juniper, CommVault, Oracle, Cisco, Linux, EMC.
Wytwarzamy dedykowane oprogramowanie wspomagające procesy Klienta oraz dostarczamy produkty zgodne z przedstawionymi oczekiwaniami, w zaplanowanym czasie i na wspólnie ustalonych zasadach realizacji i rozliczeń w projekcie. W zależności od potrzeb Klienta oferujemy również usługę przeprowadzenia analizy wymagań na poziomie wizji systemu, analizy wstępnej i analizy szczegółowej.

icon it 05
KONSULTING

partnerstwo technologiczne
modelowanie i optymalizacja procesów biznesowych w obszarze IT
polityka informatyzacji przedsiębiorstwa
zarządzanie projektem informatycznym
analiza biznesowa

icon it 07
ROZWIĄZANIA I USŁUGI

wytwarzanie oprogramowania
Dynamics CRM
service desk
monitoring infrastruktury
Active Directory
systemy bezpieczeństwa F-Secure
emergency express service


ponad 50000 uzytkownikow naszych aplikacji

ponad 3500000 gen dokponad 4000 stron dokumentacji

 


WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA

line

jakosc
ANALIZA BIZNESOWA

analiza i modelowanie procesów biznesowych
optymalizacja istniejących procesów
opracowywanie modeli i specyfikacji

stabilnosc
TWORZENIE APLIKACJI IT

analiza wymagań
programowanie
testowanie
dokumentacja i serwis

jakosc
OBSZARY KOMPETENCJI

rozwiązania dla instytucji finansowych
systemy bankowości elektronicznej
portale korporacyjne
integracja systemów i technologii informatycznych

stabilnosc
TECHNOLOGIE

Platforma .NET, ASP.NET
MS SQL Server
Visual Fox Pro

 

Dlaczego IT?

Oferujemy szerokie możliwości dostarczania i utrzymania usług IT oraz nowoczesnych rozwiązań dla firm, instytucji samorządowych, jednostek administracji publicznej oraz innych organizacji. Zakres świadczonych przez nas usług obejmuje konsulting, wytwarzanie oprogramowania, kompleksowe rozwiązania systemowo-aplikacyjne, dostarczanie technologii oraz Cloud Services. Nasi pracownicy tworzą zespoły wysokiej klasy certyfikowanych specjalistów i ekspertów. Jesteśmy gotowi do podjęcia wyzwań z zakresu oferowanych przez nas usług w trybie 24/7. Klientom korzystającym z naszych usług gwarantujemy profesjonalizm oraz optymalne dopasowanie oferowanych rozwiązań do ich aktualnych potrzeb i możliwości. Nasze wieloletnie doświadczenie oraz skala zrealizowanych projektów na rynkach finansowych są gwarancją jakości świadczonych przez nas usług. W ramach naszego partnerstwa PREMIER z firmą Microsoft proponujemy rozwiązanie każdego problemu z zakresu produktów i usług oferowanych przez Microsoft. 


ponad 40 wytworzonych aplikacji

ponad 100 hostowanych aplikacjiponad 250000 linii kodu


wybrane realizacjeMIGRACJA ŚRODOWISKA USŁUG TERMINALOWYCH

line

ico 01SKALA ROZWIĄZANIA:

Migracja środowiska usług terminalowych opartego na serwerach terminalowych z systemem operacyjnym Windows 2003 Server dla ponad 3 000 użytkowników dużej instytucji finansowej, do nowego środowiska opartego na systemie operacyjnym Windows Server 2012 oraz technologii Remote Desktop Services 2012.

ico 02ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Optymalizacja wydajności działania aplikacji i podniesienie komfortu pracy użytkowników poprzez zastosowanie najnowszych dostępnych technologii w postaci protokołu RDP wersji 8, optymalizacja kosztów poprzez zmniejszenie całkowitej ilości serwerów wchodzących w skład rozwiązania oraz likwidacja ryzyka związanego z zakończeniem wsparcia dostawcy systemu operacyjnego.

ico 03UZYSKANE KORZYŚCI:

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań udało się:

-znacznie obniżyć koszty utrzymania środowiska poprzez:-zmniejszenie całkowitej ilości serwerów-zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową-obniżenie kosztów utrzymania systemu-zwiększyć wydajność i niezawodność działania aplikacji dostarczanych użytkownikom końcowym

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGIE:

-Windows Server 2012-Remote Desktop Services 2012-ThinPrintponad 81000 parametrow

ponad 1800 baz danych

ponad 950 serwerow


wybrane realizacjeMIGRACJA USŁUG POCZTOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH

line

ico 01SKALA ROZWIĄZANIA:

Przygotowanie środowiska oraz automatyzacja i realizacja migracji 2 000 użytkowników poczty elektronicznej w dużej instytucji finansowej.

ico 02ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

- obniżenie kosztów ponoszonych przez Klienta przy zachowaniu funkcjonalności środowiska- poprawa skalowalności środowiska pocztowego- zwiększenie dostępności rozwiązania dla wielu platform sprzętowych

ico 03UZYSKANE KORZYŚCI:

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań udało się:

 

zwiększyć produktywności użytkowników systemu pocztowego- obniżyć koszty Klienta-uzyskać brak konieczności korzystania z dodatkowych rozwiązań i produktów w celu zapewnienia funkcjonalności na wszystkich urządzeniach mobilnych- zwiększyć skalowalności środowiska


wybrane realizacjeWDROŻENIE ŚRODOWISKA VPN

line

ico 01SKALA ROZWIĄZANIA:

W ramach długofalowego projektu, realizowanego na zlecenie naszego partnera - firmy z sektora usług finansowych, zrealizowaliśmy wdrożenie środowiska szyfrowanej komunikacji VPN w ponad 700 oddziałach naszego Klienta.

ico 02ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Rozbudowa lokalnej sieci LAN o rozwiązanie VPN umożliwiająca centralizację usług, podniesienie jakości, wydajności i niezawodności przy równoległym obniżeniu ryzyka operacyjnego.   W ramach realizacji projektu wdrożono rozwiązanie VPN oparte o technologię firmy Juniper na urządzeniach typu SRX.

ico 03UZYSKANE KORZYŚCI:

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań udało się:

- obniżyć ryzyko związane z transmisją wrażliwych danych- znacząco obniżyć koszty osobowe związane z obsługą końca dnia w placówkach- scentralizować świadczone usługi teleinformatyczne- uzyskać możliwości wdrożenia szeregu projektów podnoszących jakość dotychczasowych usług, świadczonych w rozproszonych placówkach Klienta- uzyskać możliwość pracy online poza biurem centrali

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza, aby skontaktować się z nami.Imię i Nazwisko:
Telefon:
Nazwa firmy:
E-mail: *
Obszar:


Temat:
Wiadomość: *
Zgoda a *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     • odpowiedzi na przesłaną wiadomość – na podstawie udzielonej zgody (a),

     • przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Aplitt sp. z o.o. - na podstawie zgody (b)

oraz w zależności od udzielonych przez Panią/Pana dodatkowych, dobrowolnych zgód w celu:

     • przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących partnerów biznesowych Aplitt sp. z o.o. – na podstawie zgody (c).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio maksymalnie przez okres 1 roku od momentu otrzymania odpowiedzi – cel (a) lub do wycofania zgody – cele (b) i (c).

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aplitt.pl.


Wszelkie dodatkowe informacje (np. w zakresie cofnięcia zgód) dostępne na stronie Polityka Prywatności.

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl