kontakt@aplitt.pl +48 58 782 82 82

 

ZGODNIE Z NASZĄ MAKSYMĄ HUMAN FACE OF IT POMOŻEMY CI OSWOIĆ NASTĘPUJĄCE OBSZARY

Cloud Computing

USŁUGI IT

Dostarczamy usługi outsourcingu IT, a także świadczymy kompleksowe usługi z zakresu opracowania architektury, wdrożenia oraz utrzymania rozwiązań ICT. Nasi wysoko wykwalifikowani specjaliści realizują projekty infrastrukturalne dla firm z różnych branż. Każda nasza usługa jest dopasowana do potrzeb naszych Klientów.


callcenter

CALL CENTER

Zapewniamy wielokanałową i profesjonalną obsługę z zakresu komunikacji z Klientem. Doświadczenie oraz śledzenie najnowszych trendów dają gwarancję najwyższej jakości, a relacyjny charakter rozmów zapewnia satysfakcję Klientów.


2 44

WYTWARZANIE OPROGRAMOWANIA

Wytwarzamy dedykowane oprogramowanie wspomagające procesy Klienta oraz dostarczamy produkty zgodne z przedstawionymi oczekiwaniami w zaplanowanym czasie i na wspólnie ustalonych zasadach realizacji i rozliczeń w projekcie. W zależności od potrzeb Klienta oferujemy również usługę analizy wymagań na poziomie wizji systemu, analizy wstępnej i analizy szczegółowej.


ponad 20 lat doswiadczenia
ponad 80 stalych klientow
ponad 5000 wspieranych uzytkownikow


DLACZEGO APLITT?

stabilnosc

STABILNOŚĆ

- kapitał zakładowy
w wysokości 14 047 350,00 zł
- 7 letni, średni okres zatrudnienia- istniejemy nieprzerwanie od ponad 20 lat

stabilnosc

DOŚWIADCZENIE

- setki zrealizowanych projektów- doświadczona kadra zarządzająca i menadżerska- portfel ponad 80 stałych Klientów- podejmujemy się zarówno dużych jak i mniejszych projektów
stabilnosc

KOMPETENCJE

- ponad 200 specjalistów i ekspertów- ponad 130 certyfikacji inżynierskich- unikalne statusy partnerskie- 45% pracowników corocznie podnoszących swoje kwalifikacje- podejmujemy się realizacji projektów, które inni uznali za niewykonalne
stabilnosc

JAKOŚĆ

- partnerstwa technologiczne z liderami rynku ICT- sprawdzone metodyki prowadzenia projektów- gwarantowane krótkie czasy reakcji- cele biznesowe i wymagania funkcjonalne stanowią dla nas najwyższy priorytet- poziom świadczonych usług zgodny z przepisami prawa i wymogami regulatorów
stabilnosc

POTENCJAŁ

- 19 biur na terenie całego kraju- możliwość świadczenia usług globalnie- gotowość świadczenia usług 24/7- status przedsiębiorcy telekomunikacyjnego- RIPE NCC Member oraz status LiR- własne serwerownie oddzielone geograficznie
bezpiczeństwo

BEZPIECZEŃSTWO

- umowy wsparcia ze wszystkimi dostawcami utrzymywanych technologii - umowa Premier Support z Microsoft Sp. z o.o.

ponad 1800 baz danych

ponad 950 serwerow


wybrane realizacjeMIGRACJA ŚRODOWISKA USŁUG TERMINALOWYCH

line

ico 01SKALA ROZWIĄZANIA:

Migracja środowiska usług terminalowych opartego na serwerach terminalowych z systemem operacyjnym Windows 2003 Server dla ponad 3 000 użytkowników dużej instytucji finansowej, do nowego środowiska opartego na systemie operacyjnym Windows Server 2012 oraz technologii Remote Desktop Services 2012.

ico 02ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Optymalizacja wydajności działania aplikacji i podniesienie komfortu pracy użytkowników poprzez zastosowanie najnowszych dostępnych technologii w postaci protokołu RDP wersji 8, optymalizacja kosztów poprzez zmniejszenie całkowitej ilości serwerów wchodzących w skład rozwiązania oraz likwidacja ryzyka związanego z zakończeniem wsparcia dostawcy systemu operacyjnego.

ico 03UZYSKANE KORZYŚCI:

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań udało się:

-znacznie obniżyć koszty utrzymania środowiska poprzez:-zmniejszenie całkowitej ilości serwerów-zmniejszenie zapotrzebowania na przestrzeń dyskową-obniżenie kosztów utrzymania systemu-zwiększyć wydajność i niezawodność działania aplikacji dostarczanych użytkownikom końcowym

ZASTOSOWANIE TECHNOLOGIE:

-Windows Server 2012-Remote Desktop Services 2012-ThinPrint

Chcesz poznać więcej szczegółów realizacji kampanii? Jesteś zainteresowany podobną usługą?
Prosimy o kontakt z nami.


wybrane realizacjeMIGRACJA USŁUG POCZTOWYCH I KOMUNIKACYJNYCH

line

ico 01SKALA ROZWIĄZANIA:

Przygotowanie środowiska oraz automatyzacja i realizacja migracji 2 000 użytkowników poczty elektronicznej w dużej instytucji finansowej.

ico 02ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

- obniżenie kosztów ponoszonych przez Klienta przy zachowaniu funkcjonalności środowiska- poprawa skalowalności środowiska pocztowego- zwiększenie dostępności rozwiązania dla wielu platform sprzętowych

ico 03UZYSKANE KORZYŚCI:

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań udało się:

 

zwiększyć produktywności użytkowników systemu pocztowego- obniżyć koszty Klienta-uzyskać brak konieczności korzystania z dodatkowych rozwiązań i produktów w celu zapewnienia funkcjonalności na wszystkich urządzeniach mobilnych- zwiększyć skalowalności środowiska

Chcesz poznać więcej szczegółów realizacji kampanii? Jesteś zainteresowany podobną usługą?
Prosimy o kontakt z nami.


wybrane realizacjeWDROŻENIE ŚRODOWISKA VPN

line

ico 01SKALA ROZWIĄZANIA:

W ramach długofalowego projektu, realizowanego na zlecenie naszego partnera - firmy z sektora usług finansowych, zrealizowaliśmy wdrożenie środowiska szyfrowanej komunikacji VPN w ponad 700 oddziałach naszego Klienta.

ico 02ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Rozbudowa lokalnej sieci LAN o rozwiązanie VPN umożliwiająca centralizację usług, podniesienie jakości, wydajności i niezawodności przy równoległym obniżeniu ryzyka operacyjnego.   W ramach realizacji projektu wdrożono rozwiązanie VPN oparte o technologię firmy Juniper na urządzeniach typu SRX.

ico 03UZYSKANE KORZYŚCI:

Dzięki zastosowaniu nowych rozwiązań udało się:

- obniżyć ryzyko związane z transmisją wrażliwych danych- znacząco obniżyć koszty osobowe związane z obsługą końca dnia w placówkach- scentralizować świadczone usługi teleinformatyczne- uzyskać możliwości wdrożenia szeregu projektów podnoszących jakość dotychczasowych usług, świadczonych w rozproszonych placówkach Klienta- uzyskać możliwość pracy online poza biurem centrali

Chcesz poznać więcej szczegółów realizacji kampanii? Jesteś zainteresowany podobną usługą?
Prosimy o kontakt z nami.

ponad 3000 polaczen miesiecznie
ponad 10000 obsluzonych klientow
ponad 60000 godzin rozmow rocznie


wybrane realizacjeCALL CENTER

line

ico 01OPIS SYTUACJI:

Głównym kanałem kontaktu z Klientami masowymi obsługiwanymi przez naszego Klienta, dużą firmę z sektora finansowego, były połączenia telefoniczne realizowane przez pracowników  placówek sprzedażowych. Każda placówka sprzedażowa miała do zrealizowania ustaloną liczbę kontaktów z Klientami końcowymi, spełniającymi określone wymagania. Kontakt telefoniczny stanowił uzupełnienie innych akcji marketingowych, takich jak na przykład masowa wysyłka listów. Terminy obu akcji były skoordynowane, z uwagi na ograniczenia czasowe i ilościowe, dotyczące promowanego produktu. Brak możliwości monitoringu pod względem ilościowym i jakościowym realizowanych działań przez pracowników w placówkach sprzedażowych oraz trudności z oceną faktycznych efektów czynności, zadecydowały o zleceniu nam pilotażowej kampanii telemarketingowej.

ico 02ZAŁOŻENIA PROJEKTU:

Projekt miał za zadanie zwiększyć dotarcie do Klientów końcowych, a także umożliwić naszemu Klientowi pełne raportowanie podjętych działań oraz określenie ich skuteczności.

ico 03UZYSKANE KORZYŚCI:

Dzięki zleceniu nam kampanii telemarketingowej osiągnięto:

-zwiększenie kwoty sprzedaży-dokładne zbadanie efektów działań marketingowych-standaryzację sposobu rozmowy z Klientami końcowymi-ujednolicenie zakresu przekazywanych informacji podczas rozmowy-odciążenie pracowników w placówkach sprzedażowych-przyspieszenie obsługi Klientów w placówkach-centralizację raportowania

 

 

Chcesz poznać więcej szczegółów realizacji kampanii? Jesteś zainteresowany podobną usługą?
Prosimy o kontakt z nami.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Wyślij wiadomość za pomocą poniższego formularza, aby skontaktować się z nami.Imię i Nazwisko:
Telefon:
Nazwa firmy:
E-mail: *
Obszar:


Temat:
Wiadomość: *
Zgoda a *

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:

administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Aplitt sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku, ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000692419, NIP 584-27-63-014;

Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu:

     • odpowiedzi na przesłaną wiadomość – na podstawie udzielonej zgody (a),

     • przekazywania informacji o produktach i usługach oferowanych przez Aplitt sp. z o.o. - na podstawie zgody (b)

oraz w zależności od udzielonych przez Panią/Pana dodatkowych, dobrowolnych zgód w celu:

     • przekazywania informacji handlowych i marketingowych dotyczących partnerów biznesowych Aplitt sp. z o.o. – na podstawie zgody (c).

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą odpowiednio maksymalnie przez okres 1 roku od momentu otrzymania odpowiedzi – cel (a) lub do wycofania zgody – cele (b) i (c).

Przysługuje Pani/Panu prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego. Udostępnienie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie lub podanie nieprawdziwych danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu. Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@aplitt.pl.


Wszelkie dodatkowe informacje (np. w zakresie cofnięcia zgód) dostępne na stronie Polityka Prywatności.

1 1

Adres firmy


Aplitt sp. z o.o.
ul. Arkońska 6/A1, 80-387 Gdańsk
www.aplitt.pl

KRS pod numerem 0000692419
Kapitał zakładowy: 14 047 350,00 zł

Telefon


Tel. +48 58 782 82 82

E-mail


E-mail: kontakt@aplitt.pl